Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Поширення бідності

. З середини 80-х років кількість бідних у світі утримується практично на одному рівні - 1,2-1,5 млрд людей, але їх частка в населенні трохи скоротилася - приблизно на 4 процентних пункту, складаючи майже четверту частину населення світу.
Бідність поширюється нерівномірно по регіонах світу і районам окремих країн. Майже 44% будинків живе в Південній Азії, на частку якої припадає приблизно 30% населення. За четвертої частини всіх будинків зосереджена в Тропічній Африці та Східній Азії, значне їх число проживає в КНР (табл. 16.4).
Характерна риса 90-х років - поява масштабної бідності в країнах Європи та колишньому СРСР. Розміри абсолютної бідності тут зросли до 5% населення. Найбільш високий рівень бідності відзначається в Киргизії, Казахстані, Молдові. У багатьох країнах з перехідною економікою абсолютна бідність неглибока, вона в основному концентрується біля рівня абсолютної бідності в 1 дол за купівельною спроможністю доходу і споживання в день.
Збільшення бідності в колишньому СРСР є результатом зниження економічної активності, збільшення міський безробіття та зниження реальних заробітків. З'явилася категорія «нових бідних», чий дохід трохи вище межі бідності. «Нові бідні» мають доступ до освіти, медичного обслуговування, мають житло, але у них втрачений постійне джерело доходу.
У країнах найбільшою мірою проявляється бідність у сільських районах.
Вона поширюється на селян, які мають невеликі ділянки землі, і найманих робітників. Відмінності між ними часто бувають умовними. Багато тимчасові наймані працівники також мають невеликі клаптики землі, які недостатні для виживання сім'ї, але в разі хорошого урожаю дають додатковий дохід і іноді страхують від ризику.
Таблиця 16.4
Показники бідності (живуть менш ніж на 1 дол в день)

1987 1990 1998 Регіони млн чол. % Млн чол. % Млн чол. % Всього 1183,2 28,3 1276,4 29,0 1198,9 24,0 Європа і
Центральна Азія 1,1 0,2 7,1 1,6 2,4 5, 1 Латинська Америка 63,7 16,3 43,8 16,8 78,2 15,6 Середній Схід і
Північна Африка 9,3 4,3 5,7 2,4 5,5 1,9 Тропічна Африка 217,2 46,6 242,3 47,7 290 46,3 Південна Азія 474,4 44,9 405,1 44,0 522,0 40,0 Східна Азія,
країни басейну
Тихого океану 417,5 26,6 52 27,6 278,3 15,3
І с т о ч н і до: World development N.-Y. World Bank. P.23 report. 2000/2001. Attacking poverty.
Географічно найбільше зосередження будинків у сільській місцевості відзначається в долині річки Гангу в Індії, на острові Ява в Індонезії, на Андском нагір'я в Південній Америці і в Сахеле в Африці.
У містах основним джерелом існування бідняків служить неформальний сектор.
Бідні мають менший доступ до розподілу суспільних товарів і послуг порівняно з іншими групами населення.
Вони часто позбавлені можливостей користуватися культурними та освітніми установами. Бідні люди грають невелику роль у політиці. Низький рівень життя бідних, і як наслідок їх слабке здоров'я, погану освіту знижують їх господарську активність і призводять до уповільнення темпів економічного зростання.
