Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

4.1 Вивільнення працівників в умовах переходу до ринкової економіки

У зв'язку з відбуваються на Україні політичними і соціально-економічними процесами , в тому числі зміною економічних зв'язків, спадом виробництва, конверсією, загальною структурною перебудовою народного господарства переважна більшість підприємств, організацій та установ змушене здійснювати раціоналізацію виробництва, перепрофілювання всього підприємства або його структурних підрозділів.
Триває робота з приватизації підприємств. Для багатьох підприємств, об'єднань і організацій неминуча реорганізація, тобто злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення на іншу організаційно-правову форму, в тому числі акціонерну. Відбувається повне або часткове зупинення ряду виробництв. Частина підприємств припиняє свою діяльність (ліквідується). Діє Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Всі ці зміни супроводжуються здійсненням заходів щодо вивільнення працівників.
Вивільнення працівників - це вимушене звільнення від займаних посад бажаючих працювати, працездатних громадян з незалежних від них причин. При цьому на підприємствах іноді допускаються порушення трудового законодавства. У зв'язку з чим в даному і наступному розділі даної глави зупинимося на організаційно-правових питаннях використання робочої сили та забезпечення зайнятості населення.
Встановлено наступний порядок проведення роботи з вивільнення працівників.
Кандидатури працівників, які підлягають вивільненню, визначаються власником підприємства і профспілковим органом. Кожна кандидатура розглядається окремо, з урахуванням думки трудового колективу підприємства, в якому працює вивільняється працівник, а також з урахуванням заборон, обмежень і додаткових гарантій при звільненні окремих категорій працівників та з урахуванням переважного права залишення на роботі. У разі масового вивільнення працівників власник не менш ніж за три місяці являє місцевим органам влади, профспілковим органам, службі зайнятості інформацію про можливе масове звільнення трудящих, числі і категорії трудящих, яких воно торкнеться, та строку, протягом якого його намічено здійснити. Власник підприємства несе відповідальність за надання недостовірних відомостей.

Про наступне вивільнення працівників попереджаються персонально, не менше ніж за два місяці.
Одночасно з попередженням про звільнення власник підприємства пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в організації, установі (якщо така є) і представляє в місцевий орган служби зайнятості відомості про вивільнюваних працівників із зазначенням прізвища, професії , спеціальності, кваліфікації, займаної посади, розміру заробітної плати і дати майбутнього звільнення.
При звільненні працівників у зв'язку з ліквідацією підприємства власник не зобов'язаний працевлаштовувати працівників. При скороченні чисельності або штату працівників переважне право залишитися на роботі представляється працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
При рівній продуктивності праці і кваліфікації враховують інші обставини, такі, як число утриманців, стаж безперервної роботи на даному підприємстві, навчання без відриву від виробництва та ін
До розірвання трудового договору з вивільняються працівником йому попередньо підбирають нове місце роботи, перш за все, безпосередньо на підприємстві. З цією метою організовують роботи в другу і третю зміни, роботи господарським способом з реконструкції та технічного переозброєння виробництва, будівництва житла та об'єктів соціально-культурного призначення, організовують і розширюють платні послуги працівникам даного підприємства і населенню, підсобні господарства, при підприємстві створюють кооперативи.
Особливу увагу треба приділяти працевлаштування жінок, які мають дітей, молоді, осіб, в сім'ях яких немає інших працівників з самостійним заробітком, а також осіб з обмеженою працездатністю.
Фахівцям з вищою освітою, переведеним за їх згодою на роботу в якості робітників, присвоюється відповідний роботі кваліфікаційний розряд.
Якщо можливість надати іншу роботу на даному підприємстві відсутня, або працівник відмовився від працевлаштування на своєму підприємстві, його звільняють з роботи.
Звільнення за скороченням чисельності (штату) допускається лише за згодою профкому підприємства. На засіданні профкому повинні бути присутніми більше половини його членів і проголосувати за звільнення більшість присутніх. Питання про звільнення працівника розглядається в його присутності.
У разі неявки з поважних причин засідання профкому переноситься.
При звільненні працівника у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації згоду профкому не потрібно.
