Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Нові риси в суспільному відтворенні

У розвитку суспільного відтворення звертає на себе увагу ряд нових тенденцій:
- чітко намітилося зниження фондомісткості виробництва (відношення вартості основних фондів до вартості обсягу випущеної продукції) в результаті поліпшення технологічної та відтворювальної структури основного капіталу;
- фонд амортизації починає все більше виконувати роль не фонду відшкодування , а фонду накопичення;
- скорочення частки капіталомістких галузей і збільшення наукоємних галузей і виробництв у структурі народногосподарських комплексів;
- перевищення темпів зростання випуску засобів виробництва над темпами збільшення витрат на одиницю приросту виробничих потужностей, що відкриває можливість нарощування виробничих потужностей темпами, що перевищують збільшення випуску продукції I підрозділи;
- наростання розриву між зростанням сукупного попиту і темпами нарощування ВВП (ВНП), який викликає уповільнення інвестиційного процесу , стимулює зростання цін на окремі товарні групи і поглиблює галузеві диспропорції;
- формування нового механізму міжгалузевого переливу капіталів, що мав у своїй основі диверсифікацію виробництва, розширення і поглиблення його інтернаціоналізації та викликає використання значної частини фінансових ресурсів не на безпосереднє інвестування, а для вторгнення в інші галузі, маніпулюючи фіктивним капіталом;
- наростаюче панування недосконалих ринкових структур, наслідком чого є стагфляційні процеси на фазах кризи і депресії.
У цьому зв'язку виглядають абсурдними спроби нав'язати нашій країні моделі чистої конкуренції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Нові риси в суспільному відтворенні "
 1. 3. Розширене відтворення
  суспільного продукту і пропорції суспільного виробництва при розширеному
 2. 5. Соціальне регулювання
  суспільного відтворення не може нормально протікати поза взаємодії його економічних і соціальних сторін. Це відноситься до відтворення та суспільного продукту, і людини. Будучи головною продуктивною силою суспільства і носієм усіх без винятку суспільних відносин, людина стає ядром соціально-економічної системи, зорієнтованої на його відтворення в
 3. Запитання до теми
  нові індустріалізующіхся країни ? 8. Які особливості положення найбідніших країн у світовому
 4. Різноманітність
  нові товари та послуги, нові інститути, нові
 5. 1.2.6. РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ
  нові пропорції реалізації товарів. Подальша конкретизація аналізу ринку передбачає врахування науково-технічного прогресу при реалізації товарів. На цій основі виявляють нові умови і закони реалізації товарів, у тому числі закон випереджаючого розвитку першого підрозділу в економіці. Названі розділи теорії реалізації дають розуміння головних економічних законів реалізації товарів.
 6. Терміни і поняття
  суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт (КОП) Проміжний продукт (ПП) Ваяовой внутрішній продукт (ВВП) Валовий
 7. 2. Просте відтворення
  суспільного виробництва в перший рік можна представити вже знайомої нам схемою: СI + VI + mI=WI
 8. 2. Порівняльний аналіз відтворення капіталу фірми
  відтворення. Яку роль відіграє фонд амортизації в простому і розширеному відтворенні на підприємстві? 2.3. Визначте, як удосконалювалися всі фактори виробництва під впливом науково-технічної
 9. Поняття «відтворення»
  суспільних, економічних відносин і взята на озброєння чужа національної специфіці модель трансформації соціально-економічної
 10. Підрозділ IV. 1. Макроекономічне зростання і прогрес
  відтворення матеріальних благ здійснюється не заради самого виробництва. Воно ведеться заради покращення життя людей, створення сприятливих умов для відтворення населення. Причому зростання економіки є не тільки істотною умовою відтворення людей. Він сам залежить від такого відтворення. Адже мова йде про розвиток людського фактора всього процесу виробництва. У зв'язку з цим
 11. Запитання до теми
  риси динаміки економічного розвитку західних країн у XX ст. 3. Проаналізуйте позиції країн - лідерів у світовій економіці. 4. Стосовно до груп країн і окремих країнах розкрийте характерні риси моделей господарських механізмів. Яка з них найбільш
 12. Інтелектуальний тренінг і практикум
  відтворення населення в країнах Заходу і в країнах, що розвиваються? 2.2. Чим сучасні умови і фактори відтворення населення в Росії відрізняються від умов відтворення населення в інших країнах? 3. Питання знавцям права Яку роль відіграє право в динаміці чисельності
 13. ТЕМА 1. Перехідна економіка: сутність, закономірно-сті, етапи
  риси і протиріччя економіки перехідного періоду. 5.Історія реформування в Росії. Програмна анотація. Теорія перехідної економіки: місце в економічній теорії, сущ-ність, джерела, основні елементи. Загальноекономічні закономірно-сті перехідної економіки. Закономірності сучасної перехідної еко-номіки. Економічні та історичні етапи перехідної економіки. Ха-рактер економіки
© 2014-2022  epi.cc.ua