Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Соціально-відтворювальні і ринкові факто-ри товару робоча сипа

Для того щоб мати змогу постійно продавати робочу силу працівник повинен мати засоби для відтворення фізичних і моральних здібностей до праці.
Вартість робочої сили визначається сукупністю соціально-відтворювальних факторів:
1) вартістю засобів, необхідних для підтримки фізичних здібностей до праці самого працівника;
2) вартістю засобів, необхідних для задоволення його моральних потреб - отримання кваліфікації, задоволення духовних потреб;
3) вартістю засобів, необхідних для утримання сім'ї робітника. Виділення таких коштів не є примхою підприємця, а випливає з особливостей самого відтворювального процесу, оскільки робочий смертна, а процес виробництва нескінченний, отже, необхідні кошти для утримання сім'ї працівника;
4) історичним і моральним факторами, обумовленими умовами формування робітничого класу, кліматичними умовами, які вимагають в одних регіонах більше, в інших менше теплого одягу та взуття і т. д.
Таким чином, вартість робочої сили визначається вартістю засобів, необхідних для виробництва і відтворення цього специфічного товару.
Окрім соціально-відтворювальних на величину заробітної плати впливають ринкові чинники. Це:
1) попит і пропозиція на ринку праці.
Тут діють загальні закони, що визначають динаміку ціни залежно від попиту та пропозиції. В даний час на Заході помітно знизився попит на некваліфіковану робочу силу і зріс на кваліфіковану, насамперед юристів, у них найбільш висока оплата праці - близько 1 тис. дол на тиждень, а також фахівців ряду галузей природничих наук, бухгалтерів і т. д .;
2) важливу роль відіграють конкуренція чи монополія на ринку тру-так.
Конкуренція на ринку праці дозволяє вибирати найбільш віддай перевагу-тільні для працівників умови виробництва - конкретних виробників і т. д.
При монополії можливості вибору обмежені.
У класичній економічній теорії суб'єктами попиту на ринку праці виступають бізнес і держава, а суб'єктами пропозиції - домашні господарства. При цьому на ринку досконалої конкуренції кількість найманих підприємцем працівників визначається двома показниками:
1) величиною заробітної плати;
2) ціною граничного продукту праці. Розглянемо динаміку взаємозв'язків між ними.
Як зазначалося раніше, із збільшенням кількості найманих працівників відбувається зменшення величини випускається ними граничного продукту, що "встановлює" межа залученню додаткових працівників, що визначається рівністю вартості граничного продукту величиною заробітної плати.

Оскільки попит на працю перебуває у зворотній залежності від величини заробітної плати, для підтримки рівноваги при зростанні заробітної плати підприємець скорочує попит на працю, при її зниженні попит на працю зростає.
Функціональна залежність між величиною заробітної плати і розміром попиту на працю виражається кривою попиту на працю (рис. 7.1).

Рис.7.1. Крива попиту на працю


Крива попиту (LD) відображає попит на працю при певній величині заробітної плати: більш низькій заробітній платі відповідає більший попит на працю, і навпаки.
Інша залежність пропозиції праці від величини заробітної плати: при підвищенні реальної заробітної плати пропозиція праці зростає, при зниженні - зменшується (рис. 7.2).
Як і на ринку товарів, важлива роль у координуванні ринку праці та заробітної плати належить ефектам доходу і заміщення.
Їх суперечлива взаємозв'язок представлена на графіку (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Ефект доходу та ефект заміщення на ринку праці


Як випливає з графіка до точки "з" "крива" фіксує збільшення про-позиції праці при зростанні заробітної плати. Однак, пройшовши точку "з", змінює напрямок у зворотний бік. При цьому видається на перший погляд парадоксальна ситуація - зменшення пропозиції праці при подальшому зростанні заробітної плати. Одна і та ж причина - збільшення заробітної плати - наводить спочатку до зростання, потім до скорочення пропозиції праці.
Розглянемо їх обумовленість.
Оскільки при збільшенні заробітної плати кожну годину робочого часу краще оплачується, кожну годину вільного часу сприймається працівником як упущена вигода. Вона могла б бути реалізована при перетворенні вільного часу в робочий. Звідси прагнення замістити вільний час додатковою роботою. Тому при зіставленні дозвілля заміщається тим набором товарів і послуг, які працівник може придбати на зрослу заробітну плату. Відбувається "ефект заміщення". На графіку він позначений частиною кривої, розташованої нижче "с".
Ефект доходу протилежний ефекту заміщення.
При насиченні споживчого попиту найважливішими споживчими благами змінюється ставлення працівника до вільного часу. З розряду "втрачених можливостей" воно постає полем дозвілля і радості, при цьому висока заробітна плата орієнтує на їх придбання.
Бажання мати більше вільного часу призводить до відмови від додаткової роботи, обумовлює скорочення пропозиції праці при зростанні заробітної плати.

