Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Стимулювання пошуку роботи


(воркфер)
Одним із способів зменшити неблагоприятныепоследствия існуючої системи соціального по -мощі є накладення вимог про пошук ра-боти, або реалізація системи воркфера (workfare). Кілька штатів проводили експерименти з етойсістемой, вимагаючи від тих, хто одержує допомоги, працюва-ти або принаймні шукати роботу. Але ми, ймовірно, не хочемо, щоб все реципієнти велферасостоялі в сукупній робочій силі; наприклад, на-вірне, недобре примушувати працювати повний ра-бочій день поза домом батьків-одинаків, імеющіхмаленькіх дітей.

Програми, стимулюючі пошук роботи, напрактиці стикаються з низкою проблем. Многіміз бідних бракує кваліфікації і трудових на-навичок, за які на ринку праці платять високуюцену. Велфер ж на практиці робить вознагражде-ня за згоду на низькооплачувану роботу оченьмалим. Може бути, і неважко змусити кого-топрінять пропозицію розпочати пошуки роботи, але не-можливо нікого змусити серйозно шукати роботу, яку він не хоче мати. Уряд можетдать робочі місця бідним, але це вимагає вище-ня податків, і ще не доведено, що правительствен-ні робочі місця, що резервуються для бідних, є при-ляють хорошою підготовкою для майбутньої зайнято-сті в приватному секторі.
Проте успіх про-грам воркфера в декількох штатах припускає, що в майбутньому ця ідея отримає розвиток
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стимулювання пошуку роботи "
 1. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  стимулювання, якщо ці податки призначаються для фінансування програм підвищення кваліфікації, ніж якщо вони служать для оплати програм прямої передачі доходів. Справді, індивід, який отримав професійну підготовку, хоча і отримав дар від уряду, але повинен працювати, щоб скористатися цим даром. Навпаки, передачі доходів дозволяють індивідам ефективно уникати
 2. Тема 41. БЕЗРОБІТТЯ ТА ЇЇ ФОРМИ
  стимулювання зростання зайнятості населення і збільшення числа робочих місць у державному секторі; - оплачують за державний рахунок на біржах праці як професійну первинну підготовку працівників, так і підвищення кваліфікації; - надають допомогу людям, постраждалим від примусової безробіття (виплата посібників з
 3. Інфляція і безробіття. Крива Філіпса
  стимулювання грошового попиту (невелика інфляція) буде сприяти підвищенню рівня зайнятості. Фрідмен стверджує, що рівномірний зростання грошової пропозиції і усунення бюджетного дефіциту ведуть до гальмування інфляції, стабільного зростання і «нормальної» зайнятості. Кейнс робить упор на гнучку грошову політику і зростання грошової маси, Фрідмен - прихильник жорсткої грошової і фіскальної політики.
 4. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX вв.
  стимулювання акціонерних діяльності робляться спроби активізації роботи бірж - створеної ще Петром I Петербурзької та що почала будуватися в 1831 р. Московської. Регламентація торкнулася не тільки виробничої, а й торго-вої діяльності. Це відбилося насамперед на процесі переходу селян в купецький стан. Найбільш повно умови, за яких селянин-підприємець
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50 -70-і рр..
  стимулюванню економі-ки. Особливості економічної політики Р. Ніксона {foto51} Ситуація в економіці США різко загострилася у зв'язку зі світовою енергетичною кризою 1973 р., що викликав світова економічна криза 1973 -1975 рр.. Як свідчать цифри, в США цей криза проявилася гостріше, ніж в інших країнах, але за своїми показниками він поступався "Великої депресії". Особливості світового
 6. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  стимулювання пропозиції та обмеження попиту при необхідності збільшення заощаджень послу-жило основою для назви даної економічної моделі "теорією пропозиції". Здійснення цієї програми зіткнулося з серйоз-ними труднощами. У 1980-1982 рр.. економіку країни охопив еконо-мічного кризу. Протягом 1982 р. у США діяли 30% вироб-вальних потужностей в обробній
 7. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  стимулювання праці, розширення масштабів виробництва і відрахувань до державного бюджету і т. п. Світова практика показує, що оптимальне поєднання всіх інтересів має місце тоді, коли до державного бюджету вилучається близько 35% прибутку. Умовою оптимального поєднання економічних інтересів на рівні держави є раціональний розподіл коштів, отриманих
 8. § 33. Заробітна плата, її форми і функції
  стимулювання припливу робочої сили в одні галузі та її відпливу з інших). У цих функціях сутність заробітної плати розкривається комплексно. Лише за сприятливих соціально-економічних умовах заробітна плата може забезпечити відтворення товару робоча сила нормальної якості. Форми і системи заробітної плати. Заробітна плата існує у двох основних формах: погодинної і
 9. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  стимулювання збуту та ін Крім того, існує маркетинг некомерційний, фінансовий, зовнішньоекономічний. Некомерційний маркетинг застосовується для управління господарською діяльністю некомерційних організацій. Такі організації обслуговують економічно невигідні сегменти ринку і значною мірою фінансуються спонсорами. Відмінності між стратегією і тактикою маркетингових програм
 10. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, або науково-технічна політика; активна амортизаційна, кредитно-грошова і структурна політика; цінове регулювання. Використання податків як засобу регулювання економіки здійснюється шляхом зниження податкових ставок або їх тимчасового скасування на частину прибутку, яка спрямовується на інвестиції, проведення
© 2014-2022  epi.cc.ua