Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Поняття та проблеми боротьби з бідністю

Разом з тим в країнах з ринковою орієнтацією, де відсутній середній шар, найбільш високий рівень полярності , нерівності в розподілі доходів, найважливішою проблемою об'єктивно стає проблема бідності.
Поняття бідності неоднозначно. Його можна визначити як економічний стан частини суспільства, яка не має мінімальних за нормами даного суспільства засобів існування.

Держави вирішують проблеми боротьби з бідністю різними способу-ми:
- активними, спрямованими на створення умов для отримання нормально оплачуваної роботи, що сприяють прояву активності працівника, що виключають дискримінацію та т. д.;
- пасивними - орієнтованими на підтримку незаможних за допомогою соціальних програм і т. д.
Боротьба з бідністю - одна з найважливіших проблем сучасних націо- нальних економік.

У сучасній Росії за даними на 2000 р. питома вага населения1, що знаходиться за межею бідності, становить 29,1%, питома вага населення, що має менше 1 дол вдень - 7,1%.
Велика гострота і актуальність соціальних проблем в Росії вимагають їх адресного рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та проблеми боротьби з бідністю "
 1. Визначити відповідний рівень урядове підтримки для подібного роду починань вельми
  проблемі визначення розміру вигоди. Більше того, конгрес-зміни, що розподіляють відповідні фонди досліджень, зазвичай не володіють необхідними науковими знаннями, отже, не мають можли-ності оцінити, яка програма найбільш перспективна, обіцяє максимальну віддачу. Програми боротьби з бідністю. Мета багатьох урядових про-грам - допомога бідним. Програми підтримки
 2. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Бідності перебувало 14,5% населення США. На рис. 20.1 представлений рівень бідності в США починаючи з 1959 р. Рівень бідності скоротився з 22,4% в 1959 р. до 11,1% в 1973 р. Його динаміка пояс-ється тим, що за аналізований період середній прибуток американців (скорректі-Частка населення, що знаходиться нижче рівня бідності (у%) Рис. 20.1 БІДНОСТІ В США Рівень
 3. Терміни і поняття
  бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 4. Ключові терміни
  бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 5. Здатність сім'ї купувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  проблеми, що виникають при розрахунку межі бідності. Коли ми чуємо міркування про «багатих» і «бідних», нам іноді здається, що розмова йде про якісь стійких утвореннях. Насправді це не завжди так . Економіка США відрізняється досить високої економічної мо-стабільністю, коли індивіди переходять з групи з одним рівнем доходів в іншу. Рух вгору по сходах
 6. Поняття бідності
  поняття грунтується на абсолютних стандартах життя частини суспільства і відрізняється від поняття нерівності, яке базується на відносних стандартах життя всього суспільства. Зокрема, дослідники МБРР визначають бідність як нездатність підтримувати мінімальні стандарти життя. Для того щоб зробити це визначення практичним і вживаною, його виражають у єдиному показнику. Доходи і
 7. Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах
  проблеми, пов'язані з боротьбою прави-тва проти бідності, а також результати цій боротьбі. В п . 1 ми почнемо з аналізу функциональногораспределения доходу. О-Функціональний розподіл доходу ха-рактеризует розподіл доходу між фак-торами виробництва, зокрема пропорції, в яких дохід розподіляється між тру-дом і капіталом. Поняття функціонального розподілу
 8. Як сказав Джон Ф.
  бідності не зменшився, а фактично дещо зріс. Відсутність прогресу у зменшенні бідності в останні роки тісно пов'язане з зростаючою нерівністю (табл. 20.2). Хоча економічне зростання призвело до підвищення доходів середньої сім'ї, збільшується розрив у доходах не дозволив найбіднішим родинам отримати хоча б шматочок зростаючого економіч-ського «пирога». Бідність - економічна хвороба,
 9. Передмова
  понятті сучасної вартості, ми викладаємо цю теорію найбільш логічним, про-дуктивность і інтуїтивно зрозумілим способом Про-повинен обговорення, ми приходимо до аналізу нео-пределенія в гол 19. Ця надзвичайно важлива те-ма, якій, як правило, не приділяється должноевніманіе в підручниках, проте представляетзначітельний інтерес для студентів, посколькумногім з них близькі проблеми страхування і
 10. Вплив на рівень бідності
  боротьбі з бідністю в 1960-х роках, ггроіллюстрі-рова на рис 20-7, супроводжувався увеліченіемреального медіанного рівня сімейних доходів на34%. У 70-х же роках цей показник збільшився ме-неї ніж на 0,05%, а в період 1973-1980 рр.. навіть сни-зілся на 6% Отже, уповільнення прогресу у війні з бідністю в 70-х роках було частково слід-наслідком падіння темпів зростання всієї економіки 12 грудня
 11. 45. Поняття бідності
  проблем Росії в соціально-економічній сфері є масштаб бідності. На думку експертів міжнародної організації праці, бідність виникає через неефективність соціально-економічної системи і структурних помилок. Проблема бідності має кілька аспектів: політичний, економічний, соціальний, морально-етичний. Тому дана проблема потребує вирішення в найближчий термін так, як від
 12. Наприклад, якщо незаможна родина втрачає 30 центів допомоги на кожен зароблений-ний власними зусиллями долар,
  боротьбі з бідністю. Якщо в міру зростання доходів бідної сім'ї розміри допомог поступово скорочуються, сім'я, щойно підняв-шаяся над межею бідності, повинна отримувати достатньо істотне воспомоще-ствование. Чим більше посібників різних розмірів, чим більше сімей повинні їх отримувати, тим вища вартість державних програм. Таким чином, політи-ки стикаються з вибором між
 13. Саме з цієї причини трансферти в натуральній формі більш популярні, ніж грошові виплати.
  проблеми очевидно - послідовне змен-шення розмірів пособійпо бідності в міру збільшення сімейних
 14. Глава 17. Соціальна політика
  поняття та проблеми боротьби з
 15. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство .
  бідності. Межа бідності - абсолютний рівень доходу, щорічно встановлюється федеральним прави-будівництві для раз-особистих по складу сімей. Проблеми кількісного визначення ступеня нерівності Хоча дані щодо розподілу доходу та рівнем бідності дозволяють нам скла- вити деяке уявлення про ступінь нерівності в суспільстві, інтерпретація отриманих результатів далеко
 16. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 17. 3. Рівень життя і бідність
  проблемою нерівномірності розподілу доходів пов'язана проблема бідності. Бідність не піддається точному визначенню. У найзагальнішому вигляді ідентифікація бідності заснована на зіставленні строго визначеного набору потреб і можливостей їх задоволення для певних груп населення. Для визначення бідності використовується показник межі бідності, який відображає рівень доходу,
© 2014-2022  epi.cc.ua