Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

Відчуження праці


Головний конфлікт капіталізму Маркс визначив для себе ще по того, як приступив до інтенсивних занять економікою. Власне, прагнення пояснити його і було найважливішим спонукальним мотивом до таких занять. Проблему, що стала центральною в його творчості, Маркс чітко сформулював, коли йому було 26 років, - у роботі, відомої під назвою «Економічно-філософські рукописи 1844 року». Це була проблема відчуження праці.
«Відчуження» - поняття гегелівської філософії. Безпосередньо Маркс запозичив його у свого сучасника німецького філософа-гегельянця Л. Фейєрбаха, який використовував це поняття при аналізі релігійної свідомості. За Фейербахом, релігія - продукт творчої уяви людини. Але, будучи якось придуманими, боги потім починають «жити» власним життям - стають предметом віри, знаходять своїх служителів; ті в свою чергу організовуються в церковну ієрархію, обзаводяться землями, майном та банківськими рахунками. В результаті релігія, будучи сама продуктом людської фантазії, знаходить владу над свідомістю людей. Це перетворення продукту в щось панівне над його творцем Фейєрбах і називав відчуженням.
Маркс побачив тут аналогію з соціально-економічними явищами, а саме з відносинами між працею і капіталом. Як і чому багатство суспільства, його прогрес - все те, що створено працею людини, - виявляється чужим, часто ворожим самим робітникам? Чому, наприклад, фабричний працю (найбільш продуктивний в часи Маркса) діяв на робочих отупіння, перетворюючи їх на простий придаток машин; чому заміна ручної праці машинами нерідко оберталася лише зростанням безробіття; нарешті, чому створене людством матеріальне і культурне багатство знаходиться в приватній власності меншини , тоді як його дійсні творці - трудящі позбавлені не тільки контролю над ним, але часто і доступу до нього?
Аналізуючи цей процес відчуження, Маркс починає з простого.
Робочий трудиться на фабриці, але продукт фабрики належить не йому, а власникові засобів виробництва - капіталісту. Продукт праці виявляється чужим для його творця - це перша, найпростіша форма відчуження праці. Але слідом за цим чужої й далекої робітникові стає і його власна виробнича діяльність -, зацікавлений в тому, що робить; його працю вимушений, він приходить на фабрику тільки для того, щоб заробити собі на життя. Це життя починається для нього лише за воротами фабрики. У результаті відбувається ще одне перевтілення: робітник не сприймаю фабричний працю як щось значуще, як свою участь у творенні суспільного багатства. Це веде до втрати суспільного, загальнокультурного сенсу людської діяльності. Тим самим життя людини як повноправного представника людства чи, за висловом Mapкса, родова життя людини - зводиться до ролі засобу для підтримки його індивідуального життя.
Загальне відчуження робітника від навколишнього його загальне становить головну тему економічних досліджень Маркса. «Капітал» - це розгорнуту відповідь на питання, поставлені їм в теорії відчуженої праці. У своїй теорії експлуатації праці Маркс простежує всю «історію» додаткової вартості: яким зразка формується з продукту праці, як вона повертається у виробництво у вигляді нового капіталу і як замикається цей цикл «самозростання» капітальної вартості.
