Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес
ЗМІСТ:
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти положення про працю, зайнятість, про організацію, нормуванні та оплаті праці; особливості оплати праці на підприємствах різних організаційно-правових форм і різних категорій працівників; про зміст і методи аналізу та внутрішньовиробничого планування праці.
Навчальний посібник призначений для магістрів спеціальності "Менеджмент організацій" та всіх хто цікавиться сучасними проблемами менеджменту персоналу.
Введення
1.1 Характеристики праці
1.2 Категорії праці
1.3 Різновиди праці
1.4 Форми прояву праці
1.5 Спірні поняття про працю
2.1 Економічне утримання робочої сили та зв'язок її з ринком праці
2.2 Зайнятість населення
2.3 Соціально-економічні проблеми безробіття
3.1 Структура кадрів на промисловому підприємстві
3.2 Професійна орієнтація і професійний відбір кадрів
3.3 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів в умовах переходу до ринкової економіки
4.1 Вивільнення працівників в умовах переходу до ринкової економіки
4.2 Трудові спори і порядок їх вирішення
4.3 Розгляд трудових спорів у комісіях по трудових спорах
4.4 Розгляд індивідуальних трудових спорів у судах
4.5 Колективні трудові спори та порядок їх вирішення
5.1 Сутність і значення продуктивності праці
5.2 Показники і методи вимірювання продуктивності праці
5.3 Фактори і резерви зростання продуктивності праці
6.1 Сутність і зміст організації праці на підприємстві
6.2 Аналіз стану організації праці робітників
7.1 Виробничий колектив і управління ним
7.2 Склад службовців і зміст їх праці
7.3 Сутність і завдання наукової організації праці службовців
7.4 Принципи наукової організації праці в управлінні виробничим колективом
8.1 Основні види розподілу праці в управлінні виробничим колективом
8.2 Побудова організаційних структур управління
8.3 Організаційна структура підприємства, орієнтованого на концепцію маркетингу
8.4 Оцінка складності робіт як основа кваліфікаційно-посадової поділу праці службовців
9.1 Зміст і завдання кадрової політики на підприємстві
9.2 Підбір і розстановка кадрів управління
9.3 Зарубіжний досвід підбору і розстановки кадрів апарату управління
10.1 Атестація керівників і спеціалістів
10.2 Принципи і методи роботи з резервом
10.3 Атестація службовців за кордоном.
11.1 Підвищення кваліфікації та перепідготовки керівних працівників і спеціалістів
11.2 Система професійного навчання службовців за кордоном
12.1 Пристрій і планування службових приміщень
12.2 Засоби оснащення робочих місць службовців
13.1. АРМ менеджера як компонент інформаційно-обчислювального середовища
13.2 Організаційні форми комп'ютеризації аналізу
13.3 Основні умови АРМ менеджера
13.4 Класифікація інформаційних систем використовуваних в роботі менеджера
13.5 Автоматизована система організації та обслуговування робочого місця
14.1 Сутність і завдання нормування праці, область застосування на підприємствах
14.2 Класифікація витрат робочого часу
14.3 Вивчення витрат робочого часу і часу використання обладнання
14.4 Норми і нормативні матеріали для нормування праці
14.5 Методи нормування праці
14.6 Нормування праці службовців
14.7 Методи нормування праці службовців
14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців
15.1 Зміст роботи з впровадження НОТ службовців
15.2 Показники оцінки рівня організації праці службовців
16.1 Заробітна плата в ринковій економіці: сутність і функції
16.2. Основні складові організації заробітної плати в сучасних умовах
16.3. Державне регулювання заробітної плати
16.4. Договірне регулювання заробітної плати
17.1. Тарифна система: сутність, основні положення, функції
17.2. Порядок визначення мінімальної тарифної ставки
17.3.1. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці
17.3.2. Диференціація тарифних ставок першого розряду для оплати праці робітників
17.3.3. Диференціація тарифних ставок робітників за складністю праці
17.3.4. Диференціація посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців за складністю праці
17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
17.4.1. Гнучкий тариф: основні положення, сфера застосування, переваги
17.4.2. Безтарифна (пайова) система оплати праці
17.4.3. Єдина гнучка тарифна система
18.1. Системи заробітної плати. Загальні основи, підстави вибору
18.2. Погодинна форма оплати праці
18.3. Відрядна форма оплати праці
18.4. Оплата колективної праці
18.5. Організація преміювання персоналу
19.1. Сутність і класифікація доплат і надбавок до заробітної плати
19.2. Застосування доплат і надбавок в нових економічних умовах
20.1. Контрактна форма найму та оплати праці
20.2. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу
21.1 Методичні основи аналізу трудових показників
21.2 Аналіз продуктивності праці
21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці
21.2.2 Аналіз впливу виробітку на зміну обсягу виробництва продукції
21.2.3 Аналіз впливу різних факторів на рівень продуктивності праці
21.3 Аналіз використання робочого часу та трудомісткості продукції
21.4.1 Завдання аналізу нормування праці
21.4.2. Аналіз якості норм праці
21.5 Аналіз ефективності використання персоналу
21.6 Аналіз використання коштів, що спрямовуються на споживання
Глава 22 Планування трудових показників
22.1 Завдання і зміст планування праці
22.2. Планування трудомісткості виробництва
22.3. Планування продуктивності праці
22.4. Планування чисельності персоналу
22.5. Планування коштів на оплату праці працівників
Список літератури
Підприємництво. Бізнес:
 1. Т.С. Печенін. Економіка підприємства - 2013
 2. І.А. Марчева. Страхування - 2012 рік
 3. К.І. Сонін. Sonin. ru: Уроки економіки - 2011 рік
 4. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ - 2011 рік
 5. Л. А. Мішина, Е. Ц. Саблін. Основи бізнесу. Шпаргалка - 2010 рік
 6. Колектив авторів. Ціноутворення: Шпаргалка - 2010 рік
 7. Майкл Гербер. Підприємницький міф - 2009 рік
 8. Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність - 2009 рік
 9. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи - 2009 рік
 10. Мері Баффет, Девід Кларк. Як знайти ідеальну для інвестора компанію - 2009 рік
 11. В.А. Єршов. Міжнародні вантажоперевезення: довідник для імпортерів і експортерів - 2009 рік
 12. Н.М. Бурханова. Економіка нерухомості Шпаргалки - 2008 рік
 13. Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі - 2008 рік
 14. П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I - 2003
 15. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік - 2002 рік
 16. Крістофер А. Фаррел. Day trade online - 2002 рік
 17. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства - 2002 рік
 18. В.М. Жарков, Б.А. Кузнецов, І. Н. Чистова. Економіка і організація видавничої справи: короткий курс - 2002 рік
 19. Роберт Діл. Стратегії Дейтрейдер в електронній торгівлі - 2001 рік
 20. Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене - 2001 рік
© 2014-2022  epi.cc.ua