Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

13.5 Автоматизована система організації та обслуговування робочого місця

В результаті автоматизації завдань управління персоналом виникає необхідність формування баз даних персоналу, містить особисту інформацію про працівників, історію руху персоналу, архів документів і архів фінансової інформації. На основі цих даних можливе отримання статистичної інформації (поточна чисельність, суми виплат, інші звіти за минулі періоди) і деякої аналітичної інформації (прогнози за наявними в базі даних критеріями).
З метою підвищення продуктивності, якості праці та підвищення ефективності використання інформаційного фонду необхідно вводити в експлуатацію автоматизовану систему, яка дозволила б вирішувати такі проблеми:
- управління організаційною структурою підприємства (розробка, модифікація, історія);
- управління штатним розписом (розробка, модифікація, історія);
- оформлення прийому, звільнення, руху персоналу (підготовка проектів документів та їх реєстрація) і відстеження поточного стану;
- облік особистої інформації про працівників;
- оформлення та облік відпусток персоналу;
- облік лікарняних листів;
- формування графіків робочого часу;
- табельний облік;
- розрахунок заробітної плати та інші засоби матеріального заохочення;
- квартирний облік;
- розподіл путівок;
- медичне страхування;
- охорона здоров'я (знаходиться в розробці).
При комплексному підході до роботи з персоналом необхідно пов'язати воєдино виробничий процес, роботу з персоналом та вимоги нормативних документів. При цьому система повинна забезпечити керівникові можливість бачити як негайні, так і відстрочені результати управлінських впливів.
При такому підході інформаційна система повинна мати ієрархічну структуру, при якій результати обробки даних на одному рівні будуть вхідними параметрами для вищестоящого. І навпаки, управлінське вплив має з мінімальними спотвореннями пройти рівні ієрархії зверху вниз.
Щоб реалізувати подібний підхід АСКТР повинна бути багаторівневою.
Потреби автоматизації завдань СТР рано чи пізно виникають на будь-якому підприємстві. Велика чисельність персоналу і високі вимоги до персоналу, обумовлюють необхідність автоматизації завдань СТР, як засоби інформаційної підтримки прийняття рішень в галузі управління та ефективного використання трудових ресурсів.
Забезпечення умов керованості трудовими ресурсами за допомогою використання інформаційних технологій та передових методів управління персоналом за рахунок:
- створення та ефективного використання інформаційного фонду і трудових ресурсів галузі;
- підвищення продуктивності і якості роботи служб Трудових ресурсів на базі сучасних методів управління та інформаційних технологій;
- підвищення якості оцінки ситуації на основі консолідації і централізації даних по ТР всієї галузі;
- підвищення якості прийняття рішень керівниками служб ТР допомогою індикаторів, механізмів прогнозування та моделювання наслідків прийняття рішень.
Кожне підприємство має мету, заради якої вона створюється, і відповідно до якої формується політика підприємства
У рамках цієї мети служби трудових ресурсів підприємства покликані здійснювати різні види діяльності, пов'язані прямо чи опосередковано з основною цінністю підприємства - персоналом, тобто необхідним певною кількістю працівників, певної компетентності і, що дуже важливо, певного професійного поведінки. Звідси випливають завдання з формування та підтримання у належному стані трудових ресурсів підприємства.
Завдання включають в себе функції, традиційно властиві кадровим службам, а також підрозділам і посадовим особам, пов'язаним у своїй професійній діяльності з персоналом.
Різноманіття завдань і функцій створює велика кількість відомостей про персонал і, як результат, потреба в обробці, зберіганні, систематизації та аналізі цих відомостей, що представляє значні труднощі, враховуючи кількісний і якісний склад персоналу.
Сучасні технології управління персоналом увазі оперативне прийняття відповідних рішень, засноване на прогнозованих руських як виробничого, так і соціального характеру. Зрозуміло, подібні технології вимагають і відповідних інструментів, одним з яких є автоматизовані системи.
Для здійснення ефективного управління підприємством в цілому доцільно створення єдиної автоматизованої системи.
Програмне забезпечення інформаційної системи (ІС) може складатися з системного і прикладного, розташованого на серверному і на клієнтському рівнях. ПО забезпечує функціонування в многопользовательском режимі з використанням технології клієнт сервер.
Однією з основних проблем сучасного управління є раціональне структурування інформаційних потоків, їх організація відповідно до рангом системи, в рамках якого приймається управлінське рішення.
В даний час найпоширенішими СУБД є продукти, що використовують реляційну модель даних. Це пов'язано з простотою розуміння і кращими характеристиками в порівнянні з іншими.
У реляційній базі даних відомості з кожного джерела зберігаються в окремій таблиці ...
Класифікація РСУБД залежно від обсягу підтримуваних БД і кількості користувачів.
Вищий рівень. Ці продукти підтримують великі БД (сотні і тисячі Гбайт і більше), тисячі користувачів. У великих корпораціях. Представники: ORACLE7, ADABAS 5.3.2, SQL SERVER11.
Середній рівень. Ці продукти підтримують БД до декількох сот Гбайт, сотні користувачів. У невеликих корпораціях і підрозділах великих фірм. Представники: InterBase 3.3, Informix-OnLine7.0, Microsoft SQL Server6.0.
Нижній рівень. Ці продукти підтримують БД до 1 Гбайт, менш 100 користувачів. У невеликих підрозділах. Представники: NetWare SQL 3.0, Gupta SQL-Base Server.
Настільні СУБД FoxPro 2.6, corp. Microsoft. Для одного користувача, використовується для ведення настільною БД або як клієнт для підключення до сервера БД.
