Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Отргща-тельіий прибутковий податок


Як ліберальні, так і консервативні економі-сти підтримують пропозицію замінити всі суще-ціалу програми велфер негативним піді вихідним податком. Негативний прибутковий налогпредполагает два основних моменти. По-перше, кожне домашнє господарство регулярно, возможноежемесячно, отримувало б від уряду чек назначітельно суму, достатню для покритіяосновних потреб. Ці чеки, названі в одному ізпредложеній демогрантамі (demogrants), могліби помістити кожне домашнє господарство в залежністьмости від задуму програми вище або нижче чер-ти бідності або в точності на ній. Демогрантизаменілі б тим самим всі програми велфера.Ето і є «негативний» компонент такого по-дохідного податку: кожен отримує від Налоговогоуправленія певні виплати. По-друге, вседоходи (платні, зарплати, дивіденди, відсотки, ренти і т. д.) піддавалися б оподаткуванню попредельной ставкою. Кожен додатковий доллардоходов був би оподатковуваним, а при некото-ром рівні доходів сума виплачуваних налоговточно покривала б демогрант. Звичайно, для тогощоб оплатити демогранти, податкові ставки, веро-приємно, повинні бути значно підняті.
Рис 22-1 ілюструє доподатковий і посленало-говий доходи при негативній прибуткової податковою системою. У наведеному прикладі кожен людино починає з демогранта в 6000 дол, виплачу-ваемого державою, а додатковий дохід об-лагается податком за граничної ставкою 40%. Демог-рант в сукупності з постійною граничною податковою ставкою надає податковій системі суттєву прогресивність (порівняйте рис 22-1 з ріс21-2Ь).
Аж до суми «зовнішніх» доходів о15 000 дол, яка відповідно до цього проек-том становить беззбитковий рівень, людина вітоге отримує від держави чисті платежі (від-ріцательно податки). При 15 000 долл. податок, рав-ний 40% доходу, становить в точності 6000 дол, тобто суму, рівну первісним грошового пла-Тежу від держави. Після цього дохід работніказа вирахуванням податків вже буде нижче величини дона-кового доходу: чисті прибуткові податки станутположітельнимі.
Головною перевагою негативного піді-ходного податку є те, що, замінюючи программивелфера чеком від Податкового управління, він скор-щает паперову роботу і бюрократизм, а такжеупрощает існуючу систему велфері. Однаков рамках цього підходу виникають дві крупниепроблеми. По-перше, граничні податкові ставкідолжни бути значно збільшені, для того щоб оплатити демогранти на рівні або майже на

Дохід до вирахування податків (тис. дол)
РІС. 22-1. Негативний прибутковий податок. Кожен чоло-вік отримує від держави 6000 дол навіть у тому випадку, еслідоналоговий дохід дорівнює нулю. Після цього в дію вступаетпостоянная гранична податкова ставка, рівна 40%. Аж додостіженія предналоговим доходом рівня в 15 000 дол чоло-вік у результаті отримує від держави трансферт, при більш висо-кому рівні доходів він в результаті робить платежі державі
рівні межі бідності. Якщо б кожному домашньо-му господарству в США був наданий демогрант, сума якого відповідала б межах бедності1980 р., то сукупні витрати склали б при-близно 527 млрд.
долл.23 Навіть якби всепрограмми велфері , наведені в табл. 22-2, мож-але було б скасувати одночасно з введеніемновой системи, державні витрати і тоді бивозрослі на 235 млрд. дол Щоб «заплатити» зацій зміна, було б потрібно збільшити лічнийподоходний податок і податок на заробітну платупрімерно на 60%. З точки зору перспективыплатежеспособности це було, б не так вже погано, як здається, оскільки середнє домашнє госпо-ство мало б додаткові 6250 дол, з кото-яких воно виплачувало б податки. Але большінстволюдей зіткнулися б з більш високими граничні-ми податковими ставками, що могло б бути причиною загрози вельми серйозні наслідки для трудовихстімулов, обсягів пропозиції праці та велічінинаціонального продукту.
Друга проблема є скоріше політичною, ніж економічною. Більшість існуючих со-ціальних програм націлено на групи, коториевизивают велике співчуття (старі, хворі інетрудоспособние, діти), або ж на забезпечення то-Варамі першої необхідності (продукти харчування, житло і медична допомога). Пропозиція зазна-
23 Цифри отримані на підставі: Statistical Abstract of the United States, 1986, pp. 40 and 430.
