Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Податковий контроль

Податковий контроль - спеціалізований контроль з боку державних органів за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів юридичними і фізичними особами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податковий контроль "
 1. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою. 2. Процедура проведення та види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання
 2. Контрольні питання
  податковий контроль в Російській Федерації? 7. Назвіть форми і методи бюджетно-фінансового контролю. 8. Перерахуйте методи податкового контролю. 9. Охарактеризуйте методи, використовувані податковими органами при проведенні виїзних перевірок? 10. Які обов'язкові перевірки включаються в програму документальних перевірок? 11. Як оформляються акти виїзних перевірок та висновку за
 3. 79. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  податковими агентами і платниками зборів законодавства про податки і збори в порядку, встановленому НК РФ. Податковий контроль є різновидом державного фінансового контролю. Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, податкових агентів і платників
 4. Завдання для самостійного вивчення студентами загальних принципів податкового адміністрування в зарубіжних країнах
  податковій сфері (на прикладі країн США, Німеччини, Великобританії, Японії та Китаю). 2. Охарактеризуйте форми організації податкового контролю в зарубіжних країнах (на прикладі країн США, Німеччини, Франції). 3. Охарактеризуйте існуючі підходи (американський і європейський) до застосування податкових санкцій за вчинення податкових правопорушень у зарубіжних країнах. На прикладі країн США, Німеччини
 5. 82. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
  податкового контролю повинні дотримуватися встановлені законом правила і процедури. В іншому випадку докази можуть бути визнані неприпустимими. Податковий контроль проводиться в наступних формах. Податкові перевірки. Податкові органи проводять такі види податкових перевірок платників податків, платників зборів та податкових агентів: камеральні податкові перевірки; виїзні податкові
 6. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції: визначити структуру
 7. Тема 21 Податковий контроль
  контроль
 8. Тематика контрольних робіт
  податкових систем у світовій економіці. 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн. 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків». 4. Рівень оподаткування у світовій економіці. 5. Офшорні зони у світовій економіці. 6. Співвідношення прямих і непрямих податків у зарубіжних країнах. 7.
 9. 4. Контрольна функція оподаткування
  податків можливе кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності та фінансовими потоками. За словами А. Дадашева, через контрольну функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і
 10. ГЛАВА 31. Фінансовий та податковий контроль складання і виконання бюджету
  податковий контроль складання та виконання
 11. Питання 1. Система нормативних документів, що регулюють податкові відносини
  податків і зборів, що стягуються у федеральний, субфедеральних і місцеві бюджети, а також визначає підстави виникнення (зміни, припинення) та порядок виконання обов'язків по їх сплаті. Податковий кодекс Російської Федерації визначає також: - права та обов'язки платників податків, податкових органів та інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори;
 12. А.З. Дадашев. Курс лекцій по блоку навчальних дисциплін з податків та оподаткування, 2007
  податків і їх теоретичні основи, сутність та функціональний потенціал податків, формування системи оподаткування та системи податкового адміністрування в РФ. Наводиться повна характеристика діючих податків і зборів (станом на 1 червня 2007 р.), а також спеціальних податкових режимів. Викладаються основи податкового адміністрування: організація та методи податкового контролю, механізм
 13. 3.2. Правові основи діяльності Податкової Системи (НС) в Росії
  податкова служба Росії (ФПС РФ), яка у своїй діяльності керується Конституцією РФ, Податковим Кодексом (НК), Законом про податкові органи, наказами, указами і розпорядженнями Президента, постановами Уряду, рішеннями органів державної влади країв, областей, автономних утворень і суб'єктів РФ. Основним елементом діяльності є Конституція, де в
 14. Податковий період
  податкової бази, остаточно визначається розмір податкових
 15. 6. ПРЕДМЕТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
  податкового права включає владні відносини по встановленню, запровадження і стягування податків і зборів, відносини, що виникають у процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення (ст. 2 НК РФ). Цей перелік вичерпний і розширювальному тлумаченню не
 16. Питання 1 Податкова система Франції
  податків стабільні протягом ряду років. Французькі податки взаємопов'язані в цілісну систему, в якій існує механізм захисту від подвійного оподаткування. Місцеві органи мають досить широкі права в цій області, але обмежені поруч умов. Протягом ряду останніх років спостерігається тенденція зниження ставок з одночасним розширенням бази за рахунок скасування пільг і привілеїв. Організацією
© 2014-2022  epi.cc.ua