Ми зупинимося на найпоширенішому і який найбільш повно підтримує потрібні вимоги Oracle7, продукт цього класу володіє широким діапазоном функціональних можливостей, включаючи підтримку двухфазной фіксації, тиражування даних, збережених процедур, тригерів, оперативно резервного копіювання. Він призначений для організації раціонального використання системних ресурсів, що гарантує максимальну розширюваність. Підтримує БД, що займають кілька фізичних дисків, зберігання нових типів даних. Підтримує майже всі апаратні і програмні платформи існуючі на сьогоднішній день, а також протоколи передачі даних. Широко застосовується в багатьох галузях промисловості. Зарекомендував себе з найкращої сторони. Хороша підтримка з боку виробника, corp. Oracle.
СУБД ORACLE7, надалі просто ORACLE7, має власну модель реляційної бази даних - це добре певна теоретична модель роботи та управління набором даних (який і складає базу даних). Така модель повинна визначати структуру даних, цілісність даних і операції з даними.
Аналогічно тому, як підприємство організовує склад продукції, ORACLE7 структурує базу даних логічно і фізично. Логічна структура бази даних ORACLE7 - це набір файлів операційної системи, в яких на диску зберігаються біти і байти інформації бази даних. Зберігає і представляє всі дані в таблицях.
Коли користувач створює нову таблицю він повідомляє ORACLE7 де фізично потрібно зберігати її дані Користувач робить це шляхом специфікації для нової таблиці табличній області Таблична область - це розділ ілілогіческая область пам'яті в базі даних безпосередньо відповідна одного або більше фізичними файлів даних після визначення адміністратором табличній області в базі даних користувачі можуть створювати в ній одну або більше таблиць.
Кожна база даних ORACLE7 має принаймні одну табличну область - область SYSTEM. При створенні бази даних адміністратор задає для неї імена та розміри початкових файлів даних. Ці файли утворюють на диску фізичну пам'ять для табличній області SYSTEM. ORACLE7 використовує табличну область SYSTEM для зберігання словника даних. Словник даних - набір внутрішніх системних таблиць, що містять всі види інформації про базу даних. Наприклад: є таблиці словника даних з інформацією про таблиці табличних областях і файлах даних СУБД.
Для чого використовуються кілька табличних областей? Після створення бази даних ORACLE7 адміністратору звичайно потрібно створити інші табличні області. Вони використовуються для фізичного розподілу даних для планованої бази даних. Це дозволить зберігати дані кожної програми окремо від даних інших додатків. Причини полягають у наступних обставинах:
ORACLE7 дозволяє адміністраторам керувати доступністю інформації бази даних на основі табличних областей. Таким чином, вони можуть ефективно переводити додатки в автономний стан, переводячи в автономний стан відповідну табличну область (при цьому її таблиці стають недоступними).
При розумному використанні табличних областей адміністратори можуть поліпшити продуктивність додатків. Наприклад, якщо адміністратор поміщає файли даних табличній області кожного додатка на різні диски сервера бази даних, то додатки не будуть заважати один одному при зверненні до диска (не виникає конкуренції за доступ до диску і пам'ять на ньому).
Одне з основних правил реляційної моделі полягає в тому, що всі дані потрібно розглядати як таблиці. Таким чином, уявлення обслуговує характеристики таблиці. Також як для таблиці, користувачі можуть використовувати для представлення оператори SQL (але з деякими обмеженнями). Звичайно, уявлення отримує свої дані з базової таблиці. Коли користувач запитує дані уявлення, вставляє їх, видаляє або оновлює в поданні, ORACLE7 працює з даними таблиці. Але якщо ви точно не знаєте, що це подання, його важко відрізнити від таблиці.
Подання може використовуватися для поліпшення захисту, для виведення додаткової інформації, для приховування складних запитів (конкретне використання розглядається у спеціальній літературі).
Дуже важливо, щоб була забезпечена цілісність інформації бази даних. Реляційна модель описує деякі характерні правила, які можна ввести для забезпечення в реляційній базі даних цілісності даних. Це - обмеження домену, обмеження таблиці і посилальне обмеження.
Цілісність домену гарантує, що база даних не містить безглуздих значень. Вона забезпечує те, що значення в стовпці є елементом домену шпальти, тобто припустимого безлічі його значень. Рядок не буде включена в таблицю, поки кожне з значень її стовпців не буде знаходитися в домені відповідного стовпця.
Завдання цілісності домену здійснюється за допомогою типів даних. Запис даних не може бути включена в таблицю, поки дані в кожному стовпці не матимуть коректний тип.
Всі типи даних ORACLE7 дозволяють розробникам описувати той чи інший тип стовпця. Можна ввести подальші обмеження домену шпальти. Наприклад, тип даних NUMBER дозволяє визначити точність (загальне число значущих цифр) і масштаб (загальна кількість цифр праворуч або ліворуч від десяткового дробу), тощо (більш повне опис можна отримати в довідковому керівництві).
Цілісність вcей таблиці: забезпечення унікальності кожного рядка.
Іншим вбудованим обмеженням цілісності даних є цілісність всієї таблиці, яка означає, що кожен рядок в таблиці повинна бути унікальною. Якщо таблиця має таке обмеження, то ви можете унікально ідентифікувати кожен її рядок.
Щоб задати цілісність всієї таблиці, розробник вказує в таблиці стовпець або групу стовпців, визначаючи їх як первинний ключ. Унікальне значення первинного ключа повинно міститися в кожному рядку таблиці. Неявно це означає, що кожен рядок таблиці повинна мати первинний ключ, оскільки відсутність значення, тобто NULL, не відрізнятиметься від інших значень NULL.
Таблиця може мати тільки один первинний ключ. ВО багатьох випадках розробникам потрібно усунути дублюючі значення й з інших стовпців. Для цього розробник може виділити інший ключовий стовпець - задати альтернативний або унікальний ключ. Як і в основному ключі, дублюючих значень в альтернативному ключі таблиця містити не може.
