Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Приватна благодійність


Чи є якась економічна прічінадля того, щоб, зіткнувшись з проблемами бідно-сті, йти далі благодійних пожертвування -ний? Може бути, нам варто просто дозволити рин-ку працювати; при цьому люди, які мають гроші, будутделать перерахування тим бідним, яким вони хо-тят допомогти? Мається два аргументи на користь того, щоб іти далі приватної благотворітельності.Во-перше, немає особливої причини думати, що ринокобязательно забезпечить краще з точки зору загально-ства розподіл доходів на етапі, предшествую-щем благодійності; отже, немає осно-ваний вважати, що якийсь багач, ким би він не був, буде приймати найкращі для суспільства решеніяо перерозподілі доходів. Те, що люди імеютразлічние точки зору на бажане перерозподілу пределеніе доходів, не може бути виключено ізполітіческого процесу.
По-друге, в наданні благотворітельнойпомощі існує проблема «що їдуть безкоштовно». Мій власний особистий дар істотно не впливав-ет на рівень бідності в суспільстві Я можу пітатьотвращеніе до бідності і бути готовим внестівклад в її скорочення, якщо інші роблять те жсаме; проте немає сенсу в тому, щоб я робив це водіночку. Ця ситуація, отже, виливається впроблему суспільного блага, і малоймовірно, чторинок сам по собі зможе встановити вірний об'єк-ем надання приватних дарів. Примусове-через оподаткування - участь у смягченіібедності може мати набагато більш задовольни-вальний результат для суспільства - і до такого ви-воду вже прийшли практично всі країни.
На початку 1980-х років адміністрація Рейганадоказивала, що приватна благодійність заме-ніт багато з програм велфері, які прави-будівництві прагнуло скоротити. Сполучені Шта-ти мають більш значні в порівнянні з ін-шими країнами традиції приватних пожертвувань. В1984 р. приватні вклади досягли величини 74 млрд.дол., Склавши більше 2% ВНП. Майже половина етойсумми була віддана релігійним інститутам і ор-ганізації; наступними великими реціпіентамібилі освітні установи та лікарні.
Крім дарів в грошовій формі, люди погоджувалися
працювати в лікарнях, музеях та інших інстітутахна добровільних засадах.
Нагадаємо, що сукупні трансферти прави-тва нестарим людям, а також особам, які не поті-рявшім здатності до праці, досягали величини в2, 5% ВНП (см табл. 20-2). Чи здатні в цій си-туації благодійні пожертвування в сущест-кої міри замінити систему велфері? Де-не-чтодля цього вже робиться; приблизно 10% загальної вели-чини благодійних внесків йде на цілі по-височини суспільного добробуту. Однакозначітельная частина благодійних, пожертвування-ний не спрямована на ці цілі; велика частина по-мощі музеям, громадським бібліотекам, універси-тету і церкви не йде на потреби бідних. Еслічастная благодійність повинна стати серйоз-ної заміною державних соціальних про-грам, то частка пожертвувань на цілі гро-ного добробуту повинна бути значно збіль-ЛИЧЕНА.
Крім того, благодійні внески в дійсності впливають і на государственнийбюджет. Будь благодійний внесок, направля-емий на цілі, офіційно визнані в качествеблаготворітельних, звільняється від податків і, сле-послідовно, зменшує доходи держави, оскіль-ки люди отримують можливість платити більш низ-кі податки. Таким чином, навіть приватна благодійну має у своєму складі определеннуюдолю, яка дарується урядом
Були проведені дослідження еластичності вели-чини благодійних пожертвувань, надаваних приватними особами, за цінами і доходам24.Оценкі цінової еластичності знаходяться в районеедініци, тоді як еластичність за доходами, оказ-ється, перевершує цей рівень. Немає нічого здивуй-тельного в тому, що еластичність за доходами поки-показують, що багаті дарують велику частку своїх до-ходів, ніж це роблять бідні. При обчисленні це-нової еластичності за ціну пожертвувань прини-маються чисті витрати приватної особи за вичетомналогов при передачі на благодійні целі1 дол
Вважаючи, що цінова еластичність благотвори-них вкладів дорівнює одиниці, ми можемо вичис- лити, як зміна податкових ставок впливає наразмер пожертвувань.
Припустимо, що опо-вая ставка на доходи приватної особи становить 40%. Тоді на кожен долар, що віддається на благотвори-тільні мети, ця людина втрачає тільки 60 центовпосленалогових доходів. Ціна благотворітельногодара величиною 1 дол дорівнює в такому випадку 60центам Одинична еластичність за ціною означає,
і Cbarles T. Clotfleter, federal Tax Policy and Charitable Giving, Universityof Chicago Press, 1985.
Що зменшення цієї ціни, скажімо, на 10 центів (тобто на 10%) збільшить благодійний дар на10%, - якщо тільки дохід людини за вирахуванням на-логів залишиться тим же самим. Якщо податкова ставши-ка підніметься до 46%, тоді дійсно ценапожертвованія в 1 дол впаде до 54 центів, т. е.на 10%. Отже, залишаючи дохід постійним, зростання ставки прибуткового податку на приватних осіб с40 до 46% збільшив би благодійні пожертвування на 10%. Зрозуміло, в цьому прикладі зріс-Шая податкова ставка скорочує розмір посленало-гового доходу, елімінуючи тим самим цінової еф-фект зростання податків.
