Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

4 .. 5 Організація обслуговування виробничого процес а

Процес виробництва не обмежується рамками технологій, безпосередньо пов'язаних з основними операціями перетворення вихідного сировини і матеріалів в готовий продукт. Не менш складна, а часом і більш трудомістка частина роботи відбувається за межами основних виробничих цехів - у допоміжних цехах і на дільницях обслугову-вання.
Нормальна продуктивна робота підрозділів основного виробництва на підприємстві можлива лише за умови, що всі компоненти, необхідні для виготовлення продукції, знаходяться в справному стані, в потрібній кількості і на кожному робочому місці. Забезпечення безперебійних поставок на робочі місця матеріалів, заготовок, палива, енергії, інструменту, а також ремонт машин і механізмів, прибирання приміщень - все це є обов'язком сектора допоміжного виробництва. У цехах і на дільницях допоміжного та обслуговуючого сектора чисельність і кваліфікація зайнятого персоналу нерідко перевершує чисельність і кваліфікацію робітників основного виробництва.
Високопродуктивне і дороге обладнання, яке використовується в масовому виробництві, недоцільно, а часом небезпечно зупиняти або залишати ра-бота без нагляду. Тому на підприємствах застосовується і строго дотримується принцип розподілу і спеціалізації праці: робітники основних професій зайняті винятково виготовленням продукції на своїх робочих місцях.
Все, що знаходиться за межами їх робочого місця або стосується несправності обладнання, належить до компетенції допоміжного та обслуговуючого персоналу.
Продукція обслуговуючих цехів, дільниць і бригад не відноситься до основного вироб-ництва лише тому, що споживається всередині підприємства і внаслідок цього не є самостійним товаром. Всі витрати, пов'язані з обслуговуванням виробництва, відображені в окремих статтях калькуляції і входять в собівартість основних виробів (послуг) підприємства.
Поділ функцій персоналу на основні і допоміжні насамперед обу-словлено розміром підприємства. Малі підприємства мають, як правило, невеликий хо-дарської апарат, який виконує незначну частину функцій обслуговування (дрібний ремонт, прибирання приміщень, зберігання матеріальних цінностей і т. п.). Вони вдаються до послуг сторонніх спеціалізованих організацій, укладаючи з ними договори і контролюючи якість і своєчасність їх реалізації. На великих підприємствах, як правило, створюються власні підрозділи, в яких відчувається повсякденна по-требность. У їх обов'язки входять:
- забезпечення транспортом;
- ремонт засобів виробництва;
- забезпечення енергоресурсами;
- забезпечення інструментом і приладами;
- охорона і збереження наявного майна;
- санітарно-побутове обслуговування.

Нерідко вільні потужності обслуговуючих цехів і ділянок використовуються для надання послуг стороннім організаціям за договорами. У такому випадку ці послуги оформляються за правилами реалізації товарної продукції і відносяться до основної діяльності підприємств. Наприклад, транспортні перевезення для інших підприємств - це основна, а не допоміжна діяльність транспортного цеху. Але якщо транспортний цех зайнятий винятково Внутрішньозаводське перевезеннями - це функція обслуговування.
В цілому розвиток спеціалізованих цехів і підприємств, здатних обслуговувати внутрішні потреби інших організацій, - тенденція прогресивна. Як правило, при цьому знижуються витрати на обслуговування власного виробництва та підвищується його якос-ство. Однак недоцільно доручати спеціалізованим підприємствам дрібні, повсе-денні роботи, особливо ті, які неможливо конкретно спланувати і оцінити. Тому нерідко навіть на малих підприємствах є допоміжні господарства, оперативно вирішують питання забезпечення транспортом, ремонту, прибирання та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4 .. 5 Організація обслуговування виробничого процес а"
 1. 7. Організація та обслуговування робочих місць
  організація та обслуговування робочих місць. Робоче місце служить первинною ланкою, осередком будь-якого виробничого і трудового процесу, саме на робочому місці з'єднуються воєдино і взаємодіють три елементи виробничого процесу: предмети, засоби праці і сама жива праця працівника-виконавця, а в результаті цієї взаємодії створюються нові споживчі вартості, продукти праці .
 2. Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
  організацією. 2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і в порядку, передбачених законом про виробничі кооперативи і статутом
 3. 4. Інфраструктура економіки: види і значення для національної економіки
  організацій і установ, що забезпечують діяльність різних галузей економіки. Ринкова інфраструктура складається з наступних елементів: 1) торговельних організацій; 2) біржової торгівлі; 3) банківської системи; 4) небанківських установ; 5) транспортний
 4. Диверсифікований концерн
  організації випуску нових матеріалів і виробів. У диверсифікованому концерні банки або інші фінансово-кредитні установи грають не провідну, а допоміжну роль; вони в основному здійснюють фінансове обслуговування як власних підприємств, так і підприємств-постачальників і
 5. 6. Сутність організації праці
  організація праці на підприємстві розглядається, як у вузькому, так і в широкому розумінні. У вузькому сенсі структура організації праці на підприємстві характеризується конкретним її зміст, тобто тими елементами, які її безпосередньо утворюють. У широкому сенсі організація праці включає в себе ще й ті елементи, які не є обов'язковими, але в силу різних обставин можуть
 6. Терміни і поняття
  обслуговування Позитивна (дескриптивна) економіка Нормативна економіка Економічна політика Метод економіки як науки Наукова абстракція Аналіз і синтез Індукція і дедукція Історичний і логічний
 7. Стаття 119. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації, державного внутрішнього боргу суб'єктів Російської Федерації, муніципального боргу
  1. Витрати з розміщення, виплаті доходів і погашенню боргових зобов'язань Російської Федерації здійснюються за рахунок коштів Федерального бюджету. 2. Обслуговування державного внутрішнього боргу Російської Федерації проводиться Банком
 8. 6. Основні риси інтеграції у кінці XIX - початку XX в.
  Організаційно-економічної інфраструктури, що забезпечує здійснення міжнародного обміну; б) прояв інтернаціоналізації допомогою МРТ; в) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної торгівлі упредметненими товарами. Головний фактор впливу міжнародної торгівлі на національні економіки - не стільки її випереджаюче зростання, що відображає
 9. Приклад введення ЕНВД на території муніципального освіти
  організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або іншому праві (користування, володіння та (або) розпорядження) не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг; 6) роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 кв. м по кожному об'єкту організації торгівлі; 7) роздрібної торгівлі,
 10. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  організації виробництва по галузі в цілому. Повна собівартість - виробнича собівартість товарної продукції + невиробничі витрати, пов'язані з реалізацією продукції. Індивідуальна собівартість. При даному виді собівартості визначаються конкретні умови, в яких діє підприємство. При визначенні собівартості розрізняють планову, кошторисну і фактичну калькуляцію.
 11. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  організації, що грунтується на поступовій врабативаемості людини в нових професійних, соціальних та організаційно-економічних умовах праці. Коли людина поступає на роботу, він включається в систему внутрішньоорганізаційні відносин, займаючи в ній одночасно кілька позицій. Кожній позиції відповідає сукупність вимог, норм, правил поведінки, що визначають соціальну роль
© 2014-2022  epi.cc.ua