Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

14.6 Нормування праці службовців

Стосовно до службовцям нормування полягає у встановленні міри витрат праці на виконання певного обсягу робіт за певний період. При цьому міра витрат праці (трудомісткість) може бути виражена або безпосередньо у затратах часу працівника необхідної кваліфікації на виконання одиниці роботи (норма часу), або відразу через чисельність працівників, яка необхідна для виконання всього обсягу робіт певної функції (нормативи чисельності).
Як вказувалося в сьомий чолі даного навчального посібника, категорію службовців прийнято ділити на три групи: керівники, фахівці та технічні виконавці, зміст праці цих груп істотно розрізняється, що зумовлює завдання та особливості методики нормування праці.
Одне з головних завдань нормування праці службовців - поставити заслін необгрунтованого зростання їх чисельності, виявляти надмірність в штатах, в той же час не допускаючи виникнення вузьких місць на тому чи іншому ділянці управлінської та інженерної роботи. Вирішення цього завдання вимагає широкого використання прогресивних методів нормування.
Велике значення має нормування праці службовців для правильного їх використання відповідно до посади і кваліфікацією. Це завдання вирішується на основі встановлення нормативних співвідношення чисельності працівників різних категорій, посад і кваліфікаційного рівня, а також нормативів насиченості фахівцями з вищою та спеціальною середньою освітою.

