Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці

Ринок праці - це система конкурентних зв'язків між учасниками ринку (підприємцями, трудящими і державою) з приводу найму, використання працівника в суспільному виробництві.
Об'єктом купівлі-продажу на ринку праці є право на використання робочої сили, предметом торгу є певний вид здібностей людини і тривалість його застосування. Він характеризує також відносини у сфері зайнятості з приводу обміну функціонуючих здібностей до праці на грошовий еквівалент життєвих засобів, тобто на заробітну плату.
Зазвичай в економічній літературі поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» використовують як тотожні. У строго науковому плані працю і робоча сила як поняття не тотожні, але взаємопов'язані. Під робочою силою розуміють потенційні здібності людини до праці, а під працею - доцільну людську де-ятельность (або функціональну здатність людини до праці).
Праця не може бути здійснений без здатності до праці, а остання реалізується в процесі трудової діяльності.
Згідно з визначенням Міжнародної організації праці (МОП), якого дотримуються багато закордонних профспілки і фахівці з праці, ринок праці - це сфера, де підприємці і трудящі спільно ведуть переговори, колективні або індивідуальні, щодо заробітної плати та умов праці. Дане визначення носить інституційний характер, тобто орієнтується на трудові відносини і механізми встановлення ціни праці.
Ринок праці має ряд особливостей. До ринку праці відноситься не тільки сфера обміну (купівля-продаж) праці, а й сфера відтворення трудового потенціалу (ринкові механізми освіти, професійної підготовки тощо) і сфера використання праці (ринкові механізми управління персоналом на виробництві).

Складовими елементами ринку праці є люди, які виступають носіями робочої сили і наділені такими людськими якостями, як психофізіологічні, соціальні, культурні, релігійні, політичні та ін Ці особливості роблять істотний вплив на інтереси, мотивацію, ступінь трудової активності людей і відбиваються на стані ринку праці.
Принципова відмінність праці від всіх інших видів виробничих ресурсів у тому, що він є формою життєдіяльності людини, реалізації її життєвих цілей та інтересів. Саме тому ціна праці являє собою не просто різновид ціни за ресурс, а ціну життєвого рівня, соціального престижу, благополуччя працівника і його сім'ї.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Загальна характеристика ринку праці та його механізму. Рівновага ринку праці "
 1. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  загальна тенденція зростання цін, не викликана загальним зниженням виробництва і запасом товарів, пропонованих на продаж, не зможе виникнути, якщо маса грошей (у широкому сенсі) не збільшиться. У результаті ми бачимо, що ті, хто бореться з грошовим поясненням, також змушені вдатися до теорії, яку вони паплюжать з іншого приводу. Справа в тому, що ця теорія єдина, яка дає відповідь на питання,
 2. Визначення економічного зростання
  загальна економічна категорія, яка наповнюється неоднозначним змістом в різних умовах його
 3. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  спільна риса: їх здійснення послаблюється або посилюється тенденціями, які їм протидіють або благопріятствуют1. Важливим засобом пізнання сутності економічних явищ і процесів є системно-структурний і системно-функціональний підходи. Так, досліджуючи капіталістичні виробничі відносини, К. Маркс розглядав їх як цілісну економічну систему. Цілісність
 4. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  характеристику засобів виробництва, а не їх соціально-економічну форму. До того ж розрізняють основні, оборотні, виробничі фонди, які цілком можна узагальнити у ширшому понятті «фонди виробництва», або просто «фонди». Більш адекватною категорією, яка б розкривала соціально-економічну природу засобів виробництва на народних підприємствах, було б поняття «народні
 5. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  загальна сума збитків цієї корпорації дорівнює загальній сумі прибутку. Нам потрібно лише націоналізувати цю корпорацію, щоб отримати соціалістична держава без прибутків і збитків, держава безтурботної захищеності і стабільності. Але так виходить тільки тому, що за нашим визначенням стаціонарна економіка передбачає рівність загальної суми збитків і загальної суми прибутку. В
 6. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших товарів [Якщо застосувати помилкову концепцію національного
 7. Коментарі
  характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи неправильна та чи інша теорія, а про те, корисна вона для капіталу чи шкідлива, зручна чи незручна ... Безкорисливе дослідження поступається місцем боям найманих писак, неупереджені наукові вишукування, замінюються упередженою, догідливою апологетикою
 8. 4.6. Додаткова інформація
  загальна або генеральна - на загальне управління майном довірителя, укладення договорів тощо Договір - угода сторін, за яким передається майно, проводиться робота чи надається послуга. Договір включає в себе три обов'язкові, послідовно розвиваються стадії: укладення, виконання та припинення (відповідальність), тобто встановлення, зміну і припинення
 9. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  ринку. У загальному вигляді ця політика зводиться до обмеження імпорту і заохочення експорту і заходи, спрямовані на досягнення цього результату, залишаються незмінними донині. До них відносяться: протекціоністські тарифи на імпортовані товари, квоти, експортні субсидії та податкові пільги експортерам і т.д. Безумовно, ці заходи не можуть бути реалізовані без підтримки держави, саме тому
 10. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  загальний прибуток виявилася максимальною. Однак виникає питання - чому ж монополіст призначає на всіх ринках однаково високу ціну? Виявляється, що це недоцільно, тому що в умовах недосконалої конкуренції у різних груп покупців існує різна еластичність попиту за ціною, і якщо повсюдно призначити високу ціну, попит може різко скоротитися. Отже, з метою
© 2014-2022  epi.cc.ua