Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Логічне моделювання

Логічне моделювання - виявлення горизонтальних і вертикальних причинно-наслідкових зв'язків між головними факторами, що характеризують управлінські, економічні, соціальні або інші процеси, з метою відтворення процесів при аналізі, прогнозуванні й оцінці параметрів об'єктів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Логічне моделювання "
 1. Висновки
  логічний; економіко-статистичний, математичний, графічний, моделювання, функціональний, позитивний і нормативний аналіз, економічний експеримент. 8. Необхідно розрізняти економічні категорії (логічні поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічного життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі,
 2. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  логічних понять, що відображають в узагальненому вигляді суть економічних відносин. 2. Експериментальний метод-метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджується необхідне явище. Найточніший, але не завжди доступний, так як буває важко відтворити умови протікання процесів . 3. Моделювання економічних процесів за допомогою математичних методів -
 3. 6. Моделювання економіки в цілому
  моделювання починається скругооборота товарів і грошей в економіці, як по-казано на рис 23-1. Крім того, кругообіг відпрацьовано-жает два основних типи взаємозв'язків між обсуж-даємо нами загальноекономічними показателямі.После розгляду цих взаємозв'язків ми пе-рейд до попереднього розгляду логічного ської структури, що розвивається в наступних
 4. Висновки
  логічний; економіко-статистичний, математичний, графічний, моделювання, функціональний, позитивний і нормативний аналіз, економічний експеримент. 8. Необхідно розрізняти економічні категорії (логічні поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічної життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі,
 5. Предмет МАКРОЕКОНОМІКИ. Особливості МАКРОЕКРОНОМІ-чеських АНАЛІЗУ. Макроекономічні МОДЕЛІ.
  логічний прогрес. Економ. зростання є найважливішою метою суспільства, тому що на основі його можна досягти економічного і соціального прогресу. Макроекономічний аналіз передбачає абстрагування від відмінностей між окремими ринками і виявлення ключових моментів функціонування цілісної економічної системи у взаємодії ринків товарів, праці і грошей як таких, а також національних
 6. Основні терміни і поняття
  моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство ,
 7. Модель
  логічна структура якої характеризується ознаками об'єкта, цілями, методом
 8. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш наближені оцінки майбутньої чисельності населення за допомогою методу екстраполяції можна отримати за допомогою узагальнюючих показників динаміки : 1)
 9. Запитання для самоперевірки
  Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 10. 8.5. Які ще завдання вирішуються методом динамічного моделювання
  моделювання дослідження ефективності якості є його можливість визначати вплив різних виробничо-господарських ситуацій на якісні параметри продукції. Підводячи підсумки розглянутим у цій главі проблемам, необхідно констатувати, що якщо економічні дослідження якості продукції проводяться нерегулярно, епізодично, на слабкій методичної основі, погано
 11. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
  логічно, графічно або алгебраїчно) вигляді макроекономічних явищ, об'єктів і їх взаємозв'язків; | метод агрегування - створення сукупних укрупнених економічних одиниць, так званих агрегатів (сектор фірм, сектор домогосподарств, державний і приватний сектори, ВВП, НД і
 12. Формальна логіка
  логічного будови, відволікаючись від конкретного змісту, вираженого в них. Візьмемо, наприклад, два судження: «будь-яка праця корисний» і «будь-який товар продається», кожне з яких має власний зміст, відмінне від іншого, але з точки зору формальної логіки обидва ці судження відносяться до одного логічного увазі і в цьому відношенні не відрізняються один від одного. Основним завданням формальної
 13. Якими методами озброєна теорія?
  логічний та ін.) і в) специфічні - особливі для кожної галузі
 14. Предмет, методи економічної науки
  логічного). 4. Методи моделювання і експериментів (математичний, функціональний, графічний методи, а також метод створення математичних моделей і експериментів). Економічні закони - це об'єктивні залежності, вони діють поза волею людини і характеризують зв'язки між суб'єктами або процесами. Економічні закони мають причинно-наслідковий характер і діють лише в тому
© 2014-2022  epi.cc.ua