У модифікованому вигляді це означає переважну орієнтацію працівника на скорочений робочий день або скорочений робочий тиждень, отримання додаткових відпусток "за свій рахунок" і т. д.
Питання про те, який ефект більш кращий: ефект доходу або ефект заміщення при даному рівні заробітної плати однозначної відповіді не має, оскільки реакція різних людей на зростання заробітної плати не однакова.
У стані рівноваги попиту та пропозиції на ринку праці має місце положення повної зайнятості. При цьому працевлаштовані усі працівники, готові запропонувати свої послуги при заробітній платі (W *) (рис. 7.4).
При будь-яких інших значеннях заробітної плати рівновагу на ринку праці порушується.
У разі перевищення реальної заробітної плати рівноважного рівня (W * - W2) пропозиція на ринку праці перевищує попит на величину L * - L 2. При цьому відбувається відхилення від стану повної зайнятості, робочих місць не вистачає для всіх бажаючих продати свою працю при заробітній платі W2. Виникає надлишок пропозиції праці, вимірюваний відрізком L * - L 2.

Рис.7.4. Попит і пропозиція на ринку праці


У ситуації зниження заробітної плати нижче рівноважного стану - до рівня Wx попит на ринку праці перевищує пропозицію. При цьому утворюються незаповнені робочі місця L * - L 2.) Через відсутність працівників, які бажають працювати за більш низьку заробітну плату.
І той і інший варіанти - крайні стану в умовах ринку досконалої конкуренції, не є стійкими. Як правило коригуються ринковим механізмом в напрямку встановлення положення повної зайнятості.
Розмір заробітної плати залежить не тільки від зайнятості та кількості праці, а й від якості праці, яке визначається професійною підготовкою працівників, тяжкістю роботи, здібностями людей, талантом і т. д.
Якісні зміни на ринку праці виступають фактором, пом'якшую-щим скільки-небудь тривалу безробіття.
Разом з тим важливо відзначити, що ринок не гарантує рівня заробітної плати, що забезпечує соціально-відтворювальні умови життє-діяльності працівника. Механізм ринку лише коригує рівень заро-бітної плати. Ринкова конкуренція призводить до їх відповідності тільки на певному, як правило, середньому рівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціально-відтворювальні і ринкові факто-ри товару робоча сипа "
 1. I.4.3. Відтворювальна структура
  соціальних негараздів, зростання напруженості, а якщо споживання становить 70%, накопичення - 25%, експорт - 5%, то такі співвідношення відображають найбільш оптимальну структуру. За рахунок цих накопичень (у даному випадку 25%) здійснюються нові інвестиції в економіку, розвиваються певні експортно-імпортні відносини і в країні відсутня соціальна напруженість. Інакше, відтворювальна
 2. 36. РОБОЧА СИЛА
  соціальної справедливості, облік заходи живої праці в процесі формування ціни продукту. Маркетинг і робоча сила. Маркетинг робочої сили спрямований на забезпечення балансу сил попиту та пропозиції робочої сили з метою оптимального задоволення потреб сторін соціально-трудових відносин. Метою маркетингу робочої сили служить створення ефективної системи регулювання зайнятості населення.
 3. Ринок праці - зміст поняття
  соціально-відтворювальних особливостей цього
 4. Тарифна система
  соціальних проблем в ході ринкових перетворень в Росії, незабезпечення навіть соціально-відтворювальних умов функціонування працівників зумовили необхідність збереження державних підходів, апробованої методології визначення рівня заробітної плати. Таким механізмом виступає тарифна система. З її допомогою регулюється рівень оплати праці робітників і службовців, переважно
 5. Глава 7. Конкурентні ринки праці, капіталу, землі і "факторні" доходи
  соціально-відтворювальні і ринкові фактори товару робоча сила; - сутність і форми заробітної плати; - рівень заробітної плати, номінальна та реальна заробітна плата; - форми та особливості ринку капіталу, проблема ризику; »прибуток і норма прибутку, показники і фактори; - сутність і джерела позичкового капіталу; - відсоток, норма відсотка; - ринок землі, рента, форми ренти, ціна
 6. Регулювання відтворення робочої сили
  соціальне забезпечення. Тому і з точки зору суспільного, і окремо взятого капіталу держава виконує важливу місію з підготовки для використання ним головного виробничого ресурсу, видатки відтворення якого несумірні з вигодою від його експлуатації. Регулююча роль держави у сфері трудових відносин визначається і тим, що воно виступає гарантом прав людей
 7. Наступність
