Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Уряд і распределеніедоходов: реальна практика


Велика частина діяльності уряду пов'язана сраспределеніем доходів і ліквідацією бедності.Программи велфері і трансфертні програми, проаналізовані у цій главі, являютсяпочті повністю перерозподільними. У гол. 21ми розглядали прогресивність податкової систе-ми. Тепер, коли ми закінчуємо обговорення про-процесів перерозподілу, задамося підсумковим во-просом; який чистий результат впливу діяльно-сти уряду на розподіл доходів?
Це питання може бути заданий двояким образомв ідеальному випадку ми б прийняли в розрахунок впливав-ня податків і соціальних виплат на стимулювання-ня пропозиції праці та заощаджень і вичісліліби, яким був би розподіл доходів при на-явності уряду і без нього. Ми також рассмот-релі б розподіл вигод серед населення отзакупок товарів і послуг урядом. Але на
практиці це нерозв'язна завдання до тих пір, покабушуют суперечки про те вплив, який опиняється на спонукальні стимули, і яке було предме-том нашого обговорення.
Однак можна отримати відповідь на упрощеннийвопрос враховуючи те, що в економіці действітельнозарабативают доходи, наскільки розподіл по-сленалогових і послетрансфертних доходів є різною від розподілу предналогових і предтранс-фертних доходів? Відповідь полягає в тому, що налогіпочті не вносять ніякої різниці в распределеніедоходов, т.
е. податкова система не є ні су-громадської прогресивної, ні істотно регрес-сивной. Але соціальні виплати дійсно об-ладают великим перерозподільним ефектом, скорочуючи нерівність доходів, а також, як ми ві-діли в табл. 22-3, в значній мірі елімінації руя вплив бедності25.
Вплив податків і соціальних виплат на розбраті-поділ доходів показано за допомогою кривих Ло-Ренцо на рис. 22-2. Пригадайте з гл. 20, що чембліже крива Лоренца до діагоналі, тим більше рав-номерним є розподіл доходів. Тотфакт, що податки не вносять істотної різниці, проілюстрований очевидним збігом крівихЛоренца для доходів після отримання трансфертів, але до виплати податків, з одного боку, і для пос-леналогових і послетрансфертних доходів - з дру-гой. Але просвіт, явно видний між цими криві-ми і кривою предналогових і предтрансфертнихдоходов, більшою мірою віддалений від диагона-ли, показує, що насправді трансферти пере-розподіляють доходи таким чином, що неравен-ство зменшується.
| У цій та попередній розділах було проаналізує-рова мікроекономічні ефекти оподатковування, державних закупівель товарів і послуг, атакож трансфертних платежів. Однозначну виводіз цього аналізу зробити неможливо: рішення оналогах та витрати, що приймаються на федеральномуровне, на рівні штатів і на рівні місцевих ор-ганів влади, надають глибоке і разнообразноевліяніе на економіку і суспільство.
У гл.13-14 мирассматрівалі ще одну роль уряду в мік-роекономіке - роль регулятора в процесі прийняття-ку рішень приватними особами. І в цьому случаероль уряду в економіці різноманітна ішірокомасштабна. Наша економіка действітельноявляется «змішаної»: нашу економічну жізньформіруют як громадські, так і приватні рішен-ня, що спираються і на ринкові важелі, і на по-літичні процеси.