Обмеження цілісності дозволяють легко задати цілісність таблиці, і всієї бази даних в цілому. Так як розробники можуть описувати стандартні правила цілісності як частина визначення таблиці, використовувати такі обмеження цілісності нескладно.
Посилальна цілісність або цілісність відносини - ще одне елементарне правило цілісності реляційної моделі. Посилальна цілісність визначає співвідношення між різними стовпцями і таблицями в реляційній базі даних. Таку назву вона отримала, оскільки значення в одному стовпці або наборі стовпців посилаються на значення іншого стовпця або набору стовпців, або повинні збігатися з ними.
При описі посилальної цілісності зустрінуться нові терміни. Стовпець, від якого залежить інша таблиця, називається зовнішнім ключем. При цьому інша таблиця, називається батьківським ключем (це повинен бути первинний або унікальний ключ). Зовнішній ключ знаходиться в дочірньої або детальної таблиці, а батьківський ключ - в основній таблиці.
  Можливість пов'язувати значення в різних таблицях і підтримувати відносини посилальної цілісності - це дуже важлива характеристика реляційних баз даних. Завдяки можливості зв'язування таблиць сервери реляційних СУБД можуть дуже ефективно зберігати дані.
  Для завдання спеціальних правил ORACLE7 пропонує використовувати збережені процедури або тригери. Для повного уявлення про завдання спеціальних правил треба звернутися до довідкових матеріалів.
  Так як до бази даних повинні звертатися багато користувачів, то СУБД повинна забезпечувати множинний доступ до бази даних. На жаль, однокористувацькі СУБД не підходять для колективної роботи. Розглянемо проблему взаємного впливу на прикладі картотеки. Ви хочете використовувати ту ж інформацію з якою в даний момент працює хтось ще. Якщо ви хочете побачити результати роботи іншого користувача, то доведеться почекати. Якщо ж ці результати на вашу роботу не вплинуть, ви можете скопіювати дані. Виникає незручність. Картотека ілюструє проблеми паралельного доступу, що виникають при спробі декількох користувачів одночасно працювати з базою даних.
  У багатокористувацьких СУБД говорять про проблему конкуренції - спробах багатьох користувачів одночасно виконувати операції з одними і тими ж даними. Фактично, завдання забезпечення паралельного доступу до даних - одна з найбільш важливих і найбільш очевидних завдань сервера бази даних.
 Сервер бази даних повинен керувати інформацією таким чином, щоб при збереженні цілісності даних користувачі очікували виконання роботи іншими користувачами мінімальний час. Якщо сервер бази не може задовольнити одну з цих цілей, то користувачі відразу помітять наслідки. Коли багато транзакції конкурують за одні й ті ж дані, то користувачі зіткнуться з поганою продуктивністю або отримають неточні результати.
  Це проблеми, але ORACLE7 вирішує ці проблеми. Розглянемо, як він це робить.
  Коли дві конкуруючі за одні й ті ж дані операції втручаються в роботу один одного, це може призвести до неточних результатів або втраті цілісності даних. Це називається "що руйнує взаємний вплив". Для запобігання таких ситуацій при одночасному доступі користувачів до даних застосовуються блокування. Аналогічно тому як "вертушка" у прохідній не дозволяє проходити через неї одночасно двом, блокування даних запобігає в багатокористувацької СУБД руйнівний вплив. Існують виключають і колективні блокування.
  Замкнувши осередок камери схову на вокзалі, ви отримуєте на неї виключне право. Ніхто не зможе в неї покласти, поки ви її не звільните. Якщо ж ви хочете, щоб цієї осередком скористався ваш знайомий, то повідомляєте шрифт. Аналогічно блокує дані і ORACLE7.
  Коли користувач намагається виконувати операції з даними, з якими працює хтось ще, ORACLE7 автоматично їх блокує і запобігає можливість руйнівного впливу. Якщо це можливо (тобто не призведе до разрушающему впливу), завжди використовує поділювану блокування. Однак, якщо таке блокування залишає можливість руйнівного впливу, встановлюється виключає блокування запитуваних вашої транзакцією даних. Виключає блокування запобігає можливість блокувати ті ж дані за допомогою блокування будь-якого типу і за рахунок усунення паралельного доступу до одних і тих же даних забезпечує їх цілісність.
  Отримання точних даних при високого ступеня доступу: запити, узгоджене читання та підтримка версій.
  Попередні приклади показують, як Огасlе7 для одного і того набору даних обробляє дві різні транзакції оновлення. А що відбувається у випадку запитів, що містять тільки операції читання? Як Огaсlе7 обробляє конкуруючі запити і запити з операціями оновлення, повертаючи точні результати?
  У зтих ситуаціях Оraсlе7 використовує наступний підхід. По-перше, транзакція не вимагає блокування рядків для будь-якого типу запитів. Це означає, що дві транзакції можуть давати одночасно в точності один і той же запит без будь-якої конкуренції за один набір рядків. Відсутність блокувань читання означає також, що такий запит не може блокувати оновлення та навпаки.
  Як же Огасlе7 повертає точні результати, якщо він не встановлює блокування для запитів? Можна було б вважати, що без блокування рядка для запитів конкуруюче із запитом оновлення може дати для запиту неточний набір результатів.
  Огасlе7 може обійтися без блокувань рядків для запитів при збереженні точності результатів завдяки механізму виділення версій. Для кожного запиту ORACLE7 повертає затребувану версію даних на поточний момент часу. На момент отримання запити Огасlе7 забезпечує узгодженість кожного рядка в результаті запиту.
