Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Фінансовий механізм

Фінансовий механізм - сукупність форм організації фінансових відносин, методів (способів) формування та використання фінансових ресурсів, що застосовуються суспільством з метою створення сприятливих умов для економічного, і соціального розвитку суспільства.
У відповідності зі структурою фінансової системи фінансовий механізм підрозділяється на фінансовий механізм підприємств (організацій, установ), страховий механізм, бюджетний механізм і т.д. У кожному з них згідно функціональному призначенню можна виділити такі ланки: мобілізацію фінансових ресурсів, фінансування, стимулювання та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Фінансовий механізм"
 1. § 1. Структура і механізм функціонування фінансового ринку
  Всі види ринкової діяльності припускають наявність фінансових засобів, які можна придбати на специфічному ринк0л - фінансовому. Основними фінансовими засобами є дениЦ | та цінні папери. Гроші не є ресурсом, але на них
 2. Глава 17 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання ринкової економіки можна умовно поділити на дві форми: прямий вплив на економіку через одержавлення, коли держава регулює ринкові відносини шляхом участі в процесі виробництва, і непряме, опосередковане, коли держава впливає на відтворювальний процес шляхом використання фінансового механізму. Якщо прямий вплив
 3. 1. Державний бюджет і позабюджетні фонди
  Із зміцненням держави, розширенням виконуваних ним функцій виникла і росла потреба у фінансових ресурсах - грошових коштах, що знаходяться в розпорядженні держави, його установ, організацій і підприємств. Фінансові ресурси є об'єктом фінансових відносин як складової частини системи економічних відносин. У строго економічному сенсі фінанси висловлюють безоплатні
 4. Фінансова політика
  Фінансова політика є найважливішим важелем, за допомогою якого здійснюється державне регулювання економіки. Її найважливішими інструментами виступають: - державні витрати; - податки; - збалансований бюджет. Їх динаміка в конкретних умовах визначає особливості бюджетно-податкової або фіскальної політики, як правило, подається таким чином: Бюджетно-податкова,
 5. Глава 24. Фінансовий ринок
  Фінансовий ринок (ринок позичкових капіталів) - це механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції на капітал. На практиці він представляє собою сукупність кредитних організацій (фінансово-кредитних інститутів), направляють потік грошових коштів від власників до позичальників і назад. Головна функція цього ринку полягає в
 6. 8.4. Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі
  Розвиток ситуації на міжнародних ринках капіталів показує, що на них постійно йде процес структурної перебудови, що охоплює всі їхні сегменти. Здійснюється перенесення центру ваги з одних видів запозичення на інші, відбувається перетворення механізмів позичково-позикових операцій. Перетворення світової фінансової системи визначається потужним стимулюючим впливом з боку
 7. Механізм
  Механізм - система передачі, перетворення
 8. Механізм конкуренції
  Ціни надають вплив на попит і пропозицію. Зростання цін веде до зниження попиту, але одночасно стимулює товаровиробників до збільшення випуску продукції. У той же час зміна попиту та пропозиції впливає на зниження або підвищення цін. При збалансованому попиті і пропозиції, тобто при їх рівності, встановлюється рівноважна ціна. Механізм функціонування конкуренції
 9. 3. Бюджетно-податкова політика держави
  Бюджетно-податкова полшщка - це сукупність заходів уряду з регулювання державних витрат і оподаткування, спрямованих на забезпечення повної зайнятості та виробництво рівноважного ВНП. Бюджетно-податкова політика є частиною фінансової політики - сукупності фінансових заходів, здійснюваних урядовими органами через ланки і елементи фінансової системи.
 10. Запитання до теми
  1. Яка суть поняття «механізм світового господарства»? 2. Які функції виконує механізм світового господарства? 3. Який механізм впливу світових цін на світове господарство? 4. Як впливає позичковий відсоток на рух капіталу? 5. Який механізм впливу на економіку валютного курсу? 6. Назвіть інструменти впливу ТНК на світове господарство. 7. Які інструменти впливу
 11. Контрольні питання
  I I. У чому відмінність загального і єдиного економічного про-[странства? 2. Чому російське суспільство має орієнтувати ся на формування федерації? 3. Що включає в себе економічний механізм федералізму і чим він відрізняється від економічного механізму взагалі? 4. Які основні структурні елементи економічного механізму федералізму? 5. Яка роль внутрішнього ринку Росії в
 12. 5. Механізми ринкової рівноваги
  Маючи загальні уявлення про стан ринкової рівноваги, розглянемо механізми його встановлення в
 13. 22.3. Модель господарського механізму Японії
  На високі темпи зростання японської економіки був націлений її господарський механізм, що склався в другій половині XX в., Своєрідність рис якого дозволяє говорити про особливу
 14. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  9.1. Часткове і загальне рівновагу ринкової системи 9.2. Державне регулювання національної економіки 9.3. Сучасні моделі макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. -
 15. Податковий механізм
  Податковий механізм - сукупність організаційно-правових норм і методів управління оподаткуванням, включаючи широкий арсенал різного роду надбудовних інструментів (податкових ставок, податкових пільг, спосіб оподаткування та
 16. Контрольні питання
  1. Дайте визначення соціальної інфраструктури. 2 . Назвіть джерела фінансових ресурсів, що спрямовуються на утримання і розвиток соціальної інфраструктури. 3. Розкажіть про роль суспільних фондів споживання у фінансуванні соціальної інфраструктури. 4. Як здійснюється механізм реалізації основних прав
 17. 2. Політика вбудованих стабілізаторів
  Автоматична фінансова політика, або політика вбудованих стабілізаторів базується на тому, що рівень державних закупівель, податків може змінюватися в режимі саморегулювання незалежно від прийняття урядом відповідних рішень. Як тільки змінюється економічна ситуація, вбудовані стабілізатори реагують на ці зміни і запускають в дію механізми саморегулювання.
 18. 1. Відкрита інфляція
  Відкритої інфляції властива тенденція до підвищення цін. Водночас відкрита інфляція цілком сумісна з уповільненням зростання цін або з періодичним їх зниженням на окремих товарних ринках. Незважаючи на те, що відкрита інфляція істотно деформує механізм ринку, проте останній продовжує посилати цінові сигнали, які відповідним чином орієнтують і продавців, і
 19. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  Як зазначає Є. Покачалова, порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством (надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героям Радянського Союзу, Героям Росії та ін.) 10 . Однак дана функція являє собою просте пристосування податкових механізмів для реалізації соціальної політики
 20. Поняття і сутність сучасних економічних відносин в охороні здоров'я.
  Різноманіття форм власності є умовою становлення нової системи економічних відносин в охороні здоров'я Росії. На сьогоднішній день в охороні здоров'я можна спостерігати наступні види власності: приватна, колективно-часткова, державна, муніципальна, змішана. Якщо характеризувати структуру ринку послуг охорони здоров'я за дією механізму ринку, то можна
© 2014-2022  epi.cc.ua