Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Форма усуспільнення


Пошук економічного обгрунтування соціалізму не можна вважати завершеним без з'ясування форми, в якій має бути здійснене соціалістичне обобществляя-ня засобів виробництва. Для вирішення цього питання слід знову звернутися до аналізу основного протиріччя капіталізму.
Громадський характер виробництва проявляється не тільки на макроекономічного ському рівні у вигляді концентрації та централізації виробництва, а також поглиблення його спеціалізації та інтеграції, а й на мікроекономічному рівні - в масштабах від-ділового підприємства.
Застосування машин у поєднанні з широким поділом праці робить об'єктивно необхідним об'єднання людей в трудові колективи. Саме працівники підпри-ємства являють собою ту силу, яка здійснює процес капіталістичного виробництва. Отже, і продукти, що випускаються фабрикою або заводом, є результатом спільної праці колективу даного підприємства, а не одну людину і не суспільства в цілому.
Тому на мікроекономічному рівні, усередині підприємства про-громадської характер виробництва проявляється як колективний, а корінне проти-речіе капіталізму - як суперечність між трудовим колективом підприємства, про-ізводящіх продукт, і капіталістом (або групою капіталістів) привласнюючим колектив-тивно створювану додаткову вартість. Важливо відзначити, що в цій інтерпретації зазначене протиріччя не пов'язано ні з товарним характером виробництва, ні з ринкової ної формою економіки, а характеризує виключно спосіб виробництва, заснований-ний на використанні найманої праці.
Якщо прийняти цю логіку, то стає очевидним, що подолання основної суперечності капіталізму вимагає передачі засобів виробництва в руки застосовують їх трудових колективів, тобто колективізації власності. У цьому випадку не на рівні декларацій, а в реальній дійсності буде усунуто відчуження непо-безпосередніх виробника від засобів виробництва і тим самим досягнута, нарешті, мета, заповідана нам Марксом.
В результаті ліквідації найманої праці буде створена абсолютно нова, ефективна система трудової мотивації, яка дозволить найбільш повно задіяти потенційні можливості кожного працівника. Тому саме колективізація, а не одержавлення засобів виробництва найбільш адекватна соціа-листической стадії розвитку суспільства.
На закінчення слід зазначити, що вищенаведений аналіз відноситься до розви-тому капіталізму, впритул підійшов до природних меж своєї еволюції. Ситуація в нашій країні далека від подібної оцінки, і для неї аналіз Маркса з багатьох напрямків зберігає свою актуальність. Проте визнання можливості подальшого еволюційного розвитку капіталізму не тільки не виключає, але, більше того, навіть перед-вважає перевагу переходу в нашій країні до більш прогресивного способу виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форма усуспільнення "
 1. 1.1.6. ЗАКОНИ ПРЕДРИНОЧНОЙ ЕКОНОМІКИ
  форма взаємодії людини з природою. Праця? доцільна діяльність людини для створення благ [79, Т.23, с188]. Він починається з виготовлення знарядь або найпростіших засобів праці [79, Т.20, с.491] і існує і сам по собі (у чистій формі), і як найважливіший фактор господарства, економіки і виробництва. Він є визначальним елементом життя людей. Про це чудово написав Ф. Енгельс
 2. Форми власності
  формам власності, але не байдужий до того, наскільки самостійні ринкові суб'єкти і наскільки вони вільні у своїй господарській діяльності (у рамках закону), не байдужий до умов конкуренції. Історії людського суспільства відомі найрізноманітніші форми власності, з яких найбільше значення мають державна і приватна власність. Державна
 3. 2. Економічна думка середньовіччя
  форма власності найбільш ефективна. Їх цікавить питання, яка форма власності дає суспільству найкращих громадян. Однак, незважаючи на негативне ставлення в цілому до приватної власності, торгівлі, і тим більше до відсотка, вони в реальному економічному житті існували й не рахуватися з цим було неможливо. І виникає питання - а які в цих умовах критерії справедливості, у тому
 4. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  формально будучи самостійними підприємцями, фактично перебувають у повній залеж - мости від найбільших автомобільних корпорацій. Розвиток капіталізму веде до погіршення економічного становища робітників, до зростання зубожіння, які викликають зростання революційної свідомості робітників - найважливішою суб'єктів-тивной передумови соціалізму. Зомбарт критикував теорію зубожіння і висував тезу,
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  форм боротьби. Еттлі у своїй роботі «Перспективи лейбористської партії» висуває тезу, що революційні методи нібито чужі на-нальних темпераментом англійців. Основним принципом англійської історії Еттлі оголошує чисто еволюційний ме-тод. Причому він іде так далеко, що навіть стверджує, ніби в Англії ніколи не було громадянської війни. Це невірно. Всі ми знаємо про селянське
 6. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  формах продуктивної праці. А. Сміт чітко розмежував валовий продукт і чистий національний доход, основний і оборотний капітали. Ринкову економіку представники класичної політекономії розглядали як саморегулюючу систему, найбільш ефективно розподіляє ресурси. Згідно висновку А. Сміта, ринковій економіці необхідна найбільша економічна свобода. Зацікавленість в
 7. § 14. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах
  формації товарного виробництва в сучасних умовах. Один з найважливіших принципів організації сучасного ринку в розвинених капіталістичних країнах полягає в тому, що потенційний виробник перш, ніж почати виробляти товар, знаходить покупця, попередньо укладає з ним письмову або усну угоду або контракт. У них обмовляється якість товару, ціни, термін поставки,
 8. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  форма зв'язку між дрібними підприємствами абсолютно переважала і виробництво, і привласнення мали у той час переважно приватний характер. -, Але вже в цей період поряд з ринковими формами зв'язку як всеохоплюючими, абсолютно переважаючими, що здійснювалися стихійно з початку XIX в. періодично через кризи, зароджуються зв'язку
 9. § 37. Продуктивні сили і виробничі відносини в сільському господарстві
  формам основних виробничих фондів сільського господарства належать: продуктивна худоба, деревні, плодово-ягідні та інші культури; своєрідними оборотними фондами є насіння, молодняк на відгодівлі, корми та ін . Для сільського господарства характерні низькі темпи оборотності виробничих фондів (внаслідок нетривалого сезонний) і висока фондомісткість
 10. § 56. Нові тенденції в еволюції власності
  формаційної економіки до традиційних об'єктів власності - засобів і предметів праці, робочій силі, використовуваним людиною силам природи, додаються такі нові об'єкти, як форми і методи організації праці, наука, інформація. Ті підприємства і фірми, а також держави, які стали власниками подібних об'єктів, значно посилили свою економічну могутність,
© 2014-2022  epi.cc.ua