Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці

Виконання плану підвищення продуктивності праці оцінюють за місяць, квартал наростаючим підсумком з початку року. Фактичне зростання продуктивності праці зіставляється з плановим або базисним. Зміна рівня продуктивності праці (виробітку) визначають методом порівняння за різні періоди за формулами:


(грн.) (21.1)


(%) (21.2)
де ±? В - зміна продуктивності праці (виробітку);
Вф - вироблення продукції в розрахунку на одного робітника або працюючого фактично за звітний період, грн. / чол.;
Впл (6аз) - те ж за планом або за базисний період, грн. / чол.
Приклад. За даними табл. 21.1 розрахуємо зміну показників виробітку одного працюючого і одного робітника.
Таблиця 21.

Показники Базисний рік Звітний рік
за планом фактично
Обсяг продукції, тис. грн. 5100 5300 5405
Чисельність працюючих, чол. 1235 1232 1235
Чисельність робітників, чол. 914 924 950
Питома вага робітників у кількості ППП,% 0,74 0,75 0,77
Середня вироблення працюючого, грн. 4129,6 4301,9 4376,5
Середня вироблення робочого, грн . 5580,0 5735,9 5689,5

Планом намічалося підвищення середнього виробітку одного працюючого на 4,17% (4301,9:4129,6 x100 - 100), фактично вона зросла на 5,98% (4376,5:4129,6 x100-100). План річної продуктивності праці одного працюючого перевиконано на 1,73% (4376,5:4301,9 x100-100).
Аналогічні розрахунки середньої вироблення одного робочого дають інші результати: 2,79% (5735,9:5580,0? 100-100); 1,96% (5689,5:5580,0? 100-100); 0,99% (5689,5:5735,9? 100-100), тобто план зростання середнього виробітку робітника не виконаний.
Для досягнення фактичного обсягу продукції, що випускається вимагалося робітників:
фактично при збереженні базисної виробітку - 969 чол. (5405000:5580,0);
той же за планом - 950 чол. (5300000:5580,0);
за планової виробленні - 943 чол. (5405000:5735,9);
фактично працювало - 950 чол.
З розрахунків видно, що планом передбачалося отримати за рахунок використання резервів зростання продуктивності праці економію чисельності робітників 26 чол. (950 - 924), а фактично - з урахуванням виконання плану на 102% вона склала 19 чол. (969 - 950).
Отже, на підприємстві заплановані до реалізації резерви підвищення виробітку на одного робітника були використані на 73,1% (19:26? 100).
Темпи зростання за період більше одного місяця визначають шляхом перемноження індексів зростання (зниження) показників за формулами:
Iкв1=I1? I2? I3 (21.3)
Iгод=Iкв1? Iкв2? Iкв3? Iкв4 (21.4)
де Iкв1, 2,3,4 - індекс зростання продуктивності праці за 1, 2, 3, 4 квартал; I1, 2,3 - індекс зростання продуктивності праці за відповідний місяць 1-го кварталу; Iгод - індекс зростання продуктивності праці за рік;
Важливий напрямок контролю виконання планового завдання за темпами зростання продуктивності праці на підприємстві - розрахунок необхідного підвищення продуктивності праці в майбутньому періоді для виконання плану за рік.
Приклад. На підставі даних про роботу підприємства (табл. 21.2) визначимо ступінь виконання плану за темпами зростання продуктивності праці за три квартали і розрахуємо необхідне підвищення продуктивності праці в четвертому кварталі для виконання річного планового завдання.
Планові темпи зростання продуктивності праці за три квартали будуть рівні 1,05 (1,01? 1,015? 1,025).
Фактичні темпи зростання продуктивності праці за три квартали дорівнює 1,029 (1,005? 1,007? 1,017).
Таблиця 21.

