Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

1.3 Різновиди праці

Під різновидами праці розуміють форму вираження характеру праці. Так, розрізняють працю вільний і підневільна (примусовий); особистий і громадський; індивідуальний і колективний; змістовний, малозмістовні і беззмістовний; розумовий і фізичний; творчий і рутинний; престижний і непрестижний; нормальної тяжкості, важкий і особливо важкий; нормальної напруженості, напружений і особливо напружений і ін
Поняття вільної праці сформульовано в Конституції України. Так у статті 43 записано: «Кожен має право на працю, це включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на який він добровільно погоджується».
Примусова праця - такий, коли людина не має можливості самостійно розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності.
Особистий праця - це праця тільки на себе і свою сім'ю без спроб використовувати результати такої праці для інших. Така праця характерний, як правило, при веденні домашнього господарства.
Громадський праця - це праця на виробництві, у сфері послуг та ін Продукція такої праці призначена для обміну, вона служить задоволенню суспільних потреб. Під виробництвом тут розуміється не тільки підприємство. Можна вдома в'язати кофти або шкарпетки, але потім пропонувати їх на продаж.

Індивідуальний праця - це праця, що виконується людиною самостійно за власним спонуканню або заснований на отриманні працівником персонального завдання, при індивідуальних обліку та оплати його праці.
Колективна праця грунтується на участі в виконанні якої-небудь роботи групи людей, для яких встановлено загальне завдання, облік виконаної роботи і оплата праці здійснюються за підсумками роботи цього колективу в цілому.
Змістовний, малозмістовні і беззмістовний види праці визначають не зміст праці, а ступінь його змістовності в сенсі різноманітності. Чим менше різноманітність праці, тим нижче його змістовність, а після подолання деякої межі змістовності праця стає монотонним. Монотонія також має декілька категорій: чим вище категорія, тим монотонна, одноманітніше, беззмістовними працю.
Розумова праця передбачає інтелектуальну діяльність або діяльність, пов'язану головним чином з нервово-психічними навантаженнями. Для праці фізичного характерні навантаження тільки фізичні. Розумовий і фізичний види праці мають безліч градацій. Розглядаючи два крайніх випадку, відзначимо, що в чистому, вигляді вони зустрічаються рідко. Найчастіше говорять про працю переважно розумовому або переважно фізичному.
Праця творчий пов'язаний з аналізом конкретних ситуацій та пошуком нових рішень в різних сферах діяльності, зі створенням творів науки, техніки, мистецтва і культури.
Рутинний працю заснований на механічному повторенні одного разу встановленого порядку виконання роботи без спроб його зміни.
Праця може характеризуватися і рівнем престижності - його значимістю, важливістю, популярністю, привабливістю. Якщо такими якостями праця володіє повною мірою, то він вважатиметься престижним, і навпаки. Значною мірою оцінка престижності праці суб'єктивна, а також схильна кон'юнктурним обставинам. Так, в радянський період праця, наприклад, бухгалтера і нотаріуса не відрізнявся престижністю та низько оплачувалася, тоді як в сучасний період це добре оплачувану, досить престижний, а тому і користується великою популярністю працю.
Важливою характеристикою праці є стан його тяжкості, напруженості, шкідливості. За цим критерієм при вирішенні питань про оплату праці його поділяють на: праця нормальної тяжкості, нормальної напруженості, праця при сприятливих умовах; праця важка, напружений, шкідливий; праця особливо важкий, особливо шкідливими і особливо напружений. Для віднесення праці до однієї з цих категорій існують фізіологічні та санітарно-гігієнічні норми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3 Різновиди праці "
 1. Галузеве і територіальний поділ праці
  праці слід виділити галузеве і територіальний поділ праці. Галузеве розподіл праці зумовлюється умовами виробництва, характером використовуваної сировини, технології, техніки та продукту, що випускається. Територіальний поділ праці характеризується просторовим розміщенням різних видів трудової діяльності. Його розвиток зумовлюється як відмінностями в
 2. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  різновидом благ є послуги, які формують окремий економічний сектор - сферу послуг 1. Поняття блага. Блага-це все те, що задовольняє природні потреби людей. 2. Структура благ. Наука виробила безліч різних критеріїв, за якими можна класифікувати блага: створені вони людиною чи природою, можуть бути заміщені у споживанні іншими благами чи ні,
 3. 2. Види і форми власності
  різновидів: приватної і суспільної власності. Світова практика показує, що визначальним видом власності є приватна, яка виступає в трьох основних формах: одиничної, партнерської,
 4. Диференціація
  різновиди, кожна з яких функціонально вже існувала всередині цього
 5. Надлишкова додаткова вартість
  праці на них перевищує її суспільний рівень. Індивідуальна вартість одиниці товару стає нижче її суспільного рівня, тоді як товар продається за суспільної вартості. Надлишкова додаткова вартість є надлишок додаткової вартості понад звичайну норму, одержуваний окремими підприємцями. Підвищення індивідуальної продуктивності праці і зниження індивідуальної
 6. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  різновид ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його
 7. 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці
  різновид ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його
 8. Тема 17. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІРМА
  різновид - державне підприємництво, при якому державні підприємства працюють на принципі самоокупності та самофінансування. Комерційне підприємництво - перепродаж уже вироблених і проданих товарів і послуг. Воно виконує функцію доведення продукту до кінцевого споживача в умовах ринку. Його різновид - фінансове та страхове підприємництво.
 9. Питання 53 Поняття і форми міграції робочої сили
  різновидом внутрішньої міграції; - «витік мізків» - виїзд за кордон вчених, фахівців, діячів мистецтва. Сюди ж можна віднести і міграцію спортсменів, хоча для нашої країни даний тип міграції краще називати не «витік мізків», а «втеча ключок». За останні півтора десятиліття країну покинули і працюють в США наступні російські економісти: професор І. Сегал (Стенфорд),
 10. № 135. Фортечна мануфактура і її різновиди в Росії
  праці найманих працівників, поганої якості продукції, що випускається, її дорожнечу. До середини 19 століття в Росії назріло найгострішу політичну та соціально-економічну кризу. Прагнення уряду подолати економічну відсталість країни від передових країн Заходу і запобігти насувається соціальний вибух стало основною причиною скасування кріпосного
 11. № 205. Причини зростання інфляції в перехідній економіці Росії
  різновидів кількісної теорії грошей
 12. Глава 19. БІЗНЕС В світогосподарських CФEPE: ДЕЯКІ НАПРЯМКИ І ФOPМИ
  різновиди активів, і, перш за все, інтелектуальні, матеріальні, валютні та фондові активи, фінансові, банківські та кредитні інструменти і т.д. На договірних умовах здійснюються: толінг, франчайзинг, біржові угоди, банкінг, дилинг, лізинг, факторинг та ін Зупинимося на застосовуваних у світовій практиці формах (видах) лізингу та
 13. Форми заробітної плати
  праці, яка множиться на кількість відпрацьованого часу. В даний час у західних країнах ця форма оплати j праці є переважаючою. По ній оплачується праця більше 70% робочих обробної промисловості США, Франції, 60% промислових робітників Великобританії і Гер-"манії. При змінюється тривалості робочого дня використання погодинної оплати праці особливо вигідно,
© 2014-2021  epi.cc.ua