Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Вплив на рівень бідності


Офіційний розрахунок частки населення, прожівающе-го за межею бідності (див. рис. 20-7 і дані, наведені у вступі до цієї чолі), що не включається до доходи трансферти в натуральній формі. Та-ким чином, офіційний показник рівня бід-ності ігнорує, наприклад, зменшення бідності результаті поширення талонів на продо-вольствие або надання послуг Медікейд. Вдействітельності ці програми вносять вклад в со-кращения фактичного рівня бідності, оставляябез зміни офіційний рівень бідності.
У табл. 22-3 в двох останніх шпальтах ми поки-викликають, що трансферти в натуральній формі ока-викликають значний вплив на рівень бедності.В останньому стовпці обсяг трансфертів у натураль-ної формі додається до величини індівідуальнихдоходов, і з урахуванням цієї зміни в способахрасчета доходів рівень бідності також перераховуються-ється. Якщо взяти до уваги трансферти в на-
натуральній формі, офіційний рівень бідності в1983 р.
повинен бути скоректований на одну треть.Етот ефект особливо значний в отношенііуровня бідності серед чорних, серед осіб, прожива-чих в сім'ях, очолюваних жінками, а так-же серед літніх людей.
Таблиця 22-3 показує, що фактичний уро-вень бідності справді значно знизився впериод з 1964 р. і велику роль у цьому сигралітрансферти в натуральній формі Таблиця також по-показувала, що серед різних демографіческіхгрупп частки бідних істотно розрізняються междусобой. Найбільш чудовим є те, що, беручи до уваги трансферти в натуральнойформе, можна говорити про фактичне іскорененіібедності серед літніх. На динаміку рівня бід-ності впливають не тільки зміни, пов'язані з про-грамами для бідних. У реальному вираженні уро-вень бідності - величина постійна. Слідчий-но, якби розподіл доходів залишалося одина-ковим, зростання середніх доходів приводив би до скор-щенію частки бідних. І дійсно, коли медиан-вий рівень сімейних доходів зростає, частка беднихімеет тенденцію до скорочення.
Швидкий прогрессв боротьбі з бідністю в 1960-х роках, ггроіллюстрі-рова на рис 20-7, супроводжувався увеліченіемреального медіанного рівня сімейних доходів на34%. У 70-х же роках цей показник збільшився ме-неї ніж на 0,05%, а в період 1973-1980 рр.. навіть сни-зілся на 6% Отже, уповільнення прогресу у війні з бідністю в 70-х роках було частково слід-наслідком падіння темпів зростання всієї економіки
12
12 Робота Rebecca M. Blank і Alan S. Blinder, «Macroeconomics, IncomeDistribution, and Poverty,» в Sheldon H. Danziger and Daniel H.Weinberg (eds.), Fighting Poverty, Harvard University Press, 1986, розглядатися вплив макроекономічних умов на рівень бідності. Ав-тори наводять оцінку, відповідно до якої зберігається в те-чення двох років зростання норми безробіття серед чоловіків у розквіті силно 2 пункту призводить до збільшення рівня бідності на 0,9 пункту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вплив на рівень бідності "
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  вплив на пропозицію праці. Іноді політика допомоги з бідності стимулює небажання працювати і незайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу перевищують темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати та
 2. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  вплив на пропозицію праці на ринку.]. 6. Труду люди воліють відсутність праці, тобто дозвілля, або, як кажуть економісти: вони привласнюють праці негативну корисність. Самодостатня людина, що працює в економічній ізоляції тільки заради безпосереднього задоволення власних потреб, припиняє працювати в той момент, коли починає цінувати дозвілля, тобто відсутність негативної
 3. Коментарі
  впливу і зважити їх відносний внесок у людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що
 4. РУХ
  рівень життя в найбагатших країнах світу. Зображення життя в телебаченні, що демонструє рівень життя середньої телевізійної сім'ї, часто набагато перевершує рівень середньої американської сім'ї в дійсності, але люди, які дивляться сільське телебачення, думають, що так живуть середні американці. Живучи в бідності і бачачи цих багатих людей по телебаченню, бідний житель села
 5. Види фіскальної політики
  вплив на економіку. У розвинених країнах економіка на дві третини регулюється за допомогою дискреційної фіскальної політики, а на одну третину - за рахунок дії вбудованих
 6. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  впливом ринків споживчих товарів і послуг. Тому попит на працю виступає як похідний попит, а пропозиція праці залежить зрештою від пропозиції споживчих благ. Для аналізу ринку праці необхідно згадати теорію виробництва. Гранична дохідність праці дорівнює граничному доходу фірми, помноженому на граничний продукт праці: MR-MPL,
 7. 1. Класична економічна теорія - витоки. Економічні погляди У. Петті
  впливу, хоча і тут залишається оригінальним мислителем. Тому видається цікавим дати порівняльний аналіз поглядів Петті і меркантилістів на проблеми зовнішньої торгівлі, політики протекціонізму і ряд інших проблем. Під впливом меркантилістів, Петті таки виділяє зовнішню торгівлю, яка, на його думку, більшою мірою, ніж інші галузі господарства, сприяє зростанню багатства
 8. 2. Економічні погляди Т. Мальтуса
  вплив, який справили на нього погляди Мальтуса. Справедливості заради треба відзначити, що погляди останнього до деякої міри визначили пануючу протягом дев'ятнадцятого століття теорію заробітної плати як теорію прожиткового мінімуму. Тому коротенько зупинимося на економічних поглядах Т.Мальтуса. Не будучи за освітою економістом, Т. Мальтус (1766 - 1834) увійшов в історію
 9. Вплив закону про мінімальний розмір праці на ринок праці підлітків досліджували
  рівень зайнятості підлітків. Дослідження показують, що збільшення розміру міні-мальної оплати праці на 10% скорочує зайнятість підлітків на 1-3%. Відзнач-ті, що збільшення мінімального розміру праці на 10% призводить до підвищення середньої заробітної плати підлітків на відносно меншу величину, так як воно не зачіпає підлітків, які отримують заробітну плату, значи-
 10. Сьогодні пенсіонерка M .
  Впливом погодних умов доходи каліфорнійських садівників збільшилися, хтось із них розтринькає «звалилися з неба гроші», а хтось - відкладе їх на «чорний день». Флоридські садівники, доходи яких зременно скорочуються, змушені використовувати свої заощадження або вдатися до банківських ссудам.В тій мірі, в якій сім'я зберігає і займає середовищ-ства, щоб компенсувати тимчасові
© 2014-2022  epi.cc.ua