Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Обсяги державних трансфертних програм со-ставляют майже 12% BH П, і протягом чверті століття, що передувала 1985 г, це був самий бистрора-стущій компонент державних витрат.
2. У 1973 р. офіційно вимірюваний рівень бедностідостіг свого мінімуму 11,1%, але з тих пір виріс до14-15% Це зростання значною мірою стався врезультаті уповільнення економічного зростання, а також деякої міри внаслідок скорочення расходовна велфер і жорсткості вимог, пред'являемихк котрі одержують допомогу .
3. Перерозподіл доходів створює проблему КОМПРО-міс між рівністю та ефективністю, которийіллюстріруется за допомогою «дірявого відра Окуня». Головними «дірками» в ньому є административ-ні витрати, а також негативний вплив, що-моє підвищенням податків і власне программамівелфера на економічні стимули.
4. Основні трансфертні програми можуть бути раз-делени на програми соціального страхування (пра-во на посібники якого мають тільки ті, хто ранеевносіл в нього платежі), грошову допомогу та пособіяв натуральній формі. Головними категоріями реціпі-ентов є літні, непрацездатні і другіебедние люди.
5. Соціальне страхування є найбільш значною-ним компонентом трансфертних програм. Виплатипо соціальному забезпеченню в основній своїй Массені йдуть бідним. Найбільша частина приросту транс-фертних програм у 1960-1980 рр.. з'явилася результа-том зростання пенсійних посібників.

6. У відносному вираженні найбільш швидко за цей
період зростали допомоги в натуральній формі: Me-дікейд, талони на продовольство, а також державно-го житло. Ці програми поряд з денежнойпомощью, особливо з виплатами по AFDC, викли-вають найбільші суперечки.
7. Офіційний показник бідності не враховує посо-бія в натуральній формі як джерел дохо-дов. Прийняття в розрахунок цих посібників призводить до ви-воду, що урядові програми велфер взначною мірою скоротили фактичну бід-ність.
8. Всі програми, пов'язані з підвищенням гро-ного добробуту, надають реальний отрицатель-ве вплив на стимули до праці і заощаджень. Про-грами велфері, будучи заснованими на принципі «плати, скільки зібрав,», скорочують загальний об'емсбереженій в економіці. Той факт, що велфер переді-ставлять пенсійні допомоги, стимулює до виходуна пенсію у відповідному віці. Программивелфера сприяють тому, щоб батьки залишались одинаками; вроятно, вони сприяють такжеразрушенію сімей і перешкоджають їх створенню. Віз-можна також, що велфер культивує бідність, при-водячи до ситуації, при якій діти з малих років при-викати покладатися на систему велфері
9. Компроміс між рівністю та ефективністю яв-ляется невід'ємним елементом государственнихпрограмм велфері і трансфертних програм. За ме-ре зростання доходів обсяг наданих пособійдолжен різко падати, в іншому випадку значитель-ні виплати надаватимуться тим, хто не є-ється бідним.
Якщо ж посібники різко скорочуються, як це відбувається в існуючій системі, бідні
можуть зіткнутися з більш високими граничними на-Лігво ставками, ніж багаті.
10. Негативний прибутковий податок міг би заменітьмногіе державні програми велфер простойналоговой системою, яка забезпечила б каждогомінімально необхідним обсягом доходів. Такойпроект зажадав би істотного збільшення на-даткових зборів і привів би до підвищення предель-них податкових ставок для багатьох людей. На відміну відцього сьогоднішній підхід до державної сістемевелфера заснований на прагненні обмежити сукупність-ні витрати по велфері посібниками для бідних інуждающіхся, а також на спробах накладення раз-ного роду вимог про пошук роботи.
11. У Сполучених Штатах щорічно більше 2% ВНП ви-дається по лінії приватної благодійності. На ве-личину пожертвувань істотний вплив оказ-вають податкові стимули. Оскільки ліквідація бід-ності є суспільним благом, приватна благот-ворітельность стикається з проблемою «едущегобесплатно».
12 Зрештою податкова система фактично невліяет на розподіл доходів. Однак соціальниевиплати істотно скорочують нерівність у дохо-дах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua