Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

Список літератури

1. Конституція України - К, 1996.
2. Закон України «Про оплату праці» / / Урядовий кур'єр - 1995.
3. Закон України "Про індексацію копійчаних доходів населення" / / ВВР України - 1991. - № 42 (Зі змінамі в 1993 и 1997 рр.)
4. Закон України "Про межу малозабезпеченості" від 4 жовтня 1994 р. / / ВВР України - 1994. - № 42.
5. Кодекс законів про працю України / Затверджено законом України № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971.
6. Закон України "Про Колективні Договір І догоди від 1 липня 1993 р. / / ВВР України - 1993. - № 36.
7. Закон України "Про зайнятість населення" / / Закони України - К.: Ун-т законодавства, 1996. - Т.1.
8. Веснін В.Р. Практичний менеджмент персоналу: Посібник з кадрової роботи. - М.: МАУП, 1998.
9. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент. - Київ: "ЕксОб", 2002.
10. Калініна А.В. Організація і оплата праці в умовах ринку / / Учеб. посібник. - К.: МАУП, 2001.
11. Кваліфікаційний довідник службовців. - М.: НДІ праці, 1979.
12. Колот А.М. Мотивація персоналу. Підручник. - К.: КНЕУ, 2002.
13. Колот А.М. Оплата праці на підпріємстві: організація та Вдосконалення. - К.: Праця, 1997.
14. Литовський Л.П., Махатадзе С.І. Облік руху трудових ресурсів / / Соціалістичний працю. - 1985. - № 8.
15. Мар'єнко А.В., Нагірно П.А., Савенко Л.Г. Кількісне вимірювання ефективності промислового виробництва. - К.: Наук. Думка, 1971.
16. Мескіт М.Х., М. Альберт, Ф. Хедоурі. Основи менеджменту. - М.: Справа, 1992.
17. Методичні основи кількісної оцінки рівня організації праці, виробництва і управління на підприємстві.
- М.: НДІ праці, 1970.
18. Методичні основи нормування праці робітників у народному господарстві. - М.: Економіка, 1987.
19. Методи і засоби підвищення трудової активності робітників на капіталістичних підприємствах (Великобританія, США). - М., - 1989.
20. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом. Загальметодичні рекомендації. - М.: Економіка, 1987.
21. Наукова організація праці робітників. Методичні рекомендації. - М.: НДІ праці, 1984.
22. Никифорова А.А. Ринок праці: зайнятість і безробіття. - М.: Міжнародні відносини, 1991.
23. Нормування праці службовців. Методичні вказівки. - М.: НДІ праці, 1979.
24. Нормування праці / / За ред. В.М. Данюка и В.М. Абрамова. - К.: ВІПОЛ, 1995.
25. Організація, нормування і оплата праці службовців / / Уч. сел. під ред. Погорєлова Н.І. - К.: Ісмоїла МО України, 1997.
26. Організація, планування и управління на пріладобудівніх підпріємствах / / Уч. Посібник за ред .. В.А. Міщенка, М.І. Погорєлова. - К.: НМК ВО, 1993.
27. Про реформування системи оплати праці / / Праця і зарплата. - 1997.
28. Основи управління персоналом. / / Под ред. Б.М. Генкина. М.: Вища. Школа, 1996.
29. Папкин А.І. Основи практичного менеджменту: Навч. Посібник для ВНЗ. - М.: ЮНИТИ - дана, 2000.
30. Петюх В.М. Ринок праці и занятості. - К.: МАУП, 1997.
31. Платонов С.В., Треняк В.Н., Черкасов В.В. Основи менеджменту: Управлінська діяльність менеджера. - Ваклер, 1998.
32. Погорєлов Н.І. Нормування праці в промисловості. - Харків: Основа, 1991.

