Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

22.3. Модель господарського механізму Японії


На високі темпи зростання японської економіки був націлений її господарський механізм, що склався в другій половині XX в.
, Своєрідність рис якого дозволяє говорити про особливу модель.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.3. Модель господарського механізму Японії "
 1. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  господарської діяльності і наділяли держава трьома функціями. Перша і найважливіша функція держави - зберігати природний порядок від святотатственно і неосвічених рук, які захотіли б зазіхнути на владу, і особливо зберігати те, що лежить в основі його, - власність. «Законний порядок полягає у праві на володіння, забезпечене і гарантоване силою спадкової і суверенної
 2. Моделі в рамках систем
  моделі організації господарства, оскільки країни відрізняються своєрідністю історії, рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами. Так, для адміністративно-командної системи характерні радянська модель, китайська модель та ін Сучасної ринкової системи також притаманні різні моделі. Вивчення цих моделей має практичне значення для розробки моделі розвитку Росії.
 3. Місце держрегулювання в господарському механізмі
  модель держрегулювання. Так, в США переважають податково-бюджетні методи при невеликих розмірах держвласності. Для Західної Європи характерне поєднання високої частки державних витрат у ВВП з наявністю (особливо в 50-80-х рр..) Значного госсекторa, насамперед у фінансовій сфері та галузях інфраструктури. У Японії при відносно невеликій частці бюджетних витрат у ВВП і
 4. 5. Можливості і межі державного регулювання економіки
  модель держрегулювання 50-х - першої половини 70-х рр.. благоприятствовала швидкому економічному зростанню і різкого підвищення рівня зайнятості, але одночасно вона діяла в бік поступового визрівання бюджетної кризи і розв'язання великомасштабної інфляції. Економіка до кінця «кейнсіанської ери» виявилася «зарегульованою». Обкладення доходів підприємців та осіб найманої праці
 5. Глосарій
  моделі Вальраса виконують роль лічильних одиниць). У стані загальної ринкової рівноваги сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам Закон Оукена - відбиває відношення між рівнем безробіття і відставанням обсягу ВВП. Згідно з цим законом перевищення поточного рівня безробіття на 1% над передбачуваним природним рівнем збільшує відставання
 6. 9.2. Національні програми відродження економіки
  моделі соціального ринкового госпо-дарства в Західній Німеччині відноситься до середини 1948 року, коли почала здійснюватися господарська реформа Ерхарда. Вона складалася з двох частин: грошової та цінової реформ. Ще в початку 1948 р. по американським зразком був заснований Банк німецьких земель. У Німеччині стала складатися дворівнева систе-ма, в якій Центральний банк був наділений такими
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Модель розвитку економіки. Концепція "громадянського благополуччя" трансформувалася в "япон-ську модель суспільства благополуччя". Відмінна риса цієї моді-ли - мінімальні громадські асигнування, пов'язані з вирішенням соціальних проблем. Основний акцент робився на "свободу індивідів" і гарантію соціального доходу, що не послабляє спонукальні моти-ви до високоякісної праці. Принцип
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  моделі "теорією пропозиції". Здійснення цієї програми зіткнулося з серйоз-ними труднощами. У 1980-1982 рр.. економіку країни охопив еконо-мічного кризу. Протягом 1982 р. у США діяли 30% вироб-вальних потужностей в обробній промисловості. Безраб-Тіца склала більше 10%. У 1983 р. настав циклічне поліпшення кон'юнктури, прискорене фіскальної та грошово-кредитної
 9. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  моделлю у цій схемі була ситуація, коли споживач завжди правий, повністю виключалася його дискримінація, що означало встановлення своєрідного диктату споживача над продавцем. При вільної (або досконалої) конкуренції жодна з фірм не може впливати на ринкову ціну. Певною мірою таким вимогам в сучасних умовах відповідають ринки сільськогосподарської продукції та послуг.
 10. § 38. Інституційні зміни в системі відносин власності в сільському господарстві. Аграрно-промисловий комплекс
  моделі орендного землеволодіння доведена світовим досвідом успішного аграрного виробництва. ; Тому належить прийняти зважене рішення про подальший хід земельної реформи, яка рятує від небезпеки можливих у майбутньому негативних процесів незворотного характеру. При цьому важливо враховувати властивість землі (кар і позичкового капіталу, що виступає в ролі
© 2014-2022  epi.cc.ua