Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Розгорнута форма вартості

Наступною історичною формою вартості є повна, або розгорнута. Вона може бути представлена наступною формулою:З цієї формули видно, що товар А, що знаходиться у відносній формі вартості, виражає свою вартість за допомогою цілого ряду товарів-еквівалентів.
Ясно, що в порівнянні з простою формою вартості (x товару А=y товару Б) відносна форма її жорстко закріплюється за товаром А, тоді як група інших товарів (Б, В, Г) знаходяться в еквівалентній формі вартості.

.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розгорнута форма вартості "
 1. Загальна форма вартості
  розгорнутої форми шляхом виділення з товарної маси якогось одного товару-еквівалента, який найбільш часто вступає в обмін і, отже, який охоче всі беруть, бо на нього найбільш легко виміняти будь-який інший товар. Цей товар вже виступає в ролі загального еквівалента, а всі інші товари перебувають у відносній формі вартості. Так, у регіонах переважного розвитку
 2. Проста форма вартості
  форма вартості, яку можна представити рівнянням: x товару А=y товару Б. У цій формулі товар А, який виражає свою вартість через відношення до іншого товару Б, знаходиться у відносній формі вартості. Товар Б, що виражає собою вартість іншого товару А, знаходиться в еквівалентній формі вартості. Однак обидва товари легко можуть помінятися місцями: товар А виражати еквівалентну форму
 3. Грошова форма вартості
  форма вартості, яку можна представити у вигляді формули:=унція
 4. 4. ГРОШІ ЯК РОЗВИНЕНА ФОРМА ТОВАРНО-ГРОШОВИХ ВІДНОСИН
  форма вартості, коли Xа=Yb, тобто X товару а одно Y товару в. Товар а виражає свою вартість у товарі в. Товар в служить матеріалом для вираження вартості товару а. Товар а знаходиться у відносній формі вартості. Товар в, через який виражається вартість товару а, - в еквівалентній. Відносна форма вартості має якісну і кількісну визначеність. Прирівнювання
 5. Г Л А В А 2 ВЛАСНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ФОРМИ
  форма власності. Власність висловлює ті глибинні відносини,. Які впливають на всі сторони життя суспільства - економічну, соціальну, політичну, ідеологічну. Форма власності визначає рішення, направляючі і регулюючі господарську діяльність, ефективність виробництва, від неї залежать відповіді на питання: «що, як, для кого?» Саме власність створює
 6. § 17. Закон вартості і його функції
  форма вартості. Розгорнута форма вартості. Загальна форма вартості. Грошова форма вартості. Гроші. Функції грошей. Еволюція грошей. Паперові гроші. Кредитні гроші. Закони обігу грошей. Грошова система. Типи грошових систем. Види грошей. Грошова маса. Інфляція. Види інфляції. Закон вартості. Основні функції закону
 7. Капітал як складне явище
  розгорнуту і об'єктивну трактування капіталу в рамках діалектичного процесу його становлення і зростання. По-перше, в самому елементарному і сутнісному своєму прояві капітал - це річ і гроші, і вартість, і будь-які блага, які можуть бути пущені в господарський оборот. Не маючи засобів виробництва або не володіючи необхідними грошовими ресурсами, неможливо почати підприємницьку справу, і
 8. А.Г. Буйчік. Аналіз еволюції великого монополістичного ринку Італії другої половини XX століття, 2007
  У монографії російського вченого досліджуються соціально-економічні та політико-економічні аспекти розвитку італійської держави з 1950-их років до початку XXI століття. Дана узагальнююча і розгорнута характеристика економічних інститутів, концептуальних поглядів російських і італійських економістів на проблему взаємини держави і великого капіталу. Книга призначена для
 9. Лекція 3-тя Виникнення марксистської політичної економії
  розгорнутої критики вчення класичної школи, робіт Рікардо. Як відомо, Маркс, критикуючи Прудона, часто протиставляв йому тео-рію Рікардо як правильною. Тому на перший *) К. Маркс і Ф, Енгельс. Соч., Т. 13, стор 8. 2 Див К. Маркс і Ф. Енгельс, Соч. т. XXI, стр 78. 32 погляд може скластися уявлення, що Маркс виступає 8 «Убогості філософії»
 10. 3. АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА виконання кошторисів витрат В ОРГАНАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  формації для проведення аналізу фінансування та витрат прокуратури використовуються наступні документи: - баланс виконання кошторису витрат (форма № 1); - звіт про виконання кошторису витрат установ (форма № 2); - місячний звіт про витрачання коштів, виділених з республіканського бюджету (форма № 1-м); - звіт про фінансування та залишках коштів станом на 31.12.2001 р.;
 11. 1. Циклічність як форма розвитку національної економіки. Теорія циклів
  форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до іншого. Тому циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Так як характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, то вона є формою прогресивного
 12. 1. ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО, ТОВАР І ГРОШІ
  форма суспільного виробництва, при якій продукти виготовляються для обміну. Просте товарне виробництво, виникає з появою суспільної праці. Мета товарного виробництва - отримання прибутку. При товарному виробництві діють товарно-грошові відносини, це відносини між людьми в процесі виробництва та обміну товарів. Товар - це кінцевий продукт діяльності підприємства,
 13. Пропозиція грошей
  розгорнуту, загальну форми і досягли грошової форми, коли гроші (золото, срібло) стали загальним еквівалентом, загальним купівельним засобом. 2. Сутність грошей розкривається у їх функціях. Функція грошей як міри вартості використовується для вимірювання та порівняння вартостей товарів. Гроші як засіб обігу забезпечують обмін товарами. Гроші як засіб платежу використовуються для оплати
 14. Подвійні і Потрійні Зигзаги
  форма зростаючого Подвійного Зигзага {foto28} Найбільш поширена форма падаючого Подвійного Зигзага {foto29} Найбільш поширена форма зростаючого Потрійного Зигзага {foto30} Найбільш поширена форма падаючого Потрійного Зигзага Правила для двійні та трійні Зигзагів:? Хвиля W повинна бути Зигзагом. ? Хвиля X може бути будь корекцією, крім Розширюється
 15. Відчуження праці
  розгорнуту відповідь на питання, поставлені їм в теорії відчуженої праці. У своїй теорії експлуатації праці Маркс простежує всю «історію» додаткової вартості: яким зразка формується з продукту праці, як вона повертається у виробництво у вигляді нового капіталу і як замикається цей цикл «самозростання» капітальної вартості. Маркс показує, що «самозростання» капіталу - це
 16. Відчуження праці
  розгорнуту відповідь на питання, поставлені їм в теорії відчуженої праці. У своїй теорії експлуатації праці Маркс простежує всю «історію» додаткової вартості: яким чином вона формується з продукту праці, як вона повертається у виробництво у вигляді нового капіталу і як замикається цей цикл «самозростання» капітальної вартості. Маркс показує, що «самозростання» капіталу - це
© 2014-2022  epi.cc.ua