Масове вивільнення працівників (10% і більше), пов'язане з раціоналізацією виробництва, вдосконаленням організації праці, ліквідацією, перепрофілюванням підприємства, його структурних підрозділів повної або часткової припиненням виробництва з ініціативи органу управління або роботодавця, може здійснюватися лише при попередньому (не менше ніж за три місяці) письмовому повідомленні відповідного профспілкового органу. За бажанням працівника його звільнення може бути вироблено і будь-яким іншим законним підставою: за угодою сторін, при переведенні працівника за його згодою на інше підприємство, за власним бажанням та ін Однак у цьому випадку за звільненим не зберігаються пільги і компенсації, передбачені для вивільнюваних працівників .
Працівникам, які вивільняються з підприємств виплачується вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку.
Вивільнюваних працівників гарантується збереження черги на отримання житла (поліпшення житлових умов) за попереднім місцем роботи, а також можливість їх дітям користуватися відомчими дошкільними установами.
Не можуть бути звільнені з ініціативи підприємства (крім повної ліквідації підприємства, причому з обов'язковим працевлаштуванням) вагітні жінки та жінки, які мають дитину до трьох років, одинокі матері при наявності дитини до 14 років або дитину-інваліда .
Працівники, які отримали професійні захворювання або виробничі травми, не можуть бути звільнені до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності.
Працевлаштування працівників, звільнених з підприємства у зв'язку із скороченням чисельності штатів або реорганізацією чи ліквідацією підприємства, здійснюється органами з працевлаштування, які надають вивільненим працівникам всю наявну інформацію про потреби галузей народного господарства в кадрах, можливості та умови міжтериторіального перерозподілу робочої сили, професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації і т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.1 Вивільнення працівників в умовах переходу до ринкової економіки "
 1. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  вивільнення чисельності персоналу, об'ємний і структурний чинники. При скороченні чисельності приріст продуктивності праці визначається як: де: Ч - число вивільнених працівників, людина - базова чисельність працівників, осіб. Приріст продуктивності праці за об'ємною фактору ис-числяется як: де: - відсоток зростання обсягу виробництва продукції,% -
 2. Регулювання трудових відносин в Росії
  вивільненні з підприємства; - норми, що регулюють соціальне обслуговування працівників (компенсація транспортних витрат, організація харчування, забезпечення житлом); - зобов'язання і норми, що стосуються соціального забезпечення та медичного страхування працівників; - правила внесення змін і доповнень до колективного договору, порядок і строки здійснення контролю за реалізацією договору.
 3. Зближення темпів зростання I і II підрозділів
  вивільненням працівників. Цей процес можна порівняти з періодом індустріального розвитку, коли відбувалося масове вивільнення робочої сили зі сфери матеріального виробництва. Промислово розвинені країни знову зіткнулися з проблемою безробіття, яка стає однією з найголовніших соціально-економічних проблем
 4. Введення
  вивільнення підприємницьких здібностей. Мета лекції: проаналізувати теорії, сутність, функції, цілі підприємництва, форми його організації в РФ і
 5. Терміни і поняття
  переходу до ринкової економіки Радикальний шлях переходу до ринкової економіки («шокова терапія») Інституційні перетворення фінансова стабілізація Демонополізація
 6. Мануфактура як стадія інструменталізації
  працівника (ремісника) до «часткового» працівнику. В результаті кожен працівник, володіючи спеціалізованим інструментом, виконував лише одну операцію чи робив якусь частинку готового продукту, тоді як і при відокремленому виробництві, і при простій кооперації ремісник виконував весь обсяг технологічних прийомів з метою випуску готового виробу. Однак ТСП в рамках мануфактури став
 7. 4.2.4. Перехідна економіка
  переходу (трансформації) від однієї економічної системи до іншої. Перехід від однієї економічної системи до іншої займає тривалий відрізок часу (від десятиліть до століть). В даний час в постсоціалістичних країнах відбувається перехід від командної планової до ринкової економіки. Перехідна економіка не є продуктом ХХ в. Економіка провідних нині країн наприкінці XVII - першій