  Використовуючи збережені в сегментах відкату дані, Огасlе7 може створювати для запиту узгоджені з читання копії (набори результатів) даних. Сегмент відкоту (або сегмент скасування транзакцій) - це область пам'яті на диску, яку Оraclе7 використовує для тимчасового зберігання старих значень даних, оновлюваних транзакцією видалення або відновлення рядків. Якщо користувач скасовує транзакцію, то Оraclе7 зчитує присвоєний транзакції сегмент відкоту і повертає змінені нею рядки в початковий стан. Крім того, Оrасlе7 використовує сегмент відкоту у механізмі виділення версій. Якщо запитом потрібні дані, які в процесі його виконання змінюються, то Оrасlе7 за допомогою даних сегмента відкату генерує узгоджений з читання копію даних (заданий момент часу). Все це відбувається автоматично.
  При забезпеченні паралельного доступу безлічі користувачів і додатків до однієї бази даних за адекватної продуктивності системи і повної точності розробники можуть не турбуватися про складні механізми блокування і ведення версій. Однак, якщо вони хочуть вичавити з продуктивності додатка все можливе, то Оrасlе7 передбачає засоби управління, переобумовленої приємним за замовчуванням механізми блокування.
  Одним з обов'язків сервера бази даних є забезпечення захисту всієї інформації СУБД. Незалежно від того, хочете чи ні захистити свої дані від очей неуповноважених користувачів або зловмисників, захист є важливою функцією бази даних. Для забезпечення захисту Оrасlе7 використовує систему вибіркового керування доступом зто означає, що адміністратор привласнює пропуску для всіх зареєстрованих в базі даних користувачів і дає їм повноваження на виконання в базі даних конкретних операцій з конкретними даними. Різні методи управління захистом Оraclе7 описуються в наступних розділах.
  Доступ до бази даних Огасlе7 дуже нагадує доступ до телефонної банківській системі. По-перше, необхідно отримати загальний доступ до бази даних. Щоб надати будь-кому доступ до бази даних Оraclе7, адміністратор повинен зареєструвати його і створити в базі даних нового користувача (визначивши його ім'я). Для забезпечення захисту доступу пароль має відповідати імені цього нового користувача. Для підключення до бази даних користувач повинен ввести і ім'я, і пароль.
  Oracle7 використовує журнал транзакцій для відновлення у випадку різних збоїв. Наприклад, якщо під час роботи екземпляра бази даних відбувається збій харчування, а Oracle7 ще записав файли даних (тобто деякі незбережені дані), не турбуйтеся. При наступному запуску екземпляра Oracle7 автоматично виконує відновлення бази даних в той стан, який вона мала в результаті останньої завершеної транзакції перед збоєм. Для відновлення втрачених транзакцій Oracle7 застосовує зміни, зареєстровані в журналі транзакцій.
  Про те, як Огасlе7 в разі серйозних збоїв використовує журнал транзакцій, архівні файли даних і сегменти відкату, розповідається нижче в розділі "Відновлення бази даних". Але спочатку розповімо трохи про журналі транзакцій.
  Файли даних Oracle7 містить всі табличні дані СУБД. Коли користувач модифікує дані в таблицях або додає до бази даних нові об'єкти, Oracle7 для реєстрації цих змін оновлює файли даних. Адміністратор може регулярно зберігати файли даних, підтримуючи їх відносно свіжі копії. Для збереження файлів даних Oracle7 надає адміністратору кілька можливостей. Найпростіша з них - це копіювання всіх файлів після закриття бази даних. Однак для багатьох систем потрібно безперервне функціонування. Зупинка бази даних для регулярного виконання архівації в цьому випадку неприйнятна. Для таких вимагають постійного доступу систем засіб архівації оперативної доступною таблиці Oracle7 дозволяє копіювати файли даних під час роботи і використання СУБД.
  Крім файлів даних і файлів журналів завжди слід мати копію файлів параметрів бази даних. Архівувати слід і керуючий файл бази даних. Це маленький файл, який Oracle7 використовує для відстеження фізичної структури бази даних, збереження імен всіх файлів даних і журналів та поточної послідовності реєстрації в журналі транзакцій. Oracle7 використовує керуючий файл при запуску бази даних для ідентифікації даних СУБД і файлів журналів. При відновленні він управляє застосуванням транзакцій груп реєстрації. Аналогічно групам реєстрації Oracle7 дозволяє адміністратору конфігурувати для дзеркального відображення і захисту від одиничного збою всю базу даних. Однак зберігати копію керуючого файлу бази даних необхідно також при кожній зміні її фізичної структури (наприклад, додаванні нового файлу даних або журнального файлу), так як у випадку збою всі копії керуючого файлу можуть зіпсуватися.
  Система має засоби захисту від несанкціонованого доступу до даних і засоби захисту даних від некоректних дій користувачів (ведення журналу вироблених операцій); засоби резервного копіювання і відновлення після апаратних і програмних збоїв, що забезпечують, по можливості, повне відновлення динячих в найкоротші терміни.
  На даний момент більшість робочих місць частково або повністю не задовольняють вимогам до клієнтської частини зазначеним вище.
  У функціонуванні ІС має місце дві проблемні області:
  - технічна;
  - організаційна.
  З технічної точки зору проблему становлять:
  - неукомплектованість робочих місць у підрозділах, що заважає реалізувати автоматизований облік робочого часу по всіх підрозділах;
  - морально застарілі засоби мережі, що заважає реалізувати більш нові інформаційні технології.
  Організаційні проблеми:
  - недостатнє розуміння керівників різного рівня ролі ІССТР в реалізації посадових функцій;
  - відсутність процедур підтримки актуальності даних.
  Аналіз більше десятка найпоширеніших кадрових програм російського та вітчизняного ринку, в ході якого вивчалося використання сучасних ІТ, дозволив зробити невтішний висновок - перелік завдань, вирішуване сьогодні подібними програмами, практично не відрізняються від переліку кінця 80-х років.
  Як і раніше за бортом автоматизації подібних програм залишаються такі традиційні завдання, як планування професійної підготовки робітників і фахівців, планування підвищення кваліфікації керівних працівників, раціональна розстановка кадрів за рівнем їх кваліфікації, атестація робочих місць.