Традиційною завданням нормування є встановлення необхідних витрат часу на виконання певної роботи. Розробка норм часу з урахуванням застосування прогресивних методів і засобів праці, усунення нераціональних і непотрібних елементів трудового процесу сприяє виявленню та реалізації резервів скорочення витрат часу на одиницю тієї чи іншої роботи, зменшенню необхідної чисельності службовців і підвищення ефективності їх праці. Одночасно створюються умови для підвищення змістовності праці службовців як за рахунок їх звільнення від виявлених в процесі розробки норм часу операцій, що підлягають механізації, так і за рахунок поєднання посадових обов'язків. Крім того, норми часу служать розрахункової основою при визначенні економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення організації та механізації процесів праці службовців, а також при оцінці результатів роботи підрозділів.
Нормування праці службовців становить основу індивідуального і групового планування трудомісткості робіт і чисельності працівників у межах кожного структурного підрозділу і підприємства в цілому. Разом з тим нормування дає можливість застосування прогресивних форм матеріального і морального стимулювання кожного працівника і колективу за розширення обсягу та підвищення якості виконуваної роботи.
Важлива умова розширення сфери нормування праці службовців та посилення його ролі у вирішенні зазначених завдань - наявність системи прогресивних нормативних матеріалів, що забезпечують всебічно обгрунтоване встановлення необхідних витрат праці.
Комплексне використання різних видів нормативів і норм для регламентації чисельності працівників і витрат часу на виконувані ними роботи має повсюдно увійти в практику планування, оцінку і стимулювання всіх категорій службовців.
Таким чином, нормування праці службовців покликане сприяти вирішенню комплексу економічних і соціальних завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності їх діяльності в умовах ринкової економіки.
Слід підкреслити, що завдання нормування службовців тісно пов'язані з удосконаленням організації виробництва, праці та управління. Саме під впливом цього процесу змінюється як об'єкт нормування (склад працівників, структурних підрозділів, зміст виконуваних функцій і робіт), так і база (організаційно-технічні умови, методи і засоби виконання робіт). У свою чергу нормування вимагає забезпечення прогресивної організації виробництва, праці та управління, ніж робить позитивний вплив на підвищення її рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.6 Нормування праці службовців "
 1. 9. Сутність нормування праці
  нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва; встановити необхідну чисельність та професійно-кваліфікаційну структуру персоналу
 2. Список літератури
  нормування праці робітників у народному господарстві. - М.: Економіка, 1987. 19. Методи і засоби підвищення трудової активності робітників на капіталістичних підприємствах (Великобританія, США). - М., - 1989. 20. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом. Загальметодичні рекомендації. - М.: Економіка, 1987. 21. Наукова організація праці робітників. Методичні рекомендації.
 3. 9.5 Нормування оборотних коштів
  нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 4. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  нормування праці тощо). Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на одного працюючого або одного робітника) значною мірою залежить від матеріаломісткості окремих видів продукції, обсягу кооперованих поставок, структури продукції. Більш об'єктивну оцінку продуктивності праці дає показник, обчислений з чистої продукції, тобто за обсягом продукції за вирахуванням
 5. Тарифна система
  праці робітників і службовців, переважно зайнятих у державних структурах. Тарифна система (згідно ст. 143 Трудового кодексу РФ) має три складові: - тарифні ставки (оклади), - тарифну сітку - представляє число розрядів і якісні характеристики праці, що належать до кожного з розрядів; - тарифні коефіцієнти - враховують складність виконуваних робіт на основі їх
 6. § 15.3. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність за порушення податкового законодавства
  службовцями. Відповідальність державного службовця передбачена Федеральним законом від 31 липня 1995 р. № 119-ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації» 2. Відповідно до ст. 14 зазначеного закону за невиконання або неналежне виконання державним службовцем покладених на нього обов'язків (посадовий провина) на нього можуть бути накладені такі дисциплінарні
 7. 6. Підвищити ефективність роботи урядових органів
  праці державних службовців зростала в середньому на 1, 5% на рік у порівнянні з 1, 4% у приватному секторі. Зусилля щодо поліпшення роботи вже робляться на рівні федерації, штатів і міст. У 1986 р. федеральний уряд почав програму підвищення продуктивності. Однак вона явно недостатньо фінансується, має низький пріоритет і страждає від багатьох обмежень, що підривають всі спроби
 8. Трудові відносини
  службовцями та імітують співучасть працівника у справах компанії. Це, в тому числі, включає володіння акціонерним капіталом (більше 10% працівників володіє акціонерним капіталом компаній, на яких вони трудяться). Оплата робочої сили спрямована на спонука її підвищувати загальноосвітній і професійний рівень. Так, у американців, які мають вищу освіту, рівень доходів на 60% вище, ніж у
 9. 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
  праці - це сукупність різних нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників на підприємстві залежно від кваліфікації працівників, умов праці, географічного розташування підприємств та інших галузевих особливостей . Вона покликана гарантувати державне забезпечення відтворення робочої сили; диференціювати оплату праці
 10. 5.2. Форми заробітної плати
  нормування праці та обліку трудових витрат. Відрядна оплата розраховується на основі кількості наданих медичних послуг та витрат часу на їх виконання. Залежно від способу організації праці (роботи) відрядна оплата праці буває індивідуальної та колективної (наприклад, в стоматологічній практиці, оплата лікаря-стоматолога буде залежати від кількості поставлених пломб, коронок
 11. 6.3. ДЕРЖАВНІ ЦІНИ
  нормування споживання даного продукту в інтересах досягнення більш справедливого його розподілу. Рис. 6.5. Встановлення стелі ціни призводить до стійкого дефіциту {foto26} Встановлення цінового стелі створює і більш серйозну проблему? перешкоджає зміні цін, що абсолютно необхідно для ефективності розподілу ресурсів. Наприклад, контроль над квартирної платою не
 12. Наступна ста-тя розповідає про людей, зайнятих сбо-ром такої інформації.
  праці, що займаються збором інформації для розрахунку ІСЦ. Звіт про її роботу часом нагадує справжній детективний роман. Кожного місяця на своїй бувалої Малоло-ражке (3 дорожніх інциденту за після-дніе 18 місяців) вона долає око-ло 1200 км, відвідуючи до 150 торгових закладів. Її завдання полягає в зборі све-дений про ціни на самі різні предмети, а також причини їх
 13. 2. Ринок праці і поведінку зарплати
  праці, щоб від-ГодиРІС. 31 - 2. Інфляція (дефлятор ВНП) і безробіття в США. (Джерело: Data Resources, Inc.) тить на два питання. Перше: чому зберігає-ся високе безробіття не викликає швидкого паде-ня зарплати, щоб кожен, хто хоче працювати, міг отримати роботу? Друге: чому зарплати іцени не змінюються миттєво слідом за зростанням сово-купного попиту, так що обсяг
 14. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  праці. Від оплати праці залежить зростання реальних доходів і рівень матеріального добробуту працівників. Підприємство саме визначає форми і системи оплати праці працівників; вводить різні доплати, які можуть виплачуватися без яких або обмежень. Для аналізу використання фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники,
 15. 2. Предмет економіки праці
  нормування праці; 8) визначення основних груп трудових показників на підприємстві; 9) дослідження сутності, типів і змісту соціально -трудових відносин та їх регулювання з боку держави. Економіка праці включає теоретико-практичні питання трудових відносин, розглянуті з точки зору природи їх виникнення, вартісної оцінки та впливу на результати діяльності.
 16. Висновки
  нормування тривалості перебування в країні, вимоги до освіти, стажу роботи, віку іммігрантів. Еміграційна політика передбачає заохочення еміграції при високому рівні безробіття в країні, контроль за становищем емігрантів за кордоном, стимулювання рееміграції, переказу зароблених коштів на батьківщину та ін 4. З початку 90-х років в Росії з'явилися і стали наростати
© 2014-2022  epi.cc.ua