Бідність найбільшою мірою зачіпає жінок і дітей. Розширення зайнятості, поліпшення становища жінок в економічному і соціальному житті виступають найбільш дієвими інструментами зменшення бідності. Дослідження міжнародних організацій показують, що загальне економічне зростання благотворно впливає на соціальне становище всіх верств населення пропорційно їх первісного рівня життя. Ступінь зменшення бідності у зв'язку з економічним зростанням сильно коливається від країни до країни. Окремі дослідження констатують, що підвищення середнього рівня економічного розвитку тільки в незначній мірі визначає зрушення в числі людей, що проживають в бідності. Збільшення ВВП на душу населення тільки на 15-25% визначає зрушення в частці найбіднішого населення. Для того щоб вибратися з бідності, бідняки повинні мати не тільки можливості, але й здатності скористатися можливостями зростання. Для цього необхідні проведення багатосторонньої політики, цілеспрямовані зусилля влади на багато років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поширення бідності "
 1. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  поширеної помилки жорсткого поділу короткострокових і довгострокових результатів. Те, що трапляється в короткому періоді, є першим етапом ланцюжка послідовних змін, які в тенденції призводять до довгострокових результатів. У нашому випадку довгостроковий результат це зникнення підприємницьких прибутків і збитків. Короткострокові результати являють собою попередній етап
 2. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  поширення набуло твердження про те, що сучасний индустриализм, а особливо історія англійської промислової революції, забезпечив емпіричну перевірку реалістичної, або інституціональної теорії і повністю підірвав абстрактний догматизм економістів [Приписування визначення промислова революція епохи царювання Георга II і Георга III було наслідком свідомих спроб
 3. Коментарі
  поширення у Великобританії в XIX в. Основоположник утилітаризму І. Бентам. [20] біхевіоризм напрямок в психології (переважно американської), що представляє поведінку людини і тварин як сукупність рухових і приводяться до них вербальних і емоційних відповідей (реакцій) на впливи (стимули) зовнішнього середовища. [21] світовий дух (Weltgeist) термін гегелівської філософії.
 4. Глава 10
  поширена карткова гра; те ж саме, що «фараон».], Але при цьому йому вистачало розуму триматися досить здорового методу робити ставки. Після смерті Херна один з наших клієнтів, який завжди торгував з ним заодно і використовував той же метод, зробив більше ста тисяч доларів на акціях «Лакавонни». Потім він переключився на якісь інші акції, а оскільки у нього завелися хороші гроші, він
 5. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  поширення набули методи колективного стимулювання : - участь у капіталі (поширення акцій компанії серед працівників і відповідна виплата дивідендів); - участь у прибутку (виплата бонусів за результатами діяльності компанії); - участь в результатах зростання продуктивності праці (укладення між підприємцями та профспілками «договорів про продуктивність»,
 6. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  поширені в сучасній буржуазній і соціал-демо * кратической літературі. Це цілком відноситься до його книзі сБудущее соціалізму », в якій детально викладена модна теорія «трансформації капіталізму». Ця теорія представ * ляє собою своєрідний метод прикрашання капиталисти-чеських порядків шляхом перенесення всіх протиріч капі * талізм в область минулого. У центрі всіх
 7. Підтримка бідних верств населення
  поширеністю (число бідних) і глибиною. У більшості країн з перехідною економікою в середині 90-х рр.. вона зачіпала існування майже чверті населення (у Росії в 1995-1997 рр.-20-25%). Глибина бідності-це середнє відхилення доходів сімей від величини прожиткового мінімуму. Так, в Росії в середньому для бідного це відхилення становить більше 40% (в Естонії - 25%, у Польщі та Угорщині
 8. Глосарій
  поширена схема така: МО (готівка). M1 (МО плюс кошти на розрахункових і поточних рахунках у банках), M2 (M1 плюс вклади на термін в банках), М3 (M2 плюс державні цінні паперу) Грошова система - форма організації грошового обігу в країні, тобто рух грошей в готівковій та безготівковій формах. Вона включає такі елементи: грошову одиницю, масштаб цін, види грошей в
 9. 6.5. Господарське розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  поширеною легкої промисловості та сільського господарства, що застосовували трудозатратні методи. Росія виявилася єдиною країною серед основних про-промислово країн, яка зробила індустріалізацію, що не распола-гаю сильним аграрним сектором. Етапи розвитку промислового перевороту в Росії {foto28} З 1804 по 1864 р. продуктивність праці у вітчизняній про-мисловості зросла
 10. § 34. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання
  поширення набуває така форма заробітної плати, як плата за знання, зростає залежність заробітної плати від оволодіння робочими суміжними професіями. Середньорічна заробітна плата американського робітника в 1994 р. становила близько 26 тис. дол. Середня заробітна плата робітників і службовців в 1995 р. - 13,12 дол. на годину, а з урахуванням федеральних службовців, які отримують менше - 12,25 дол. у
© 2014-2022  epi.cc.ua