Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

45. Поняття бідності

Однією з найбільш гострих проблем Росії в соціально-економічній сфері є масштаб бідності. На думку експертів міжнародної організації праці, бідність виникає через неефективність соціально-економічної системи і структурних помилок. Проблема бідності має кілька аспектів: політичний, економічний, соціальний, морально-етичний. Тому дана проблема потребує вирішення в найближчий термін так, як від цього багато в чому залежить розвиток країни.
До основних категорій бідних традиційно відносяться: низькооплачувані працівники (нижче прожиткового мінімуму), в тому числі молодь, вперше входить на ринок праці; безробітні громадяни; багатодітні та неповні сім'ї; частина пенсіонерів та інвалідів; вимушені переселенці ; маргінали.
Основними соціально-економічними характеристика добробуту / бідності населення є.
1. Ступінь задоволення потреб у їжі, одязі, житлі і т. д. В якості головного критерію оцінки даної характеристики виступають фізіологічні потреби організму, необхідні для нормального відтворення робочої сили.
2. Ступінь забезпечення трудових прав, насамперед, право на працю взагалі і на продуктивну працю, зокрема, розвиток російського ринку праці далеко не повною мірою відповідає сучасним умовам, відзначається високий рівень прихованого безробіття, тимчасова зайнятість, диктат роботодавця в питанні встановлення ціни робочої сили і т.
п.
3. Ступінь доступності матеріальних благ і послуг. Дана характеристика в даний час багато в чому визначається таким показником, як прибутковістю праці. В умовах відсутності дефіциту товарів і розвиваються сектором платних послуг (медицина, освіта) дефіцит грошових коштів ставати для більшості працюючих серйозною перешкодою забезпечення доступності матеріальних благ і послуг.
4. Глибина і гострота бідності. Глибина бідності характеризує ту частину населення, чиї доходи і витрати нижче встановленої межі бідності (наприклад, прожиткового мінімуму). Гострота бідності показує ступінь диференціації доходів або витрат населення і використовується для порівняння змін у часі, а також з точки зору впливів різних заходів соціально-економічної політики на матеріальне становище населення. Основними критеріями виступають риса (поріг) бідності, співвідношення доходів найбільш дохідних груп населення з найменш прибутковими.
До факторів бідності в Росії можуть бути віднесені: безробіття, невиплати і затримки виплат заробітної плати, пенсій, допомог, висока «утриманські навантаження» в сім'ях, багатодітність. Місцезнаходження домашніх господарств (у сільській місцевості бідність поширена більше), досягнення пенсійного віку (більшою мірою в містах, менше в сільській місцевості).
Головною причиною, що визначає збереження високого рівня бідності в Росії і відповідно її негативного впливу на динаміку і перспективу економічного зростання є низький рівень заробітної плати значної частини працюючих.
Найбільш небезпечною з економічною. Соціальної та політичної точок зору формою бідності є застійна бідність - ситуація, при якій бідність, локалізована в певних групах суспільства або окремих регіонах, відтворюється систематично, тобто коли кілька поколінь людей не в змозі подолати фактори та причини, одного разу породили бідність.
Тимчасова бідність - оборотний стан, пов'язане або з певними етапами життєвого циклу сім'ї, або з сезонними коливаннями, або з надзвичайними обставинами. Прояви тимчасової бідності відносно менш соціально небезпечні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. Поняття бідності "
 1. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Бідності перебувало 14,5% населення США. На рис. 20.1 представлений рівень бідності в США починаючи з 1959 р. Рівень бідності скоротився з 22,4% в 1959 р. до 11,1% в 1973 р. Його динаміка пояс-ється тим, що за аналізований період середній прибуток американців (скорректі-Частка населення, що знаходиться нижче рівня бідності (у%) Рис. 20.1 БІДНОСТІ В США Рівень
 2. Терміни і поняття
  бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 3. Ключові терміни
  бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 4. Поняття бідності
  поняття грунтується на абсолютних стандартах життя частини суспільства і відрізняється від поняття нерівності, яке базується на відносних стандартах життя всього суспільства. Зокрема, дослідники МБРР визначають бідність як нездатність підтримувати мінімальні стандарти життя. Для того щоб зробити це визначення практичним і вживаною, його виражають у єдиному показнику. Доходи і
 5. Як сказав Джон Ф.