25 Joseph A. Pechman, Who Paid the Taxes, 1960-85, Brookings Institution, Washington, DC, 1985.
Дохід до виплатиналогов і до полученіясоціальних виплат
100
50Процентіль населення
РІС. 22-2. Вплив податків ітрансфертов на розподілений-ня доходів: криві Лорен-ца. (Джерело: Joseph A, Pechman, Who Paid the Taxes ,1960-85, Brookings Institution, Washington, DG, 1985.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Уряд і распределеніедоходов: реальна практика"
 1. 4. Виробництво
  уряд. Держава або уряд є суспільний апарат стримування і примусу. Жоден індивід не може застосовувати насильство або загрозу насильства, якщо уряд не дало йому відповідних повноважень. По суті держава є інститутом, призначенням якого є збереження миролюбних відносин між людьми. Однак для збереження миру необхідно бути готовим до
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну експансію з боку банків. Однак ця програма сильно відрізняється від плутаних і внутрішньо суперечливих програм стабілізації купівельної спроможності. Все, що необхідно для економічного розрахунку, це уникати сильних і несподіваних коливань пропозиції грошей. Золото, а до середини XIX в. срібло дуже добре задовольняли
 3. 14. Volkswirtschaft
  уряду. Значно пізніше англійці і французи заговорили про British economy ** і l '?? Й?? Conomie fran?? З?? Aise *** як відмінних від економік інших країн. Але ні англійська, ні французька мови не виробили терміна, еквівалентного терміну Volkswirtschaft. Сучасна тенденція до державного планування та державної автаркії зробила теорію, що міститься в цьому німецькому слові,
 4. 6. Монопольні ціни
  урядом, спалюють велику кількість кави. Однак той же самий ефект може бути досягнутий, якщо залишати частину запасу невикористаним. Хоча прибуток несумісна з ідеальною конструкцією рівномірно функціонуючої економіки, це не відноситься до монопольними цінами і специфічно монопольним доходам. 5. Якщо власником готівкового кількості товару m є не одна людина, фірма,
 5. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  урядів і вважають себе захисниками робочих письменниками та істориками. Стверджується, що зростання реальної заробітної плати, скорочення робочого дня, усунення дитячої праці, обмеження праці жінок стали результатом втручання держави і профспілок, а також тиску громадської думки, розбудженого письменниками-гуманістами. Без цього втручання і тиску підприємці та
 6. 5. Період адаптації
  уряду політики і політичні партії повинні враховувати не тільки короткострокові, але й довгострокові наслідки пропонованих заходів. Дія спрямована на заміну менш задовільного стану справ більш задовільним. Чи буде результат деякої дії вважатися більш-менш задовільним, залежить від правильного передбачення всіх його наслідків і короткострокових, і
 7. 5. Кредитна експансія
  урядів і центральних банків, чия поведінка прямувало цими урядами. Значення першого факту в тому, що уряди не були готові скасувати конвертованість банкнот своєї країни відповідно до жорстко фіксованим паритетом. Другий факт приводив до кількісного різноманітності масштабів кредитної експансії. Одні країни обганяли інші та їхні банки стикалися з небезпекою зовнішньої
 8. 3. Нерівність
  урядом, штатами та муніципалітетами, має тенденцію до проїдання капіталу. Багато з тих, хто усвідомлює небажані наслідки проїдання капіталу, схильні вірити, що популярне уряд несумісне зі здоровою фінансовою політикою. Вони не можуть зрозуміти, що звинувачувати слід не демократію як таку, а доктрини, які прагнуть замінити концепцію держави як нічного
 9. Коментарі
  уряду в економічні та політичні справи. Сама ця максима довгий час приписувалася Вінсенту де Гурне, французькому економісту XVIII в., Проте Онкен показав, що це було помилкою. Найбільш вірогідним походженням цієї фрази може бути відповідь фабриканта ЛЕГОН Кольберу, який запитав, що він може зробити для промисловості: Laissez nous faire (Дозвольте нам діяти). Інші
 10. релігійногофундаменталізму
  уряду через переслідування другий секти християнських фундаменталістів, «Гілки Давидової», в Вако (штат Техас) (7). Пов'язана з нею група називає себе «Заповіт», «Меч» і «Рука Господня» (8). Цікаво, що християнська «Армія Бога» та іранські шиїтські фундаменталісти користуються навіть однієї і тієї ж термінологією і мають одного і того ж ворога - втіленням зла є «великою Сатана»,
© 2014-2022  epi.cc.ua