33. Про програму зайнятості населення на 1997-2000 роки: Постанова кабінету Міністрів України от 31 грудня 1996 р. № 1591 / / Уряд. кур'єр. - 1997. - 16 січня.
34. Удосконалення оплати праці: досвід Канади, Японії. - М., - 1989.
35. Сучасна економіка праці. - М.: Финстатинформ, 2001.
36. Сотникова С.І. Управління кар'єрою: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2001.
37. Спезінгер Г.Е. Праця в умовах ринкової економіки. - М.: ИНФРА-М, 1996.
38. Праця за кордоном. - М.: НДІ праці (за 1992-2005 рр.)..
39. Трудові ресурси: проблеми збалансованого розподілу / / Под ред. В.В. Онікієнко. - К.: Наук. думка, 1986.
40. Управління персоналом організації. / / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-М, 1997.
41. Щокін Г.В. Кадровий менеджмент. - К., 1993.
42. Щокін Г.В. Як працюють з людьми за кордоном. - К.: ВЗУУП, 1992.
43. Щокін Г.В. Управління людськими ресурсами в Україні / / Персонал. - 1994. - № 3-4.
44. Економіка і маркетинг виробничо-підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ / / Уч. сел. за ред. Перерва П.Г., Погорєлова М.І., Гаврись О.М. - Харків: НТУ "ХПІ", 2004.
45. Економіка праці. / / Под ред. А.І. Роффе. - М.: «МІК», 2000.
46. Економіка праці. / / Уч. посібник під ред. Погорєлова Н.І. - К.: Ісмоїла МО України, 1997.
47. Яковлєв Р.А. Оплата праці на підприємстві. - Вид. 2-е перероб. і доп. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2001.
48. Бажин І.І. Інформаційні системи менеджменту. - М.: ГУ-ВШЕ, 2000. - 688 с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Список літератури "
 1. Список додаткової літератури
  літератури
 2. 2. Основна література з курсу "Історія економіки"
  Література дана в кінці
 3. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні самостійної роботи. Електронна форма навчального посібника дозволяє зробити його доступним більшому числу студентів, що особливо важливо для студентів заочної форми
 4. Список літератури
  1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 210. 2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 13, с. 7. 3 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 217. 4 Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. - «Вільна думка», 1999, № 8, с. 85? 95. 5 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 221. 6 Г.К. Широков. Парадокси еволюції капіталізму (Захід і Схід). - М.: Інститут вос-токоведенія РАН, 1998, сс.
 5. Список рекомендованої літератури
  1. Бор М.З. Історія світової економіки: Конспект лекцій. - М.: Видавництво «Справа і Сер-вис», 2000. 2. Вощанова Г.П., Годзіна Г.С. Історія економіки. - М., 2002. 3. Історія світової економіки: Підручник для вузів / Під ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Маркової. - М.: ЮНИТИ, 2001. 4. Історія економіки / За заг. ред. Кузнєцової О.Д., Шапкина І.М. - М., 2002. 5. Конотопом М.В., Сметанін С.І. Історія
 6. Список літератури
  1. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 37. С. 394. 2. Ю. Александров. СРСР: логіка історії. ? М.: СІМС, 1997. 3. Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. ? «Вільна думка», 1999, № 8. С. 85-95. 4. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 19. С. 224. 5. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 34. С. 223. 6. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 37. С. 2. 7. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 41. С. 175. 8.
 7. Список рекомендованої літератури
  1. Булатов А.С. Економіка / А.С. Булатов. - М., 2001. 2. Ващекин Н.П. Безпека підприємницької діяльності / Н.П. Ващекин, М.І. Дзліев, А.Д. Урсул. - М., 2002. 3. Видяпин В.І. Економічна теорія / В. І. Видяпин, А.І. Добринін, Г.П. Журавльової. - М., 2003. 4. Глазьєв С. І. Геноцид / С.І. Глазьєв. - М., 2002. 5. Грязнова А.Г. Макроекономіка. Теорія і російська практика /
 8. За яким принципом відбирали підприємства для надання їм державної підтримки?
  Список? Куди піде не затребуване на світовому ринку сировину? З точки зору дійсної антикризової політики - це питання принципові. У списку є технічні помилки, ТОВ переплутали з ВАТ і так далі. Однак він обов'язково повинен містити і корупційні лазівки. Деякі з них цілком можуть бути замасковані під помилки. Підприємства в список не потрапили, але які є
 9. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г.Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 10. Рекомендована література
  література М., 1958. Образ майбутнього в російської соціально-економічної думки кінця ^ XIX-початку XX в. М., 1994. Розділ перший. Пантин І.К., Плімак Е.Б., Хорос В.Г. Революційна традиція п1 Росії. М., 1986. Гол. 5-7. Рачков М.П. Політико-економічні прогнози в історії Росії Іркутськ, 1993. Гол. I. Рязанов В.Т. Економічний розвиток Росії. СПб., 1998. Гол. III. Туган-Барановський М.І.
 11. Рекомендована література
  література
 12. Студент повинен вміти
  список основної літератури. Навчальні завдання зібрані з основних тем курсу, відповідно до робочої програми та планами семінарських занять. Кожне завдання включає: основні терміни і поняття, що дозволяють перевірити правильне розуміння і знання основних термінів, які використовуються в курсі "Історія економіки"; тести, при виконанні яких потрібні теоретичні знання для відповідей на
 13. 3.4. Хрестики-нулики (Point and Figure Charting)
  список
 14. Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
  список офшорних зон, затверджений для податкових цілей в Російській Федерації, і зробити відповідні висновки. У Висновках робляться висновки про рішення позначених у введенні завдань, дається узагальнена підсумкова оцінка
 15. Список літератури
  1. Авдокушин Е.Ф, Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996. 2. Великий економічний словник / За загальною ред. А.Н. Аеріліяна. - М.: Фонд Правова культура, 1994. 3. Буглай В.Б; Лівинці М.М. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - М: Фінанси і статистика, 1996. 4. Валютний ринок і валютне регулювання: Навчальний посібник / За ред.
 16. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
  літератури по заданій тематиці розкрийте зміст терміну «податкова юрисдикція». 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки
 17. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
© 2014-2022  epi.cc.ua