Показники Рік У тому числі по кварталах
1 2 3 4
Планові темпи зростання продуктивності праці,% 108,2 101,0 101,5 102,5 103,0
Фактичні темпи зростання продуктивності праці,%   100,5 100,7 101,7  

Виконання завдання за темпами зростання продуктивності праці за три квартали становить 98% (1,029:1,05? 100).
Щоб визначити необхідний зростання продуктивності праці в четвертому кварталі для виконання річного завдання скористаємося формулою (21.4), з якої:


(21.5)
Підприємству слід знайти резерви зростання продуктивності праці, з тим, щоб забезпечити її збільшення в четвертому кварталі на 5,2% (105,2 -100) (при плані на четвертий квартал 3%).
Середні темпи зростання продуктивності праці визначають за формулою:

Середні темпи зростання продуктивності праці


(21.6)
де Iср - середньоквартальний (середньорічні темпи зростання продуктивності праці); I1, 2,3 - темпи зростання за квартал (місяць); n - кількість кварталів (місяців) у періоді, за який обчислюється середньогеометричними величина.
Приклад. Визначимо середньоквартальний планові та фактичні темпи зростання продуктивності праці за 1-3 квартали (дані попереднього прикладу).
Среднеквартальному планові та фактичні темпи зростання продуктивності праці складуть:

среднеквартальному планові темпи зростання продуктивності працісреднеквартальному фактичні темпи зростання продуктивності праціДля встановлення причин невиконання чи перевиконання плану з вироблення необхідно провести факторний аналіз показників продуктивності праці (див. п. 21.2.3).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці "
 1. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  Аналіз ФХД класифікується за такими ознаками. По об'єктах розрізняють такі види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського
 2. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  Результати ФХД в чому визначаються асортиментом і структурою виробництва та реалізації продукції. Господарюючий суб'єкт повинен постійно формувати товарний асортимент. Основна мета асортиментної концепції - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, які за своєю структурою, споживчими властивостями та якістю найбільш повно відповідають потребам покупців. У процесі
 3. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  До трудових ресурсів відноситься та частина населення, яка володіє необхідними фізичними даними, знаннями і навичками праці у відповідній галузі господарства країни. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності
 4. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  Основою якісного та ефективного функціонування сучасної системи охорони здоров'я є трудові ресурси, значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість
 5. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Продуктивність праці - це показник, що характеризує рівень витрат праці на виробництво одиниці продукції; його можна також визначити як кількість виробленої продукції на одного працівника або одного робітника за одиницю часу (рік, квартал, місяць, день, годину). Від цього показника залежить рівень багатьох інших показників - обсяг виробленої продукції, рівень її собівартості,
 6. Глава III Продуктивність
  Що змінилося на гірше? Головну причину уповільнення темпів економічного розвитку в США і зниження рівня конкурентоспроможності можна сформулювати так: застій в продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності
 7. 1.2.7. Пропорційна РИНКУ
  Аналіз умов реалізації товарів призводить до необхідності вивчення пропорцій ринку і в цілому його пропорційності. Пропорції --- + --- національні? міжнародні
 8. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  Фінансування вищих навчальних закладів здійснюється як за рахунок коштів бюджету, так і за рахунок позабюджетних коштів, які створюються шляхом здійснення госпрозрахункової діяльності, надання платних послуг. Значення аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви по зміцненню
 9. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Заробітна плата - це частина національного доходу країни, що розподіляється відповідно до кількості і якості витраченої праці. Від оплати праці залежить зростання реальних доходів і рівень матеріального добробуту працівників. Підприємство саме визначає форми і системи оплати праці працівників; вводить різні доплати, які можуть виплачуватися без яких або обмежень. Для аналізу
 10. Запитання для самоперевірки
  1. Що таке бізнес-план? 2. Для яких чотирьох категорій учасників бізнес-процесів призначений бізнес-план? 3. У чому полягає головне призначення бізнес-плану в розвиненій ринковій економіці? 4. Які питання треба обов'язково включати в бізнес-план, а яких слід уникати при його складанні? 5. Які розділи входять у зміст бізнес-плану? 6. Назвіть вісім різновидів
 11. 17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  Обсяг виробництва і обсяг реалізації продукції взаємозалежні. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту пріоритет віддається об'єму виробництва, який визначає обсяг продажів. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції на виробництві визначають обсяг продажів, і, навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми.
© 2014-2022  epi.cc.ua