Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці

Тарифна система оплати праці - це сукупність різних нормативних матеріалів, за допомогою яких встановлюється рівень заробітної плати працівників на підприємстві залежно від кваліфікації працівників, умов праці, географічного розташування підприємств і інших галузевих особливостей. Вона покликана гарантувати державне забезпечення відтворення робочої сили; диференціювати оплату праці працівників залежно від кваліфікації, складності, відповідальності виконуваних робіт, створювати переваги в оплаті для працівників, що сприяють науково-технічному прогресу, розвитку підприємництва, впровадження прогресивних форм організації праці та виробництва.
До числа основних елементів тарифної системи відносяться: тарифні сітки, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники, посадові оклади, тарифні довідники посад службовців, надбавки до тарифних ставок, районні коефіцієнти до заробітної плати.
Тарифна сітка - шкала розрядів, кожному з яких привласнений свій тарифний коефіцієнт, що показує, у скільки разів тарифна ставка будь-якого розряду більше першого. Тарифний коефіцієнт першого розряду дорівнює одиниці.
Кількість розрядів і величини, відповідних їм тарифних коефіцієнтів визначаються колективним договором, що укладається на підприємстві.
Тарифна ставка - виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці в одиницю часу. На основі тарифної сітки і тарифної ставки першого розряду розраховуються тарифні ставки кожного наступного розряду. Тарифна ставка першого розряду визначається колективним договором підприємства і залежить, з одного боку, від фінансових можливостей, а з іншого - від умов оплати праці, відображених у галузевій угоді. При цьому вона не повинна бути законодавчо нижче встановленого рівня мінімальної заробітної плати.
Тарифно-кваліфікаційні довідники - це нормативні документи, за допомогою яких встановлюється розряд роботи і робітника. У них міститься інформація про те, що повинен знати теоретично і вміти практично робочий кожного розряду кожної спеціальності. Зазначені довідники складаються з трьох розділів: «Характеристика робіт», «Повинен знати», і «Приклади робіт». В даний час тарифно-кваліфікаційні довідники носять рекомендаційний характер і є нормативними лише для підприємства, їх використовує.

Для бюджетних організацій введена Єдина тарифна сітка (ЄТС). ЄТС побудована за принципом тарифних сіток для диференціації тарифних ставок робітників. Вона являє собою порозрядну систему оплати, як робочих, так і всіх категорій службовців, з встановленням фіксованих в межах розряду тарифних ставок і посадових окладів. Сітка містить 18 розрядів. Диференціація ставок оплати за розрядами здійснюється в ЕТС за ознакою складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників. Всі професії і посади в ЕТС згруповані за ознакою спільності виконуваності робіт. Для тарифікації робітників призначені перші вісім розрядів сітки. Висококваліфікованим робітникам встановлюються оклади виходячи з 9-12 розрядів оплати. Інші працівники - службовці, фахівці, керівники - тарифікуються з 2 по 18 розряд.
Районний коефіцієнт являє собою нормативний показник ступеня збільшення заробітної плати залежно від місця розташування підприємства, організації. Він встановлюється безпосередньо до заробітної плати, на яку поширений. Районні коефіцієнти можуть коливатися в межах від 1,0 до 2,0.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці "
 1. 5.3. Системи заробітної плати
  Існують тарифні та безтарифні моделі базової оплати праці. Тарифна система оплати праці являє собою сукупність нормативів, за допомогою яких здійснюються диференціація і регулювання заробітної плати залежно від якості, характеру та умов праці. Вона дозволяє певною мірою враховувати відмінності у кваліфікації працівників, складність, ступінь відповідальності та
 2. Стаття 34. Тарифні пільги
  Тарифні пільги (тарифні преференції) щодо товарів встановлюються цим Законом та. не можуть носить індивідуального характеру ... Тарифні пільги надаються виключно за рішенням Уряду Російської Федерації ... При цьому під тарифної пільгою (тарифної преференцією) розуміється що надається ... пільга у відношенні товару, переміщуваного через митний кордон Російської
 3. 5.4. Особливості оплати праці в охороні здоров'я
  В даний час охорона здоров'я представлено в основному бюджетними ЛПУ, де всі названі системи оплати праці орієнтовані на задані бюджетним фінансуванням оплати. Додатковою до бюджетних коштів оплатою праці є частина прибутку, що йде на матеріальне заохочення, економічно обгрунтованим джерелом, якої є платні медичні послуги. Крім того, додаткові виплати
