Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Форми заробітної плати

В економіці багатьох країн одержали поширення дві основні форми заробітної плати:
- погодинна;
- відрядна.
Погодинна заробітна плата застосовується, як правило, на підприємствах з регламентованим технологічним, режимом.
При цьому розмір винагороди залежить від відпрацьованого часу. В основі системи лежить погодинна оплата праці, яка множиться на кількість відпрацьованого часу.
В даний час у західних країнах ця форма оплати j праці є переважаючою. По ній оплачується праця більше 70% робочих обробної промисловості США, Франції, 60% промислових робітників Великобританії і Гер-"манії.
При змінюється тривалості робочого дня використання погодинної оплати праці особливо вигідно, тому що при цьому працівникові оплачується тільки за фактично відпрацьований час.
Можлива неповна зайнятість.
Різновидом почасової є відрядна оплата праці. Відрядна оплата праці найбільш широко застосовується на підприємствах, де висока частка ручної праці і необхідно заохочення за збільшення кількості виробів, що випускаються. Вона актуальна і тоді, коли одночасно здійснюється контроль за якістю продукції, що випускається.
Поряд з погодинної і відрядної заробітної платою досить широке поширення в сучасній західній економіці мають різні преміальні системи стимулювання працівників. При цьому в числі факторів стимулювання поряд безпосередньо з кількістю і якістю праці і виробленого продукту виступають і такі, як неучасть у страйках, прагнення до співпраці і т. д.
Використання преміальних систем призводить до зміни співвідношення між постійної і змінної частинами заробітної плати на користь остан-ній.

У сучасних умовах зростає роль працівника у виборі форм оплати праці, тривалості робочого часу, форм зайнятості. Набувають поширення нестандартні форми зайнятості - робота за індивідуальними контрактами, надомничество, часткова зайнятість. При цьому найважливішою формою взаємозв'язків на західному ринку праці визнається індивідуальне трудову угоду, а не трудове законодавство.
У сучасній Росії, навпаки, велику важливість має трудове законодавство. Основна причина протиборства працівників з роботодавцем не трлько рівень, а й сам факт виплати заробітної плати.
Величезні розміри негативів зумовили активну роль держави у врегулюванні відносин між працівниками та роботодавцями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Форми заробітної плати"
 1. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  форми і функції. Реальна заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми -
 2. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  форми оплати праці: 1) відрядна форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується за фактично виконаний обсяг роботи за встановленими відрядними розцінками за одиницю роботи; 2) погодинна форма оплати праці, при якій заробітна плата нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до прийнятої тарифною ставкою або посадовим окладом. У складі кожної з
 3. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  заробітної плати і величини виплат соціального характеру; аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати.
 4. Контрольні питання
  заробітної плати в ринковій економіці Росії, їх причини та шляхи подолання? 2. Які роль і методи державного регулювання заробітної плати (номінальної та реальної) в ринковій економіці? 3. У чому полягає значення і какови'методи індексації доходів? 4. Яку роль відіграють колективні договори в регулюванні заробітної
 5. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  форми оплати праці: відрядну і почасову. Загальний рівень заробітної плати Заробітна плата розрізняється по країнах, регіонах, різних видах діяльності і індивідуумам. Загальний рівень заробітної плати є комплексним терміном, що містить в собі широкий діапазон різних ставок заробітної плати. Це в цілому нестроге визначення є зручною початковою точкою при порівнянні і
 6. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 7. Податки і доходи населення
  заробітної плати реально розташовувані грошові доходи населення зросли істотно менше. Їх приріст склав за січень-вересень всього 6,0%. Зростання реальної нарахованої заробітної плати приховує за собою знову виниклі тенденції зростання заборгованості по виплати заробітної плати. Так, заборгованість із заробітної плати, суттєво знизилася в 2000 р., в 2001 р. дала деяке зростання через
 8. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Ринок праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і
 9. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості
 10. Таблиця 18.
  заробітної плати визначається як щорічна зміна заробітної плати на одного співробітника в промисловості з 1980 по 1991 р. Глава 18. Ринки факторів виробництва 401 ної плати на 2,1%. Це означає, що сучасні робітники не мають основа-ний розраховувати на такий же швидкий ріст рівня життя, який довелося пережити їх батькам. Уповільнення темпів зростання
 11. Нижня межа заробітної плати
  заробітної плати? Відповідь на це питання виявляє різні підходи до визначення сутності даної категорії. Так, концепція «мінімуму засобів існування», яка бере початок від Д. Рікардо і Т. Мальтуса, зводить заробітну плату до фізично необхідного мінімуму засобів існування. Однак вартість робочої сили не може зводитися тільки до цього мінімуму, а включає потреби, породжені
 12. Чим різняться номінальні і реальні доходи?
  заробітної плати. Так , при інфляції величина винагороди за працю отримує подвійне вимір: 1) номінальна (від лат. nominalis - іменний) заробітна плата, яка відповідає названій на контракті сумі грошей, належної працівнику за його працю; 2) реальна (від лат. realis - речовий) оплата праці, яка виражається в кількості і якості засобів існування та послуг, які
© 2014-2022  epi.cc.ua