  Після аналізу ІС на предмет можливості вирішення завдань СТР доцільно подальший розгляд наступних ІС (таблиця 13.2).
  Таблиця 13.2 - Інформаційні системи вирішення завдань СТР 
  Це ІС корпоративного класу і затребувані великими підприємствами в промисловості та банківській сфері. Робота на розподілених базах, можливість отримання щоденного балансу за матеріальним, фінансовим та трудовим ресурсам, можливість прогнозу ситуації залежно від прийнятого рішення - відмітні властивості систем такого класу.
  Системи мають реалізації на підприємствах з безперервним циклом виробництва. Можуть обслуговувати підприємства з філіями, і мають можливість етапного і помодульно впровадження.
  Всі ці системи мають українсько-російську локалізацію. В Україні R / 3 мають інсталяції на підприємствах енергетики (обленерго), металургії, тютюнової промисловості. SunSystem, JDEdwards мають інсталяції на підприємствах нафтогазового комплексу та гірничо-збагачувальних комбінатах. Oracle Applications - на підприємствах металургії, фармацевтики, банківського сектора, в державних структурах.
  Загальне для цих систем те, що система управління людським ресурсом є частиною комплексної системи управління підприємством і для інших систем є джерелом інформації. У свою чергу, модулі виробничого і фінансового призначення постачають інформацію для модуля HR. Модуль управління персоналом HR або адаптувався до місцевих умов (Oracle Applications, R / 3), або вбудовувався модуль, написаний в країні застосування (SunSystem, JDEdwards).
  Планування роботи з персоналом в таких системах ув'язано із загальним плануванням діяльності підприємства (через оргструктуру і різні бюджети). У системах може існувати відразу декілька оргструктур - реальних і гіпотетичних, при цьому можна моделювати ситуації (наприклад, як зміниться фонд оплати праці, якщо об'єднати такі-то виробництва?).
  Передбачено складання планів:
  - з підбору та найму персоналу;
  - з навчання;
  - по кар'єрному росту;
  - ув'язаних із загальним бюджетом організації.
  Є можливість автоматично проводити масові переміщення штатних одиниць (злити два підрозділи в один або, навпаки, розділити один підрозділ на декілька).
  Компоненти управлінського обліку в повному обсязі мають лише деякі комплексні системи (R / 3), чим і пояснюється їх висока вартість. Про рівень (класі, функціональності) таких систем може говорити той факт, чт
 SAP  - R / 3, модуль HR
 Oracle  - Oracle E-Business Suite (Oracle Applications), модулі HR, Time

 Management, Training Administration
 Robertson & Blums corp.  - SunSystem, JDEdwards One World, модуль RB Payroll, RB HR

 про на розробку системи R / 3 в її сучасному вигляді фірма складом близько 5000 чоловік затратила 25 років і по теперішній час проводить доопрацювання модулів в процесі супроводу ІС. Для російських і вітчизняних систем подібний рівень витрат на розробку просто нереальний. Продукт може застаріти протягом року в процесі розробки і якщо не проводити корекцію (і перегляд ціни) робіт, то з'являється висока ймовірність негативного результату впровадження. Таким же терміном (1 рік) можна вважати межа терміну впровадження ІС, оскільки відсутність результату протягом звітного періоду негативно позначається як на команді впровадження, так і на відносно керівників підприємства до автоматизації в цілому.
  Але наведені вище програми не можуть нормально функціонувати, та й досягти максимального ефекту без комп'ютерної мережі. Комп'ютерною мережею називається сукупність взаємопов'язаних через канали передачі даних комп'ютерів, що забезпечують користувачів Средва обміну інформацією і колективного використання ресурсів мережі: ап-ратних, програмних та інформаційних.
  Мережеві системи дозволяють так організувати архітектуру локальних обчислювальних мереж (ЛОМ), щоб задовольнити будь-яким специфічним вимогам. Ця здатність до модифікації відноситься не тільки до прикладних програм, які виконуються в мережі, але також до апаратних засобів і використовуваних функцій систем.
  ЛВС можуть складатися з одного файл-сервера, що підтримує невелика кількість робочих станцій, або з багатьох файл-серверів і комунікаційних серверів, поєднаних з сотнями робочих станцій. Деякі мережі спроектовані для надання порівняно простих послуг, таких, як спільне користування прикладної програмою і файлом і забезпечення доступу до єдиного принтером. Інші мережі забезпечують зв'язок з великими і міні-ЕОМ, модеми колективного користування, різноманітними пристроями введення / виводу (графобудівники, принтерами і т.д.) і пристроям пам'яті великої місткості.
  Кожна робоча станція являє собою звичайний персональний комп'ютер, що працює під управлінням власної дискової операційної системи.
 Однак на відміну від автономного персонального комп'ютера робоча станція містить плату мережевого інтерфейсу і фізично сполучена кабелями з файлом-сервером. Крім того, робоча станція запускає спеціальну програму, званої оболонкою мережі, що дозволяє їй обмінюватися інформацією з файл-сервером, іншими робочими станціями та іншими пристроями мережі. Оболонка дозволяє робочої станції використовувати файли і програми, що зберігаються на файл-сервері, так само легко, як і знаходяться на її власних дисках.
  Будучи системою управління об'єктом великих масштабів, АСКТР повинна володіти всіма якостями корпоративної системи:
  - розподілене сховище даних;
  - кошти підтримки зв'язку між центрами обробки даних;
  - забезпечення мобільним функціональності користувачів.
  Сховище даних системно організоване таким чином, що, використовуючи інформаційні технології розподілу даних, є для користувача системи єдиним цілим. Тобто, здійснюючи запит до системи, користувач не замислюється де саме і на якому фізичному видаленні знаходяться дані. Відповідь на запит має відбуватися не менш швидко, як якщо б виконувався на комп'ютері користувача.
