Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Субсидія іноземної держави (союзу іноземних держави)

Субсидія іноземної держави (союзу іноземних держави) - фінансове сприяння, здійснюване безпосередньо урядом чи іншим державним органом іноземної держави (союзу іноземних держав) або через недержавну організацію за дорученням уряду іноземної держави (союзу іноземних держав), що дає одержувачу субсидії додаткові переваги та чиниться в межах території іноземної держави (союзу іноземних держав) у формі прямого переказу грошових коштів (в тому числі у вигляді дотацій, позик, купівлі акцій) або зобов'язання з переказу таких засобів (у тому числі у вигляді гарантій за позиками); відмови від стягнення або несправляння платежів, які мали б надходити в дохід держави (в тому числі шляхом надання податкових кредитів), за винятком випадків звільнення експортованого товару від податків або зборів, які стягуються з аналогічного товару, призначеного для внутрішнього споживання, або повернення таких податків або мит у розмірах, що не перевищують фактично сплачених сум; пільгового або безоплатного надання товарів або послуг, за винятком товарів або послуг, призначених для підтримки і розвитку загальної інфраструктури, тобто інфраструктури, не пов'язаної з конкретним виробником та (або) експортером; пільгового придбання товару; іншої підтримки доходів або цін, якщо прямим або непрямим результатом такої підтримки є збільшення експорту товару з іноземного держави (союзу іноземних держав) або скорочення імпорту товару в таке іноземна держава (союз іноземних держав).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Субсидія іноземної держави (союзу іноземних держави) "
 1. Компенсаційна міра
  субсидії іноземної держави (союзу іноземних держав) на галузь національної економіки, застосовувана за рішенням уряду допомогою введення компенсаційного мита , в тому числі попередньої компенсаційного мита, або схвалення зобов'язань, прийнятих уповноваженим органом субсидованого іноземної держави (союзу іноземних держав) або
 2. субсидованих імпорт
  субсидія іноземної держави (союзу іноземних держав), на митну територію
 3. Стаття 1. Іноземні інвестори
  іноземні юридичні особи, включаючи, зокрема, будь-які компанії, фірми, підприємства, організації або асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження; іноземні громадяни, особи без громадянства ... іноземні держави; міжнародні
 4. Стаття 21. Дочірні підприємства, філії та представництва підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями може створювати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії та представництва на території РРФСР і за її межами, у тому числі в іноземних державах, з дотриманням умов, встановлених чинним на території РРФСР законодавством, законодавством союзних республік і відповідним законодавством іноземних держав. (2)
 5. Іноземні інвестори
  іноземні юридичні особи (будь-які кампанії, фірми, підприємства, організації, асоціації, створені і правомочні здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження); іноземні громадяни, особи без громадянства, російські громадяни, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови, що вони зареєстровані для ведення господарської діяльності в
 6. Фактори, що впливають на валютний курс
  іноземної валюти по відношенню до національної валюти конкретної країни впливає цілий ряд факторів. Цю залежність можна виразити наступною формулою: {foto202} де - курс іноземної валюти по відношенню до національної даної країни; - грошова маса даної країни; - грошова маса в іноземній державі; - ВВП у цій країні; - ВВП в іноземній державі; -
 7. Іноземні інвестиції
  держави і вкладені в підприємство на митній території іншої держави з метою отримання прибутку або досягнення соціального
 8. Іноземні субсидії і демпінг
  субсидують своіхпроізводітелей, які за наявності субсидії мо-гут експортувати свої товари за більш нізкімценам Вітчизняні виробники цілком резон-но заявляють, що це несправедливо, тому чтоіностранное держава надала своїм фір-мам переваги. Але чи повинні ми протівітьсяподобной практиці? Якщо іноземні держави постійно перед-ставлять субсидії і можна
 9. Стаття 2. Іноземні інвестиції
  іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку
 10. № 161. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку Росії на початку 20-го століття
  іноземний капітал. Але це не привело до створення іноземних зон впливу, приплив іноземного капіталу супроводжувався зрощенням його з капіталом вітчизняним, що сприяло включенню Росії в світову
 11. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання у валюті та на умовах цих
 12. Стаття 12. Організаційно-правові форми і види підприємств з іноземними інвестиціями
  іноземними інвестиціями створюються і діють у формі акціонерних товариств та інших господарських товариств і товариств, передбачених законодавством РРФСР. (2) На території РРФСР можуть створюватися і діяти: підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій (спільні підприємства), а також їх дочірні підприємства та філії; підприємства, повністю належать іноземним
 13. Усунення подвійного оподаткування
  іноземних держав російською організацією, зараховуються при сплаті цією організацією податку в РФ. При цьому розмір зараховуваних сум податків, виплачених за межами РФ, не може перевищувати суму податку, що підлягає сплаті цією організацією в РФ. Залік проводиться за умови подання платником податків документа, що підтверджує сплату (утримання) податку за межами РФ: для
 14. Контроль над іноземною валютою
  іноземною валютою - контроль, який може встановити уряд над попитом громадян і фірм даної країни на іноземну валюту і над валютними курсами з метою обмежити свої зовнішні платежі (усунути дефіцит платіжного
 15. Експортні субсидії
  субсидії - субсидії виробництвам, продукція яких спрямовується на експорт. Експортні субсидія штучно підвищують конкурентоспроможність виробників на світовому ринку без будь-якого підвищення ефективності виробництва і являють собою чисту розтрату ресурсів в масштабах всього світу. Унаслідок використання експортних субсидій перемагає не той виробник, у якого більше
 16. Стаття 28. Оподаткування
  іноземними інвестиціями, а також іноземні інвестори сплачують податки, встановлені чинним на території РРФСР законодавством. (2) Для підприємств з іноземними інвестиціями, діючих у пріоритетних галузях народного господарства та в окремих регіонах, може встановлюватися пільговий порядок
 17. Стаття 36. Надання тарифних преференцій
  іноземними державами допускається встановлення преференцій з митного тарифу Російської Федерації у вигляді звільнення від оплати митом, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на преференційний ввезення (вивезення) щодо товарів: походять з держав, що утворюють разом з Російською Федерацією зону вільної торгівлі або митний союз або підписали
 18. Стаття 3. Здійснення іноземних інвестицій
  іноземним інвесторам, а також філій іноземних юридичних осіб; придбання підприємств, майнових комплексів, будівель, споруд, часток участі в підприємствах, паїв, акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також іншого майна, яке відповідно до чинним на території РРФСР законодавством може належати іноземним інвесторам; придбання прав користування
 19. Стаття 6. Правовий режим іноземних інвестицій
  іноземних інвестицій, а також діяльності іноземних інвесторів щодо їх здійснення не може бути менш сприятливим, ніж режим для майна, майнових прав та інвестиційної діяльності юридичних осіб і громадян РРФСР, за винятками, передбаченими цим
© 2014-2022  epi.cc.ua