Таким чином, логічно припустити, що подат-говая політика має значний вплив на раз-заходи благодійності. Можливо, неожіданниммоментом, вартим уваги, є те, що зменшення граничної податкової ставки при-водить до зростання ціни приватних пожертвувань і, сле-послідовно, має тенденцію скорочувати ці пожер-твования. Чому? Тому що в умовах зменшення ня граничної податкової ставки податкові пільги, які людина отримує за надання благот-ворітельного дару, зменшуються. Звідси випливає, що «нейтральна до обсягів податкових надхо-джень» податкова реформа зразка 1986 р., тобто рефор-ма, яка скорочує граничні ставки, сохраняясовокупние податкові збори постійними, будетпріводіть до зменшення благодійних по-жертвування: ціновий ефект зменшує дари, авліянія доходів у даному випадку немає, оскільки со-сукупними величина податків залишається незмінною.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Приватна благодійність "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  приватних жило залишками зі столу визнаних каст. Вони мали можливість трохи заробити тільки під час збору врожаю, працюючи сезонними робітниками на фермах. Решту часу вони жили за рахунок приватної благодійності та допомоги з бідності. Тисячі найбільш енергійних молодих людей з цього шару вимушено надійшли на службу в армію і військово-морський флот; багато з них загинули або отримали
 2. Більше того, приватна благодійність спочатку противоре-чує: люди, які палець об палець не вдарять заради ближнього, безкоштовно
  приватна благодійність спочатку противоре-чує: люди, які палець об палець не вдарять заради ближнього, безкоштовно пользуютса-щедрістю інших. У цьому випадку оподаткування багатих людей для вище ня життєвого рівня бідних принесе користь кожному. Малозабезпечені: громадяни отримують вигоду, тому що їх рівень життя підвищується, а ті, до сплачує податки, виграють, тому що вони
 3. § 1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ макроекономічного регулювання
  приватних виробників товарів і послуг до дій на благо суспільства. За словами А. Сміта, що піклується про власну вигоду підприємець "невидимою рукою" прямує до мети, яка зовсім не входила в його наміри. Невидимою рукою "є, зрозуміло, ринок. Кожен товаровиробник, прагнучи задовольнити якийсь конкретний платоспроможний попит, тим самим матеріально
 4. Витрати, податки і дефіцит
  зокрема на пенсії по старості, на пособіяпо безробіттю та на медичну допомогу. Отчастіетот зрушення відображає відбувалися зміни вструктуре населення. Коли люди, що народилися в пе-ріод буму дітонародження, досягли зрілого віку, населення постаріло. В семи найбільших странахОЕСР в 1960 р. 27% населення були в віці 14 років і менше, а в 1985 р. тільки 20%. За цей же періодом частка
 5. Резюме
  приватної благодійності. На ве-личину пожертвувань істотний вплив оказ- вають податкові стимули. Оскільки ліквідація бід-ності є суспільним благом, приватна благот-ворітельность стикається з проблемою «едущегобесплатно». 12 Зрештою податкова система фактично невліяет на розподіл доходів. Однак соціальниевиплати істотно скорочують нерівність у
 6. 5. Коріння ідеї стабілізації
  приватними підприємцями, то воно знаходиться в однаковому становищі з будь-яким іншим бізнесменом і може платити відсотки, оскільки створило прибуток. Але якщо держава вклала капітал невдало і не отримало прибутку або якщо воно витратило гроші на поточні витрати, то запозичений капітал зменшується або повністю зникає і йому вже не з чого платити відсотки і основну суму боргу. Тоді
 7. 3. Чистий ринкова економіка
  приватної власності (управління) на засоби виробництва, а отже, ринкового обміну товарами та послугами. Вона припускає, що дії ринку не створюють перешкод інституціональні фактори, що держава, громадський апарат стримування і примусу, прагне оберігати дію ринкової системи, не заважає її функціонуванню та захищає від посягань з боку інших людей.
 8. Коментарі
  Зокрема, його представники стверджували, що джерелом всіх благ є насолода; доцільність лежить в основі всіх законів; моральні принципи були прийняті за згодою людей для спільної користі. Як етичний принцип споріднений евдемонізма, згодом тлумачився в дусі гедонізму. [18] гетерономна етика мораль, заснована на будь-яких зовнішніх стосовно моральності умовах,
 9. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  приватні особи та організації, реагуючи на це, менше беруть участь у благодійній діяльності. З економічної точки зору провал перерозподільних програм недивний. Економічний аналіз показує, що, враховуючи вторинні ефекти, уряду досить складно реально допомогти в Протягом довгого часу нужденним, оскільки поведінка людей при цьому міняється, виникає
 10. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  приватних будівель, ніж це можна спостерігати на моделях сучасних міст. Частка громадського простору була набагато більше, а частка приватного - набагато менше (51). Громадські будівлі панували (52). В сучасних суспільствах справа йде навпаки: панує приватна початок, а громадська вдруге. Для них приватна було негативним, громадське - благом (53). У багатих людей не було
© 2014-2022  epi.cc.ua