Маркс показує, що «самозростання» капіталу - це особлива, притаманна капіталізму форма суспільного прогресу. В її рамках власник капіталу не тільки отримує владу над працею найнятого ним робочого, але і підкорятися їм цілям самі умови його праці та найму: технологію і організацію виробництва, спрямованість технічного прогресу, навіть характер споживчого попиту. Витяг прибутку стає самоціллю, підпорядкування праці капіталу набуває стійкий сторонній характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відчуження праці "
 1. Глава 7 Економічна теорія К. Маркса
  праці? Товар як речове ставлення Q Капітал і перетворені форми додаткової вартості? Капітал як речове ставлення? Доля капіталізму Карл Маркс (1818-1883) народився в Німеччині, там же отримав філософську освіту, проте велика частина його самостійного життя пройшла в еміграції: спочатку у Франції та Бельгії, потім - в Англії, де він жив і працював з 1849 Ідеї Маркса надали
 2. Відчуження праці
  відчуження праці. «Відчуження» - поняття гегелівської філософії. Безпосередньо Маркс запозичив його у свого сучасника німецького філософа-гегельянця Л. Фейєрбаха, який використовував це поняття при аналізі релігійної свідомості. За Фейербахом, релігія - продукт творчої уяви людини. Але, будучи якось придуманими, боги потім починають «жити» власним життям - стають
 3. 2.4.2. Система форм власності
  відчуження праці від засобів і результатів праці [79, т.42, с.98]. Первісне визначення приватної власності? монополія [там же, с.29]. Легковий автомобіль може бути об'єктом різних форм власності громадян. Якщо громадянин використовує автомобіль для особистих потреб, то це буде його особиста власність. Якщо він його використовує для заробітку коштів, наприклад, як таксі, то це буде його
 4. 2.11.4. Визискування та експлуатація
  відчуженні частини продуктів праці від безпосередніх його виробників. «Над суспільством тяжіє звинувачення в тому, що воно« експлуатує працю »,? писав Д.Б. Кларк, класик американської економічної науки на рубежі ХIХ-ХХ століть. І він направив свій талант на зняття цього звинувачення. Чи не він був першим і не він став останнім. Чи не менше число тих дослідників, для яких експлуатація є
 5. ГЛАВА 7 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ К. МАРКС
  праці? Товар як речове ставлення? Капітал і перетворені форми додаткової вартості? Капітал як речове ставлення? Доля капіталізм Карл Маркс (1818-1883) народився в Німеччині, там же отримав філософську освіту, проте велика частина його самостійного життя пройшла в еміграції: спочатку у Франції та Бельгії, потім - в Англії, де він жив і працював з 1849 Ідеї Маркса надали
 6. 4.6. Додаткова інформація
  відчуження об'єкта нерухомості для державних потреб може бути зроблено тільки за умови попереднього і рівноцінного відшкодування. Правова норма - загальнообов'язкове правило поведінки в суспільстві, визнане і охороняється державою. Правовий статус - сума прав і обов'язків, що належать суб'єкту права. Правоздатність громадянина - здатність мати цивільні
 7. 2. Власність і приватизація
  відчуження) засобів виробництва і створюваних з їх допомогою матеріальних благ у процесі їх виробництва, розподілу, обміну та споживання. Тут увага концентрується на тому, що факт належності матеріальних благ суб'єкту повинен визнавати не тільки він сам, але й інші суб'єкти, тому виникає право власності як суспільне відношення. Власність як економічна
 8. Тіньова економіка
  відчуженні працівника від власності на засоби виробництва, частину створеного доходу присвоюється власником засобів виробництва. Ця частина - прибуток, або в марксистській теорії - додаткова вартість, є джерелом накопичення та особистого доходу класу власників засобів виробництва. Працівник же отримує тільки заробітну плату, добре якщо рівну вартості робочої сили. Модель
 9. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  відчужена від людини сутність його праці і його буття; і ця чужа сутність велить людиною, і людина поклоняється їй »і . Дати розгорнуту теорію грошей Маркс тоді ще не міг. Вона була дана їм в «До критики політичної економії», напи-санної в 1859 р., тобто через 15-16 років. Незабаром після закінчення підготовки статті для «Німецько-французьких щорічників» Маркс почав
 10. Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво
  відчуження результатів праці найманих працівників капіталістами, що, в свою чергу , обумовлено відчуженням засобів виробництва. Але чи можна, керуючись положеннями трудової теорії вартості, стверджувати, що весь створюваний продукт повинен належати робочим? Критики Маркса вважають, що його теорія доданої вартості представляє свого роду теоретичну конструкцію, що не
© 2014-2022  epi.cc.ua