Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Список літератури


1 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 210.
2 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 13, с. 7.
3 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 217.
4 Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. - «Вільна думка», 1999, № 8, с. 85? 95.
5 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 221.
6 Г.К. Широков. Парадокси еволюції капіталізму (Захід і Схід).
- М.: Інститут вос-токоведенія РАН, 1998, сс. 143? 162.
7 В.І. Ленін. Повне. зібр. соч., т. 34, с. 192.
8 Г.К. Широков. Указ. соч., с. 79? 101.
9 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 16, с. 154.
10 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, с. 660.
11 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 23, с. 659.
12 К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 19, с. 214.
13 К.
Маркс і Ф. Енгельс. Соч., Т. 20, с. 153.
14 Ю. Александров. Соціал-демократія і соціалізм. - М.: Імпето, 1999, с. 36-41.
15 В.Д. Роїк. Умови праці та активізація людського фактора. - «Робочий клас і сучасний світ», 1989, № 3, с. 4.
16 Сучасний капіталізм: зміни в структурі і положенні робочого класу. - М.: Наука, 1987, с. 52.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Список літератури "
 1. 3.4. Хрестики-нулики (Point and Figure Charting)
  список
 2. ПІСЛЯМОВА
  літературе18. Грань між фахівцем з технічного аналізу і використовують його трейдером дуже тонка. Майте на увазі, що якими б дивними і незрозумілими не були методи та поради з прогнозування ціни в технічному аналізі, всі вони прийшли з практики, а не з абстрактних теорій. Що саме найкраще використовувати? Автор одного з методів фільтрації Джон Боллинджер розповідає таку
 3. Список літератури
  1. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 37. С. 394. 2. Ю. Александров. СРСР: логіка історії. ? М.: СІМС, 1997. 3. Ю. Александров. Сутність радянського соціалізму. ? «Вільна думка», 1999, № 8. С. 85-95. 4. К. Маркс і Ф. Енгельс. Соч. Т. 19. С. 224. 5. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 34. С. 223. 6. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 37. С. 2. 7. В.І. Ленін. Повне. зібр. соч. Т. 41. С. 175. 8.
 4. 4.6. Додаткова інформація
  список - перелік об'єкта будівництва та їх характеристики (загальна кошторисна вартість і вартість робіт на планований період, проектна потужність, місце будівництва, терміни початку і закінчення робіт). Товар інвестиційного комплексу - повністю закінчені будівництвом і підготовлені до функціонування (у т. ч. виробничому) об'єкти інвестиційної діяльності. Покращення
 5. Список рекомендованої літератури
  література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1. 64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993. 65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996. 66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994. 67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю.
 6. ПЕРЕДМОВА
  список основної та додаткової літе-ратури, де можна почерпнути більш поглиблені знання. В основному матеріал викладено в загальнотеоретичному плані, без прив'язки до російської соціально-економічної та культурно-історичної специфіки. Ці особливості винесені в останню тему навчального посібника, де чітко визначені складові процесу переходу України до ринкової економіки - макроекономічна
 7. список використаних І ЛІТЕРАТУРИ
  літератури цього розділу без попереднього ознайомлення з теорією технічного аналізу не рекомендується) The Day Trader's Manual William F. Eng 1992 Technical Analysis & Options Kenneth H. Skaleen 1992 Strategies Timing the Market Curtis M. Arnold 1993 The Complete Day Trader Jake Bernstein 1995 ПЕРІОДИКА Technical Analysis Щомісячний of Stocks &
 8. Список рекомендованої літератури з курсу
  1.Сажіна М.А., Чибриков Г. Г. Економічна теорія. Підручник для ВУЗов.-М. Видавництво НОРМА, 2006. 2.Курс економічної теорії. Підручник під ред. Чепуріна М.Н., Кисельової Є.А. - К.: Вид-во «АСА», 2006. 3.Економіческая теорія (політекономія). Підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями. Под ред. В.І. Відяпіна, Г.П. Журавльової. - М.: ИНФРА-М, 2007. 4. Борисов Е.Ф.
 9. III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни
  список використаних джерел, що нараховує не менше 10 джерел, оформлений відповідно до встановлених вимог. Обсяг роботи повинен становити 10 - 15 сторінок машинописного тексту. Текст контрольної роботи набирається через півтора міжрядкових інтервалу, шрифт - Times New Romаn, 14 pt. Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Абзаци в тексті
 10. Висновок
  список основної та додаткової навчальної літератури, періодичних друкованих видань та матеріалів інформаційних агентств з актуальних питань оподаткування зарубіжних країн і деякі, з точки зору автора, цікаві за змістом
© 2014-2022  epi.cc.ua