  бідності не зменшився, а фактично дещо зріс. Відсутність прогресу у зменшенні бідності в останні роки тісно пов'язане з зростаючою нерівністю (табл. 20.2). Хоча економічне зростання привів до підвищення доходів середньої сім'ї, збільшується розрив у доходах не дозволив найбіднішим родинам отримати хоча б шматочок зростаючого економіч-ського «пирога». Бідність - економічна хвороба,
 6. Здатність сім'ї купувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  бідності? Опишіть проблеми, що виникають при розрахунку межі бідності. Коли ми чуємо міркування про «багатих» і «бідних», нам іноді здається, що розмова йде про якісь стійких утвореннях. Насправді це не завжди так. Економіка США відрізняється досить високої економічної мо-стабільністю, коли індивіди переходять з групи з одним рівнем доходів в іншу. Рух
 7. Визначити відповідний рівень урядове підтримки для подібного роду починань вельми
  бідністю. Мета багатьох урядових про-грам - допомога бідним. Програми підтримки найбідніших верств населення фінансуються з податкових надходжень більш забезпечених сімей. Економісти розходяться в думках щодо ролі уряду в борь - бе з бідністю. Більш повно ми розглянемо це питання в гол. 20, а зараз зазначимо один важливий момент: прихильники програм підтримки бідних
 8. Вплив на рівень бідності
  бідності (див. рис. 20-7 і дані, наведені у вступі до цієї чолі), що не включається до доходи трансферти в натуральній формі. Та-ким чином, офіційний показник рівня бід-ності ігнорує, наприклад, зменшення бідності результаті поширення талонів на продо-вольствие або надання послуг Медікейд. вдействітельності ці програми вносять вклад в со-кращения фактичного
 9. Передмова
  понятті сучасної вартості, ми викладаємо цю теорію найбільш логічним , про-дуктивность і інтуїтивно зрозумілим способом Про-повинен обговорення, ми приходимо до аналізу нео-пределенія в гол 19. Ця надзвичайно важлива те-ма, якій, як правило, не приділяється должноевніманіе в підручниках, проте представляетзначітельний інтерес для студентів, посколькумногім з них близькі проблеми страхування і
 10. Рекомендована література
  бідність. М., 1992. I
 11. ЛІТЕРАТУРА
  бідність. М.,
 12. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство.
  бідності. Межа бідності - абсолютний рівень доходу, щорічно встановлюється федеральним прави-будівництві для раз-особистих по складу сімей. Проблеми кількісного визначення ступеня нерівності Хоча дані щодо розподілу доходу та рівнем бідності дозволяють нам соста-вить деяке уявлення про ступінь нерівності в суспільстві, інтерпретація отриманих результатів далеко
 13. 16.4. Бідність
  бідності.
 14. Оцінка будь-якої зміни в розподілі доходів повинна співвідноситися з його причинами.
  бідності - виражена у відсотках частка населення, сімейний дохід якої знаходиться нижче якогось абсолютного рівня - межі бідності. Рівень бідності В економічному аналізі широко використовується такий показник розподілу доходів, як рівень бідності. Рівень бідності - виражена у відсотках частка населення, сімейний дохід якої знаходиться нижче якогось абсолютного рівня ,
 15. Глава. 20: Нерівність, бідність і дискримінація у Сполучених Штатах
  бедності1. значна частина політичних дебатів так чи іна'связана з причинами нерівності і бідності, iопределенной ступеня впливаючи і на форміровантполітіческого курсу уряду. У 30-ті роки і потім знову в 60-ті роки федераль-ве уряд демонстрував високійвень відповідальності за долі обділених і рботало комплекс програм, спрямованих на Борс бідністю. Багато, включаючи
 16. Поширення бідності
  бідності в країнах Європи та колишньому СРСР. Розміри абсолютної бідності тут зросли до 5% населення. Найбільш високий рівень бідності відзначається в Киргизії, Казахстані, Молдові. У багатьох країнах з перехідною економікою абсолютна бідність неглибока, вона в основному концентрується біля рівня абсолютної бідності в 1 дол за купівельною спроможністю доходу і споживання в день. Збільшення
 17. Сьогодні пенсіонерка M.
  бідності . Цей, використовуваний і сьогодні по-казатель, базується на оцінках Міні-стерства сільського господарства, визна-ляющего вартість продовольчого кошика середнього американця в розрахунку на рік, яка множиться на три, що-б розрахувати всі інші витрати, і коригується відповідно до раз-заходами родини. В основі методики розрахунку показу-теля межі бідності - доходи до
© 2014-2022  epi.cc.ua