 8. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  вивільнення) оборотних коштів розраховується за формулою: де: - відносна економія ОС, тис. руб. - Планова (програмна, прогнозна, порівнювана) вартість реалізації, тис.руб. - Базовий коефіцієнт оборотності - фактична вартість оборотних засобів при їх фактичної оборотності. Наприклад: у
 9. Довготривалі трудові зобов'язання
  працівники, як правило, рассматрива-ють трудові угоди як довготривалі Дляфірми звільнення чи найм працівників обходітсядорого. Звільнення працівника може зобов'язати фір-му платити вихідну допомогу або пенсію. Воно так-же означає втрату для фірми всіх спеціальнихзнаній і досвіду, які працівник придбав Надал роботі. Витрати на найм нового работнікавключают витрати на рекламу вакансії,
 10. Вихідні позиції для переходу до ринкових відносин
  умови для економічного зростання; г) ефективна система соціального захисту; д) відкрита конкурентоспроможна на світовому ринку
 11. Варіанти переходу до ринкової економіки
  працівників, що зберегли навички приватного підприємництва; порівняно невисокий питома вага важкої промисловості і особливо військово-промислового комплексу; стабільність фінансової системи ; переважання серед політичної та господарської еліти шарів, зацікавлених у проведенні реформ, та ін Вибір «шокового» варіанту зазвичай є вимушеним заходом. Він пов'язаний в більшості випадків з
 12. 33. Формування і розвиток ринків праці в Республіці Білорусь.
  Вивільненню працівників, появі безробітних громадян. Вперше за весь період розвитку республіки чисельність зайнятих у народному господарстві почала скорочуватися - з 5 млн в 1991 р. до 4,4 млн чол. в 1995 р. Кількість безробітних зросла за цей період з 2,3 тис. майже до 115 тис. чол. Дуже високий рівень безробіття веде до економічних втрат, соціального напруження через погіршення особистого
 13. 32.6. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ
  вивільнених працівників кожен другий працевлаштувався самостійно, а з тих, хто роботу не знайшов, лише близько половини звернулися за допомогою в службу зайнятості. Разом з тим серед зареєстрованих на біржах праці як незайнятих приблизно половина фактично не шукають роботу. Багато хто з цих людей працюють неофіційно. Їх утримує на біржі бажання мати соціальний статус і
 14. Варіант радикального переходу до ринку («шокова терапія»)
  умов надання кредиту, обмеження грошової емісії; - прискорену приватизацію державної власності, перехід до приватної власності на землю; - лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності, що призводить до широкого відкриттю внутрішнього ринку та економіки в цілому для іноземних товарів і капіталу. Недоліки стратегії радикального переходу до ринкової економіки зводяться до
 15. 35. Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання
  переходу до ринкової моделі
 16. 10.2 Визначення потреби в персоналі
  вивільненні персоналу у зв'язку з зростанням продуктивності праці, скорочений-ням обсягу виробництва, простоями та ін; - потреба у збільшенні чисельності персоналу, пов'язаного з розширенням виробництв-ва; - потреба в заміщенні персоналу по роках планованого періоду у зв'язку із звільненнями, відходом на пенсію, переходом на інвалідність та ін З урахуванням зміни продуктивності праці в
 17. Стаття 34. Соціальне страхування та забезпечення працівників підприємств з іноземними інвестиціями
  працівників підприємств з іноземними інвестиціями та їх соціальне забезпечення (за винятком пенсійного забезпечення іноземних працівників) регулюються нормами чинного на території РРФСР законодавства. (2) Платежі на пенсійне забезпечення іноземних працівників підприємства з іноземними інвестиціями перераховуються у відповідні фонди країн їх постійного місця проживання в
 18. Тема 8 Становлення ринкових відносин в Росії
    переходу до ринкової моделі господарювання. Проведення масової приватизації: її значення і результати. Економічні перетворення в сфері аграрних
 19. 55. Рух кадрів на підприємстві
    працівники надходять на роботу, звільняються, йдуть у відпустку, на навчання, на пенсію, в армію. При плануванні додаткової потреби у працівниках обов'язково потрібно враховувати догляд персоналу з підприємства, і число новоприбулих працівників. Тому для проведення розрахунків та визначення додаткової потреби в кадрах (на розширення обсягів виробництва та інші цілі) використовуються
 20. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
    умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового
© 2014-2022  epi.cc.ua