  Система обробки даних концентрує в собі статистичні та аналітичні функції завдань.
  Система повинна бути побудована таким чином, що повинна дозволити будь-якому користувачеві виконувати покладені на нього функції з будь-якого комп'ютера, підключеного корпоративної мережі (рис. 13.4). Також повинна бути передбачена можливість віддалених підключень з мобільних комп'ютерів для відповідальних користувачів.
  Робочими групами повинні бути розглянуті всі варіанти формування баз даних:
  - Використання вже наявних даних в розроблених на станціях системах.
  - Використання вже наявних даних в інших системах.
  - Пошук і використання НДІ.

 Малюнок 13.4 - Системна архітектура АСКТР


  У разі якщо дані не можна отримати з електронних джерел, складаються спеціальні листи збору інформації. Після заповнення листів, дані з останніх переносяться в електронний вигляд.
  У будь-яких способах і стадіях занесення інформації необхідний контроль за актуальністю вводяться або переносите даних.
  Станційними процедурами необхідно визначити посадових осіб, відповідальних за внесення і підтримка в актуальному стані інформації.
  Якщо локальні мережі дають можливість організувати спільне використання ресурсів, а також спілкування декількох десятків або сотень користувачів, розташованих порівняно недалеко один від одного, то на великих відстанях комп'ютери зв'язуються один з одним через телекомунікаційні та глобальні) мережі, які становлять систему каналів передачі даних і засобів комутації (перемикання), що забезпечують з'єднання користувальницьких комунікаційних систем і обмін даними між ними.
  В даний час в світі діють сотні різних комп'ютерних телелекомунікаціонних мереж. Вони створюються для користувачів з певної хрессіональной орієнтацією, адміністративними обов'язками або ж просто для людей, які потребують швидкого доступу до великих інформаційних ресурсів. Серед світових телекомунікаційних мереж особливе місце займає Internet, що є сьогодні найбільшою і найбільш динамічно розвивається глобальної інформаційної системою. Відмінною особливістю Internet є висока надійність: при виході з ладу частини комп'ютерів і ліній зв'язку мережа буде продовжувати функціонувати. Така надійність забезпечується тим, що в Internet немає єдиного центру управління, і тому, якщо виходять з ладу деякі лінії зв'язку або комп'ютери, то повідомлення можуть бути передані по інших лініях зв'язку, так як завжди є кілька шляхів передачі інформації.
  Таким чином, Internet не має певної організаційної структури і являє собою конгломерат самостійних комп'ютерних мереж, створених зусиллями різних урядів, наукових, комерційних і некомерційних організацій. Як і будь-яка інша комп'ютерна мережа, Internet складається з безлічі комп'ютерів, з'єднаних між собою лініями зв'язку, і встановлених на цих комп'ютерах програм. Користувачі Internet (як окремий комп'ютер, так і локальна мережа) підключаються до глобальної мережі через комп'ютери спеціальних організацій, званих постачальниками послуг (провайдерами) Inernet. Провайдери мають безліч ліній для підключення пол'зователей і високошвидкісні лінії для зв'язку з іншою частиною Inernet. Всі організації, пов'язані між собою самими швидкісними лініями зв'язку, утворюють базову частину мережі, "хребет". Якщо провайдер підключений безпосередньо до хребту Internet, то в доставленої їм послузі швидкість передачі інформації буде, природно, максимальною.
  Для обміну листами використовується особлива система адресації. Систем адресації електронної пошти досить багато, але все частіше використовується саме та, яка прийнята в Internet. Це пов'язано не тільки з масштабами самої Internet, але і з тим, що багато розрізнені мережі пов'язані між собою по пошті не безпосередньо, а саме через Internet. У цій системі адреси записуються за допомогою букв латинського алфавіту і цифр, причому формат адреси завжди один і той же.
  Для користування послугами Internet (зокрема, електронною поштою) після установки на комп'ютері внутрішнього (мережевої плати) або зовнішнього модему і його інсталяції користувач повинен підключитися до мережі і зареєструватися в ній (отримати своє унікальне ім'я).
  MS Outlook - це електронний бізнес-організатор, найпростіший представник сімейства персональних інформаційних менеджерів з деякими додатковими функціями для організації групової роботи.
  Для виконання своїх функцій з додатком MS Outlook необхідно зберігати, відображати і обробляти інформаційні елементи різних типів: повідомлення електронної пошти, записи щоденника, завдання і доручення, зустрічі, збори, події, замітки, контакти.
  Для того щоб користувачеві було легше оперувати елементами різних типів, інформаційне сховище MS Outlook організовано у вигляді системи папок, кожна з яких може містити в собі елементи певного типу, а також інші папки. Існує так само папка, яка використовується для тимчасового зберігання видаляються елементів і папок. Ця папка називається «Дистанційні». На відміну від інших папок, папка «Видалені» може містити в собі елементи всіх типів. Список папок MS Outlook відображений в лівому підвікні.
  У кожен конкретний момент часу користувач може переглядати вміст однієї папки. Ця папка зазвичай називається «відкритою» або «поточної». При цьому список елементів відкритої папки відображається у правому підвікні, а назва відкритої папки відображається в області «Тема папки».
  Крім того, вікно програми MS Outlook містить ряд стандартних для додатків Windows груп керуючих елементів: меню, панель інструментів і рядок статусу.
  Повідомлення електронної пошти складається з «заголовка» і «тіла». У заголовку вказується інформація, необхідна для доставки листа адресату (поле «Кому»), для відповіді на даний лист (поле «Від») і ряд додаткових полів: дата відправки, тема, і т.д. Тіло листа може містити текст, графіку, звукові фрагменти, відео, і т.д. При роботі з електронною поштою використовуються наступні папки MS Outlook: Вхідні (містить новоприйняті листа), Вихідні (містить повідомлення до відправлення адресату) і Відправлені (містить копії відправлених повідомлень).
