Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Зближення темпів зростання I і II підрозділів

У повоєнні роки світова господарська практика підтвердила тенденцію зближення темпів зростання I і II підрозділів, поступового їх вирівнювання, а іноді і випередження темпів зростання окремих галузей II підрозділу. В основі цієї тенденції лежить ряд причин, які в більшості своїй були обумовлені зростанням вагомості галузей II підрозділу. Назвемо основні з них:
- прискорене зростання товарів тривалого використання в галузях машинобудування в результаті зростання попиту на побутову техніку;
- збільшення частки продукції електроенергетики, хімічної та деревообробної промисловості , що йде на задоволення потреб населення;
- зростання зайнятості в сфері нематеріального виробництва, що викликав додатковий попит на споживчі товари.

В даний час у сфері нематеріального виробництва спостерігається прямо протилежна тенденція: йде колосальний по своїх масштабах процес оновлення і насичення активними основними фондами. Дані галузі трансформуються з трудомістких в
капіталомісткі, що супроводжується значним вивільненням працівників. Цей процес можна порівняти з періодом індустріального розвитку, коли відбувалося масове вивільнення робочої сили зі сфери матеріального виробництва.
Промислово розвинені країни знову зіткнулися з проблемою безробіття, яка стає однією з найголовніших соціально-економічних проблем сучасності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зближення темпів зростання I і II підрозділів "
 1. Економічний ріст і заощадження, капіталовкладення
  темпів заощаджень. У 50-60-ті роки в Японії і Південній Кореї початок підйому темпів заощаджень на кілька років відставало від зростання ВВП. Зниження темпів приросту ВВП наприкінці 60-х років супроводжувалося зниженням відповідних показників заощаджень. Дослідження показують, що сильніша зв'язок проявляється в напрямку від зростання до заощаджень, що дає підставу для припущення про те, що
 2. Темпи зростання
  темпів зростання населення. Так, в 1965 - 1980 рр.. середньорічні темпи зростання ВВП країни склали всього 1,4% при середньорічних темпах зростання населення 2,8%. У 1980-1990 рр.. страновой ВВП зростав у середньому на 1,6% на рік, тоді як населення в середньому щорічно збільшувалася на 3,3%. Середньорічні темпи зростання ВВП в 1990-1997 рр.. взагалі були негативними і склали мінус 5,1% при середньорічних темпах зростання
 3. Інтелектуальний тренінг і практикум
  темпів зростання населення, б) вище темпів збільшення народжуваності; в) вище темпів в'їзду іноземних громадян в країну на постійне проживання; г) не повинні знаходитися в залежності від зміни чисельності населення країни. 3. Екстенсивний зростання економіки передбачає, що: а) виробництво збільшується швидше, ніж залучаємо ресурси, б) виробництво зростає тими ж темпами або
 4. I і II підрозділи
  підрозділи за принципом призначення, що випускається. I підрозділ включає всі галузі і виробництва, що випускають засоби виробництва, тобто ті з них, продукція яких має виробниче призначення і буде використана в подальших процесах господарської діяльності. II підрозділ охоплює всі галузі і виробництва з випуску предметів споживання, тобто продуктів,
 5. Скорочення темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і
  темпів інфляції протягом цього періоду було до-стігнуто за рахунок різкого підвищення рівня безробіття в 1982 і 1983 рр.. Зверніть увагу, що точки, позначений-ні на цій диаграм-ме як А Б і С, приблизно відповідають одно-іменним точкам на рис. 33.10. ДЖЕРЕЛО: U. S. Department of Commerce, U. S. Department of Labour. Отже, Пол Волкер мав прийняти рішення
 6. Нерівномірність розвитку
  зближення рівнів продуктивності праці - у Канади та Фінляндії в 1890-1913 рр.., Норвегії, Швеції та Швейцарії - в 1913 -1950 рр., але цей процес був дуже
 7. Зараз багато говорять про уповільнення темпів економічного зростання. Чи відбудеться уповільнення господарського зростання в 2009 році? Які в цьому плані підсумки 2008 року?
  Темпів зростання », а не про поглиблення спаду. Це така ж гра в приховування реальної картини, яку ми спостерігали на початку глобальної кризи. Він іменувався біржовою кризою, потім став фінансовим і тільки тепер визнаний загальноекономічною. Різниця лише в тому, що тепер м'які формулювання і приховані факти нікого обдурити не Розширене відтворення
 8. росту і аналіз міжгалузевих зв'язків методом
  Тема 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ
 9. темпів - одна з найважливіших в макроекономіці. Її вивчення дозволяє, по-перше, зрозуміти причини відмінностей у рівні життя і темпах економічного росту між різними країнами в один і той же період (міждержавні розходження) і всередині країни в різні періоди (міжчасового відмінності), по-друге, виявити фактори економічного зростання по-третє, визначити умови збереження високого рівня життя в
  Просте відтворення
 10. підрозділи (V1 + V2 + М1 + М2), тоді як чистий суспільний продукт як набір продуктів в натуральному вираженні (величина, еквівалентна за вартістю національному доходу) створюється не всіма ланками, а лише II підрозділом (С2 + V2 + M2): Інакше й бути не може, оскільки за відсутності чистих інвестицій чистий суспільний продукт складається виключно з споживчих благ.
  ~-К. наприклад, за останні 12 років бла-"~ ~ РЯ неточностей вимірювання ІСЦ го-жавний борг США виріс при-мірно на S 1
 11. темпів інф-ляції позначається і в сфері виробниц-ства: замість падіння на 13% реальна погодинна зарплата зросла в період з 1973-1995 р. на ту ж величину. Разу-розуміється, в результаті зниження темпів зростання продуктивності праці спостеріга-далося та уповільнення темпів зростання заро-бітної плати, проте в абсолютному обчисленні вона ніколи не зменшувалася. За той же період дохід середньої родини
  темпов инф- ляции сказывается и в сфере производ- ства: вместо падения на 13 % реальная почасовая зарплата выросла в период с 1973-1995 г. на ту же величину. Разу- меется, в результате снижения темпов роста производительности труда наблю- далось и замедление темпов роста зара- ботной платы, однако в абсолютном ис- числении она никогда не уменьшалась. За тот же период доход средней семьи
© 2014-2022  epi.cc.ua