Нитка ці програми і замість них просто випіси-вать чеки всім, хто бідний, незалежно від причини, по якій це відбулося, дає привід для беспо-койство, чи не будуть ледачі люди безответственнотратіть свої демогранти. За цими двома прічінамотріцательний прибутковий податок поки зник з по-Лемик про альтернативні підходи до реформи Вел-фера.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Отргща-тельіий прибутковий податок "
 1. 6. Заробітна плата та засоби існування
  прибуткові податки не повинні надавати несприятливого впливу на реальну заробітну плату робітників після всіх відрахувань. Ця доктрина неявно передбачає теза Маніфесту комуністичної партії: Робітники не мають батьківщини і їм нічого втрачати, окрім своїх ланцюгів; отже, вони не беруть участь у війнах, які ведуться експлуататорами, і їх не цікавить, чи є їх країна завойовником, або
 2. 2. Тотальний податок
  прибутковий податок був би вельми невідповідним засобом перетворення капіталізму в соціалізм. Якщо тотальний податок робить на багатство таку ж дію, що й на доходи, то він більш не є податком, тобто механізмом збору державних доходів в ринковій економіці. Він стає заходом по переходу до соціалізму. Як тільки воно буде завершено, капіталізм буде замінений соціалізмом.
 3. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  прибуткові податки приречені на провал, якщо доводяться до крайнощів. Дозволи непримиренного конфлікту між фіскальними та нефіскальний цілями оподаткування не існує. Як цілком доречно зауважив голова Верховного суду США Маршалл, влада вводити податки на увазі владу руйнувати. Цю владу можна використовувати для руйнування ринкової економіки, і багато держав і партії
 4. 3. Конфіскаційному оподаткування
  прибуткового податку від появи федерального прибуткового податку в 1913 р. і до наших днів, важко звільнитися від відчуття, що незабаром він поглине всі 100% будь-якого перевищення розміру заробітної плати звичайної людини. Економіста цікавлять не помилкові метафізичні доктрини, висунуті на користь податкової прогресії, а її наслідки для дії ринкової економіки. Інтервенціоністських налаштовані
 5. 1. Плоди интервенционизма
  прибуткового податку і податку на спадщину резервний фонд, з якого інтервенціоністи прагнуть покрити всі державні витрати, скорочується дуже швидко. Він практично повністю зник в європейських країнах. У Сполучених Штатах недавнє підвищення ставок податку дало лише незначне збільшення доходів держави в порівнянні з тими, які були б отримані, якби підвищення
 6. Коментарі
  прибуткового податку. Вважав економічну науку засобом підвищення матеріального благополуччя, а не чистою теорією. Піфагор Самоський (Pythagoras) (VI ст. До н.е.) - давньогрецький філософ, математик. Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта Пуассон, маркіза де (1721-1764) - фаворитка французького короля Людовика XV. Прудон П'єр Жозеф (Proudhon Pierre Joseph) (1809-1865) - французький
 7. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  прибутковий податок - 01); 10-11-й знаки - підрозділ (наприклад, в категорії «поточні доходи» у складі прибуткового податку виділяються прибутковий податок з громадян - 01; прибутковий податок з оподатковуваного фонду оплати праці колгоспників - 02). Виходячи з вищевикладеного, код прибуткового податку з громадян матиме вигляд 11101010101. Функціональна класифікація видатків бюджетів складається з двох рівнів
 8. 3.3. Аналіз фактичних і касових видатків прокуратури
  прибуткового податку, з профспілкових внесків, за позиками, аліментами та інших грошових коштів, утриманих із заробітної плати. Нарахована ж заробітна плата, згідно розрахунково-платіжної відомості, являє собою фактичні витрати. Отже, в даному випадку фактичні витрати в міській прокуратурі за цією статтею перевищують касові унаслідок того, що нарахована за другу половину
 9. 11.3. Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  прибутковим податком. Частка податку на прибуток знизився на 16,8 процентного пункту, а прибуткового податку, навпаки, зросла на 16,7 відсоткового пункту. Оскільки виконання НДР по госпрозрахунковим договорами в 2000 р. було збитковим, то заборгованість з податку на прибуток і ПДВ виникла тільки по нарахуваннях на орендну плату. В результаті надання пільги бюджетним установам і організаціям у
 10. РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  прибуткові податки, відповідні їх доходам. У Сполучених Штатах подружня пара з однією дитиною, яка заробляє 30 000 доларів, платить 2449 доларів федеральних податків. Пара престарілих, що містить тільки самих себе, з тим же доходом в 30 000 доларів (40% якого надходить від соціального забезпечення), сплачує лише 791 долар податків (87). При одному і тому ж доході старезні повинні
© 2014-2022  epi.cc.ua