  Для того, щоб передавати за допомогою електронної пошти небудь окрім тексту, використовується технологія вкладень. Вкладення - це приєднаний до повідомлення електронної пошти файл, що містить необхідну інформацію. В якості такого файлу може виступати картинка, документ MS Office, або будь-якого іншого застосування, звуковий файл, відеоролик і т.д. Відправник вкладає (приєднує) файл до повідомлення електронної пошти, а одержувач має можливість витягти файл з повідомлення, зберегти його у себе на диску і використовувати на свій розсуд.
  Крім листів, які відправляються конкретного адресата, існує можливість відправити один лист відразу групі адресатів. Для цього необхідно перерахувати адреси всіх одержувачів через крапку з комою, або вибрати відразу кілька адрес в адресній книзі.
  Завдання - це запис про те, що повинно бути зроблено, і до якого терміну. З кожною завданням пов'язані додаткові атрибути: ступінь важливості, відсоток виконання, необхідні для виконання витрати і т.д. Крім того, існує можливість призначати оповіщення, які нагадують користувачеві про необхідність виконати завдання у встановлений термін.
  Крім створення завдання на певний термін існує можливість створення повторюваних завдань. Повторювана задача повинна виконуватися регулярно із заданою частотою, наприклад раз на місяць. Коли повторюваної завданню встановлюється статус «Виконано», автоматично створюється нова задача, призначена на наступну дату, відповідну розкладом повторюваного завдання.
  Завдання можна посилати в повідомленнях електронної пошти. Особливо легко це робиться з використанням функції Автостворення, тобто створення елементів одного типу на базі елемента іншого типу. Так, при перетягуванні завдання в папку Вхідні автоматично створюється повідомлення електронної пошти, що містить опис завдання.
  Однак більш цікавою особливістю є можливість призначення завдань іншим людям (це вже елемент групової роботи). Такі завдання носять назву Доручень. При створенні доручень необхідно вказати відповідальну особу, якій завдання буде доставлено за допомогою електронної пошти. При цьому можна встановити опцію «Направити мені звіт після виконання цього доручення», що дозволяє контролювати виконання своїх доручень.
  Замітка - це коротка записка, на зразок запису в діловому блокноті або папірці-«стікера», яку прикріплюють до монітора. Після створення замітка може бути відображена на робочому столі або відправлена в повідомленні електронної пошти.
  Контакти - це записна книжка з телефонами, адресами і величезною кількістю інших атрибутів ваших знайомих. Якщо при створенні контакту вказати адресу (и) електронної пошти свого партнера, то спеціальний компонент Адресна книга Outlook додасть адресу електронної пошти в адресну книгу. Крім того, якщо на комп'ютері встановлений модем, MS Outlook вміє набирати номери телефонів із запису контакту для швидкого встановлення зв'язку.
  Зустрічі, збори і події плануються з використанням папки MS Outlook Календар. За допомогою Календаря ви отримуєте можливість виділення свого робочого і неробочого часу на проведення різних заходів. Переглядати заходу можна на день (режим Ежедневник), тиждень (режим Тижневик) і місяць (режим Місячник). Як і завдання, всі заходи, плановані за допомогою календаря, можуть бути разовими або повторюватися.
  При груповому плануванні відомості з Календаря кожного користувача публікуються на сервері для спільного використання. Публікацію здійснює MS Outlook через певний інтервал, тривалість якого регулюється параметром. Якщо який-небудь захід є приватним і не повинно бути доступне для перегляду іншим користувачам, при його створенні необхідно встановити опцію «Приватне».
  Усі інформаційні елементи, якими оперує MS Outlook, є об'єктами з певним набором атрибутів (полів). Склад і значення цих атрибутів можуть бути використані для пошуку і вибору способу представлення інформації на екрані.
  Атрибути можуть бути універсальними (тобто бути присутнім у елементів усіх типів) і специфічними (для елементів конкретного типу). Одним з найбільш широко використовуваних атрибутів (полів) в MS Outlook є універсальний атрибут «Категорії». Категорії - це список ключових слів, що характеризують об'єкт. За допомогою категорій відслідковуються елементи різних типів, пов'язані між собою, але зберігаються в різних папках. Наприклад, можна створити категорію «Проект Північ» і об'єднати під її назвою все зібрання, контакти і повідомлення, які стосуються проекту «Північ». У MS Outlook є перелік категорій, до яких можуть відноситися елементи, - так званий Головний список категорій. Цей список можна використовувати без змін або розширити його своїми категоріями. Кожен елемент може одночасно належати кільком категоріям. Наприклад, завдання можна віднести до категорій «Дела», «Важливі клієнти» і «Плани на майбутнє».
  Фільтр дозволяє відображати на екрані тільки елементи, що задовольняють певним умовам (критерієм фільтра). Умова накладається на значення полів елементів.
  Угруповання призначена для логічного об'єднання пов'язаних з якого-небудь ознакою (значенням поля) елементів у групи. Наприклад, часто буває зручно відобразити елементи, згрупувавши їх по полю Категорії. При цьому, якщо один елемент належить одразу до декількох категорій, він відображається у всіх групах.
  Сукупність усіх параметрів перегляду, включаючи склад відображуваних полів, сортування, фільтрацію, угруповання, використовувані для відображення елементів шрифти можна зберегти під певним ім'ям. Такий іменований набір параметрів відображення називається Виставою. Уявлення дозволяють задати шаблони для відображення інформації. З кожним типом елементів пов'язані свої уявлення. До існуючих в MS Outlook уявленням можна додавати свої, створюючи їх за допомогою команди меню.