  соціально-економічні уклади. Деякі з них ще тривалий час зберігають друк своїх «родових» економічних відносин і форм громадської організації виробництва. Тому процес трансформування економічної системи при природно-еволюційному перетворенні суспільства охоплює відносно тривалий період часу, протягом якого йде змагальність, взаємодія і
 8. Терміни і поняття
  Економічний розвиток Економічне зростання Економічний цикл Економічна структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 9. 30. Динаміка галузевої структури сучасної промисловості
  відтворювальним пропорціям. На це вплинули і такі фактори, як сировинний і енергетичні кризи, що сприяли подорожчання сировини та енергоносіїв, а отже, обладнання та будівництва. Ускладнився інвестиційний процес, в цілому значно підвищилися витрати виробництва. Все це не тільки викликало, але й підсилило тенденції до подорожчання самого відтворювального процесу.
 10. Висновки
  соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну та зовнішньоторговельну структури. 8. Галузева структура характеризує співвідношення між різними галузями й усередині галузей. 9. Основним параметром відтворювальної структури є співвідношення між споживанням і накопиченням. 10. Економічна структура схильна до змін. Можна виділити два основних шляхи її зміни:
 11. Посилення ролі держави
  соціальної обстановки в світі після Другої світової війни, умов відтворення, пов'язані з скороченням сфер впливу капіталістичних країн, загостренням соціальної напруженості надали глибокий вплив на їх економічну політику і стратегію. Встали завдання стабілізації економічної і політичної обстановки всередині промислово розвинених країн і зміцнення їхніх позицій у світі. Ці завдання
 12. Лекція 13 Тема: ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ макроекономічної політики. Національне рахівництво
  відтворювальні та галузеві пропорції національного господарства; - роль і функції національного
 13. Глава 3 Світовий відтворювальний процес
  факторів виробництва. Ці явища господарського життя розвиваються в різноманітних, але взаємопов'язаних формах, включаючи розвиток міжнародного виробництва, рух капіталу, технології, обмін товарами і
 14. Глава 13 Населення і робоча сила в світовому господарстві
  соціального розвитку, на розстановку економічних і політичних сил в регіональному та світовому масштабах. Зростання населення відчуває сильний вплив соціальних, культурних та економічних чинників, і сам помітно впливає на
 15. Вартість робочої сили
  соціально-економічного і культурного рівня розвитку тієї чи іншої країни. У вартість робочої сили входить і вартість життєвих засобів, необхідних для утримання сім'ї найманого працівника, як неодмінна умова природного відтворення робочої
 16. 3. Проблема соціальної орієнтації економіки. Суперечності соціальної справедливості та економічної ефективності
  соціально орієнтованої економіки зумовлена такими факторами: - завданнями гуманізації суспільних відносин, запобігання росту бідності і злочинності; - науково-технічної революцією, головним двигуном якої є творча праця, немислимий без задоволення розумних потреб працівника; - необхідністю створення нормальних умов життєдіяльності людей, коли
 17. Питання для самоперевірки
    відтворювальної структури економіки? 9. Чим пояснюється циклічність розвитку ринкової економіки? 10. Чим відрізняються довгохвильові цикли економічного розвитку від промислових економічних
 18. Питання до теми
    відтворювальний процес США. 8. Який вплив американської кредитної сфери на євроринки? 9. Охарактеризуйте роль долара в міжнародних валютно-кредитних відносинах. 10. Чи є США країною-боржником? Проаналізуйте взаємозв'язок внутрішнього і зовнішнього балансу країни. 11. Які основні напрямки економічної політики адміністрації США в 80-90-ті
 19. Марксизм про особливості ринку праці
    ринковим закономірностям, має істотні особливості, оскільки сама робоча сила як суб'єктивний фактор виробництва, будучи товаром, може в той же час активно впливати на співвідношення попиту та пропозиції. Жоден з перерахованих вище підходів не дає повного і адекватного уявлення про механізм функціонування ринку робочої сили, хоча вони і відображають окремі його
 20. Ринкова угода
    ринкова угода. З одного боку, ринкову угоду можна представити як економічну угоду, яка виступає у формі обміну однієї корисності на іншу. Наприклад, продаж товару з метою отримання грошей або купівлі іншого товару. При цьому об'єктами корисності в рівній мірі можуть виступати як товари, так і гроші. З іншого боку, це правова угода, яка виступає у формі договору
© 2014-2022  epi.cc.ua