Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

Відчуження праці


Головний конфлікт капіталізму Маркс визначив для себе ще до того, як приступив до інтенсивних занять економікою. Власне, прагнення пояснити його і було найважливішим спонукальним мотивом до таких занять. Проблему, що стала центральною в його творчості, Маркс чітко сформулював, коли йому було 26 років, - у роботі, відомої під назвою «Економічно-філософскіерукопісі 1844». Це була проблема відчуження праці.
«Відчуження» - поняття гегелівської філософії. Безпосередньо Маркс запозичив його у свого сучасника німецького філософа-гегельянця Л. Фейєрбаха, який використовував це поняття при аналізі релігійної свідомості. За Фейербахом, релігія - продукт творчої уяви людини. Але, будучи якось придуманими, боги потім починають «жити» власним життям - стають предметом віри, знаходять сіоіх служителем; ті в свою чергу організовуються в церковну ієрархію, обзаводяться землями, майном та банківськими рахунками. В результаті релігія, будучи сама продуктом людської фантазії, знаходить владу над свідомістю людей. Це перетворення продукту в щось панівне над його творцем Фейєрбах і називав відчуженням.
Маркс побачив тут аналогію з соціально-економічними явищами, а саме з відносинами між працею і капіталом. Як і чому багатство суспільства, його прогрес - все те, що створено працею людини, - виявляється чужим, часто ворожим самим робітникам? Чому, наприклад, фабричний працю (найбільш продуктивний в часи Маркса) діяв на робочих отупіння, перетворюючи їх на простий придаток машин; чому заміна ручної праці машинами нерідко оберталася л бач зростанням безробіття; нарешті, чому створене людством матеріальне і культурне багатство знаходиться в приватній власності меншини, тоді як його дійсні творці - трудящі позбавлені не тільки контролю над ним, але часто і доступу до нього?
Аналізуючи цей процес відчуження, Маркс починаєте простого: робочий трудиться на фабриці, але продукт фабрики належить i te йому, а власникові засобів виробництва - капіталісту.
Продукт праці виявляється чужим для його творця - це перша, найпростіша форма відчуження праці. Але слідом за цим чужої й далекої робітникові ста-
1S5
новится і його власна виробнича діяльність - він не зацікавлений втом, що робить; його працю вимушений, він приходить на фабрику тільки для того, щоб заробити собі на життя. Це життя починається для нього лише за воротами фабрики. У результаті відбувається ще одне перевтілення: робітник не сприймає свій фабричний працю як щось значуще, як свою участь у творенні суспільного багатства. Це веде до втрати суспільного, загальнокультурного сенсу людської діяльності. Тим самим життя людини як повноправного представника людства чи, за висловом Маркса, родова життя людини - зводиться до ролі засобу для підтримки його індивідуального життя.
Загальне відчуження робітника від навколишнього його суспільства становить головну тему економічних досліджень Маркса. «Капітал» - це розгорнуту відповідь на питання, поставлені їм в теорії відчуженої праці. У своїй теорії експлуатації праці Маркс простежує всю «історію» додаткової вартості: яким чином вона формується з продукту праці, як вона повертається у виробництво у вигляді нового капіталу і як замикається цей цикл «самозростання» капітальної вартості.
Маркс показує, що «самозростання» капіталу - це особлива, притаманна капіталізму форма суспільного прогресу. В її рамках власник капіталу не тільки отримує владу над працею найнятого ним робочого, але і підпорядковує своїм цілям самі умови його праці та найму: технологію і організацію виробництва, спрямованість технічного прогресу, навіть характер споживчого попиту. Витяг прибутку стає самоціллю, підпорядкування праці капіталу набуває стійкий всебічний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відчуження праці "
 1. Глава 7 Економічна теорія К. Маркса
  ? Принцип історизму? Продовження класичної традиції? Теорія додаткової вартості-? Теорія відтворення U Про природу середньої норми прибутку? Закон тенденції середньої норми прибутку до зниження? Основи теорії економічних криз? Політекономія - наука про проізводственньк відносинах? Відчуження праці? Товар як речове ставлення Q Капітал і перетворені форми
 2. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 3. 2. Власність і приватизація
  Перетворення відносин власності - матеріальний напрямок економічної трансформації в країнах з перехідною економікою. Сутність власності Різні економічні школи по-різному визначають власність і її сутність. Ідеолог дрібнобуржуазного соціалізму П.-Ж. Прудон (1809-1865) так визначив дану категорію: «Власність - це крадіжка». Його думка не була прийнята в суспільстві,
 4. Тіньова економіка
  Розмивання прав власності, відсутність справжнього контролю за виконанням законодавства приводить до розквіту тіньової економіки. Тіньова економіка - це неформальна економіка, що функціонує поза правовим полем. Її ключовою ознакою можна вважати ухилення від офіційної реєстрації комерційних договорів або умисне спотворення їх змісту при реєстрації. Функцію засобу платежу в
 5. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  З часу роботи в «Рейнської газеті» Маркс почав серйозних-езное вивчення комуністичного руху. Але в умовах того часу «Рейнська газета» виявилася занадто лівої і прусське уряд зажадав її закриття. Маркс змушений був піти з газети ще до її закриття. Він хотів зайнятися професорської діяльністю, але незабаром переконатися-дился, що це неможливо, на прикладі свого друга, а
 6. Основа розвитку суспільства - матеріальне виробництво
  Вихідні положення цієї концепції полягають у тому, що основою існування і розвитку суспільства є матеріальне виробництво і ті зміни, які обумовлені зрушеннями у сфері виробництва, прогресом продуктивних сил. З розвитком виробництва створюються нові суспільні відносини. Сукупність виробничих відносин, матеріальний базис суспільства визначають форми свідомості,
 7. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини. Власність у системі виробничих відносин. Економічна система Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Розвиток людського суспільства неможливо без матеріального вироб-ництва, створення матеріальних благ. Виробництво матеріальних
 8. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  Зародження політичної економії. Ще в останній третині XV в. виник «меркантилізм» (від фр. «mercantilisme» - «торговець», «купець») як i Перша школа політичної економії. Це вчення відображало інтереси торгової буржуазії в період первинного накопичення капіталу. Основною формою багатства представники меркантилізму вважали золото і срібло, яке, на їх думку, накопичується в результаті зовнішньої
 9. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування
 10. § 18. Сутність і структура ринку
  Економічне зміст поняття «ринок». Структура ринку У процесі становлення і розвитку товарно-грошових відносин формується такий найважливіший їх інституційно організований і сістеообразующій елемент, як ринок. Тому причини виникнення товарно-грошових відносин, певною мірою, пояснюють становлення і формування товарного обігу і ринку. Водночас, ринок як
© 2014-2022  epi.cc.ua