  Як «Подання» дозволяють визначити параметри відображення інформації на екрані, так «Стилі друку» визначають вид інформаційних елементів при друку на принтері. У MS Outlook з кожним типом елементів пов'язані свої стилі друку, параметри яких можна змінювати. Крім того, на доступні стилі друку впливає поточне подання в цій папці.
  В Internet дуже популярні групи новин UseNet, які іноді називають телеконференциями. Ця служба працює приблизно так само, як і електронна пошта, але одержувані листи доступні для загального огляду. Для зручності дискусій утворені різні групи, учасники яких посилають і приймають повідомлення з певної тематики. Телеконференції дозволяють обмінюватися думками з однодумцями, проводити презентації, конференції з партнерами, що живуть в будь-якій точці земної кулі. Досить перспективною галуззю використання Internet є електронна комерція. Можна здійснювати угоди за допомогою Internet, керуючи засобами на своєму рахунку в банку. Іншим цікавим напрямком є використання Internet для телефонних переговорів, для отримання радіо і телевізійних передач. Internet бурхливо розвивається, і через кілька років деякі незвичні сьогодні послуги міцно увійдуть в наше повсякденне життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.5 Автоматизована система організації та обслуговування робочого місця"
 1. 7. Організація та обслуговування робочих місць
    Обов'язковою умовою ефективної, високопродуктивної роботи виконавців за будь-яких формах поділу і кооперації праці є організація та обслуговування робочих місць. Робоче місце служить первинною ланкою, осередком будь-якого виробничого і трудового процесу, саме на робочому місці з'єднуються воєдино і взаємодіють три елементи виробничого процесу: предмети, засоби праці і
 2. Основні сегменти ринку праці
    Один ринок охоплює робочі місця фахівців з вищою освітою, керівників та адміністраторів всіх ланок, висококваліфікованих робітників. Це високооплачувані групи робочої сили, що мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього також відносяться робочі місця техніків, адміністративно-допоміжного персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок
 3. Система автономного поведінки
    Модель відповідального автономного поведінки передбачає, що окремий працівник або група працівників бере на себе відповідальність за забезпечення виробництва товарів і послуг в необхідній кількості і відповідної якості. Дана система надає повну свободу працівникові в організації робочого місця і виробничого процесу і виключає надалі технологічний контроль, так
 4. 6. Сутність організації праці
    В даний час організація праці на підприємстві розглядається, як у вузькому, так і в широкому розумінні. У вузькому сенсі структура організації праці на підприємстві характеризується конкретним її зміст, тобто тими елементами, які її безпосередньо утворюють. У широкому сенсі організація праці включає в себе ще й ті елементи, які не є обов'язковими, але в силу різних
 5. 4 .. 5 Організація обслуговування виробничого процес а
    Процес виробництва не обмежується рамками технологій, безпосередньо пов'язаних з основними операціями перетворення вихідної сировини і матеріалів в готовий продукт. Не менш складна, а часом і більш трудомістка частина роботи відбувається за межами основних виробничих цехів - у допоміжних цехах і на дільницях обслугову-вання. Нормальна продуктивна робота підрозділів основного
 6. Стаття 4. Відповідна і невідповідна робота
    1. Підходящою вважається така робота, в тому числі робота тимчасового характеру, яка відповідає професійній придатності працівника з урахуванням рівня його професійної підготовки, умовам останнього місця роботи (за винятком оплачуваних громадських робіт), станом здоров'я, транспортної доступності робочого місця ... 4. Підходящої не може вважатися робота, якщо: вона пов'язана
 7. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
    Трудова адаптація - це соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому і людина і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Трудова адаптація - це взаємне пристосування працівника й організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та
 8. Стимулювання пошуку роботи
    (Воркфер) Одним із способів зменшити неблагоприятныепоследствия існуючої системи соціальної по-мощі є накладення вимог про пошук ра-боти, або реалізація системи воркфера (workfare). Кілька штатів проводили експерименти з етойсістемой, вимагаючи від тих, хто одержує допомоги, працюва-ти або принаймні шукати роботу. Але ми, ймовірно, не хочемо, щоб все реципієнти велферасостоялі
 9. 14.4 Норми і нормативні матеріали для нормування праці
    При нормуванні праці використовуються такі види норм: норма часу, норма часу обслуговування, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, нормоване завдання, норма керованості. Норма часу - кількість робочого часу, необхідне для виготовлення одиниці продукції або виконання обсягу роботи в певних організаційно-технічних умовах. Вона використовується, якщо в
 10. § 6. ПОКАЗНИКИ РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ
    Чисельність працівників окремих підприємств і організацій постійно змінюється в часі. Ці зміни відбуваються внаслідок прийому на роботу і звільнення з роботи. Процес зміни чисельності працівників, що приводить до перерозподілу робочої сили між окремими підприємствами, галузями і регіонами, називається рухом робочої сили. ' Рух робочої сили відбувається завжди, і причини
 11. 13.2. Основні форми безробіття
    Фрикційна, структурна, циклічна безробіття Виділяють такі основні форми безробіття: 1. Фрикционную, обумовлену, як правило, приватними особливостями і перевагами людей. Вона припускає "виштовхування" і "втягування" людей у виробничий процес у зв'язку з непереборними обставинами і причинами особистісного характеру: зміною місця проживання, професії, етапів життя -
 12. 10.2 Визначення потреби в персоналі
    Потреба в персоналі - це сукупність працівників відповідної структури та кваліфікації, об'єктивно необхідних фірмі для реалізації поставлених перед нею цілей і завдань згідно обраної стратегії розвитку. Визначають загальну і додаткову потребу в персоналі. Загальна потреба - це вся чисельність персоналу, необхідна фірмі для виконання запланованого обсягу робіт.
© 2014-2022  epi.cc.ua