 4. Література
  1. Трудовий кодекс Республіки Білорусь. Мн., 1999. 2. Кодекс законів про працю Російської Федерації. М., 2000. 3. Інструкція про склад фонду заробітної плати та інших виплат № 293 від 11.12.98г. 4. Інструкція зі статистики чисельності працівників та заробітної плати. Мн., 1998. 5. Номенклатура посад та закладів охорони здоров'я, затверджена Міністерством охорони здоров'я Республіки
 5. 5.1. Поняття оплати праці та її функції в рамках використання трудових ресурсів
  Оплата праці працівників визначається кількістю і якістю витраченої праці, проте, на неї впливають і чисто ринкові фактори, такі, як попит та пропозиція праці, що склалася конкретна кон'юнктура, територіальні аспекти, законодавчі норми. Оплата праці працівників - ціна трудових ресурсів, задіяних у трудовому процесі, це форма матеріальної винагороди за працю,
 6. Оплата праці
  Існує декілька найбільш поширених форм оплати праці, що використовуються в ринковій економіці, в тому числі і в Росії. Серед них погодинна оплата праці, при якій розміри заробітної плати працівника практично залежать від відпрацьованого ним часу і його тарифної ставки (окладу). Для робочих часто встановлюються годинні ставки. Відрядна форма передбачає оплату праці працівників по
 7. 19. Погодинної системи оплати праці
  Погодинна заробітна плата - це така її форма, при якій розмір плати за працю працівника залежить від часу роботи, припускаючи належне виконання ним посадових функцій. За цією системою розмір оплати праці за певний період часу залежить тільки від виду вимог, що пред'являються до працівника на даному робочому місці. Погодинна оплата орієнтується тільки на ступінь складності праці,
 8. 20. Відрядні системи оплати праці
  Відрядна заробітна плата - це форма оплати праці, при якій праця працівника оплачується за виконаний обсяг послуг за встановленими розцінками. Застосовується відрядна форма оплати праці, де є кількісний результат праці, і він може бути виміряний; існує необхідність збільшувати обсяги виробленої продукції або виконуваних робіт, послуг. І це звичайно бувають працівники масових
 9. Стаття 36. Надання тарифних преференцій
  При здійсненні торгово-політичних відносин Російської Федерації з іноземними державами допускається встановлення преференцій з митного тарифу Російської Федерації у вигляді звільнення від оплати митом, зниження ставок мита або встановлення тарифних квот на преференційний ввезення (вивезення) щодо товарів: походять з держав, що утворюють разом з Російською Федерацією
 10. 5.2. Форми заробітної плати
  Вибір форми оплати праці повністю залежить від набору трудових ресурсів у розрізі категорій працюючих, їх професійної підготовки та специфіки виду робіт. Формування штатного розкладу дозволяє визначити прийнятну форму оплату праці в рамках трудового Кодексу РФ. За Трудовому Кодексу передбачаються дві основні форми заробітної плати працівників. Відрядна - оплата за кожну
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 12. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення ринку праці, його види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види
 13. 32. Ринок праці в національній економіці
  Функціонування ринку праці грунтується на тому, що населення, для того щоб вести нормальну життєдіяльність, змушене продавати свою працю за винагороду, яке представлене у формі оплати праці. Тут специфічними товаром є праця - певна сукупність інтелектуальних, духовних, фізичних здібностей людини, які, загалом, являють собою індивідуальний трудовий
 14. Глава XIV Удосконалення системи оплати праці
  Системи оплати праці, прийняті в більшості американських компаній, вже не відповідають сучасним вимогам. Вони негнучкі, не володіють достатнім мотиваційним ефектом і слабо стимулюють підвищення продуктивності. Ці системи були розроблені в період швидкого зростання обсягів виробництва, низького рівня конкуренції, тому вони рідко стимулюють працівників на підвищення кваліфікації або
 15. . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
  За характером зобов'язань, передбачених «Генеральною угодою між загальноросійськими об'єднаннями профспілок, загальноросійськими об'єднаннями роботодавців та Урядом Російської Федерації на 1996-1997 роки» - це швидше план заходів, угоду про наміри уряду, роботодавців і профспілок з розробки проектів законів та інших нормативних актів, а також про організаційні
 16. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  Мета теми - розкрити економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
© 2014-2022  epi.cc.ua