Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

21.2.2 Аналіз впливу виробітку на зміну обсягу виробництва продукції

Важливий напрямок аналізу - виявлення частки приросту продукції за рахунок зміни виробітку і чисельності працівників (основних трудових факторів). Його проведення необхідно для підвищення ефективності використання трудового потенціалу на підприємстві і збільшення прибутку підприємства за рахунок зростання виробітку та скорочення чисельності працівників.
Приріст продукції за рахунок зростання виробітку, коли обсяг випуску продукції і чисельність ППП ростуть одночасно, причому темпи зростання (приросту) чисельності ППП нижче темпів росту (приросту) продукції, розраховують за допомогою формул:


(21.7)
або


(21.8)
де? Оп - приріст обсягу продукції за рахунок зростання продуктивності праці,%;? Ч - приріст чисельності ППП,%;? О - приріст обсягу продукції,%; Рч - зростання чисельності ППП,%; Ро - зростання обсягу продукції,%.
Якщо чисельність персоналу не зростає або знижується, а обсяг випуску продукції збільшується, то це говорить про те, що приріст продукції повністю забезпечений за рахунок зростання продуктивності праці.
Якщо темпи зростання чисельності перевищують темпи зростання обсягу продукції, то це означає, що приріст обсягу продукції забезпечується за рахунок збільшення чисельності працівників.
Приклад. На підставі даних роботи підприємства (табл. 21.3) визначимо частку приросту обсягу продукції за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників.
За планом намічалося весь приріст виробництва продукції па 3,92% забезпечити за рахунок зростання продуктивності праці.
Фактично обсяг продукції збільшився на 5,98%, але в той же час збільшилася чисельність працівників на 0,16%. Отже, зростання обсягу продукції відбувся за рахунок підвищення продуктивності праці і збільшення чисельності працівників.
Таблиця 21.

Показники Базисний рік Звітний рік Зміни, у% до базисного року
за планом фактично передбачено планом фактично
Обсяг продукції, тис. грн. 5100 5300 5405 103,92 105,98
Середньооблікова чисельність

ППП, чол.
1235 1232 1237 99,76 100,16
Середньорічна виробіток на одного працюючого, грн. 4129,6 4301,9 4369,4 104,17 105,81
Частка приросту продукції за рахунок зростання проізводітел'ності праці,% - 100 97, 3 - -
Частка приросту продукції за рахунок збільшення чисельності ППП,% - - 2,7 - -

Визначимо частку приросту обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праці за формулами (21.7) і (21.8):

частка приросту обсягу продукції за рахунок підвищення продуктивності праціабоПриріст обсягу продукції за рахунок збільшення чисельності ППП склав 2,7% (100-97,3).

При аналізі впливу трудових факторів на збільшення обсягу випуску продукції застосовують також спосіб абсолютних різниць при цьому визначають частку випуску продукції (в абсолютних одиницях) за рахунок змін виробітку і чисельності працюючих.
±? Оч=(Чф-Чп (б))? Вп (б), (21.9)
±? Ов=ВФ-Вп (б)? Чф, (21.10)
де ±? Оч, ±? Ов - зміна обсягу випуску продукції відповідно за рахунок збільшення чисельності ППП і зростання виробітку, грн.; Чф, Чп (б) - чисельність працюючих на підприємстві відповідно фактична і планова (базисна), чол.; Вп (б) - виробіток на одного працюючого відповідно фактична і планова (базисна), грн.
Потім визначають сукупний вплив двох факторів на зміну обсягу виробництва за формулою:
±? О=(± Оч) + (± Ов) (21.11)
Приклад. Використовуючи дані табл. 21.3 визначимо вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва продукції (порівнюємо фактичні дані з плановими).
Зміна обсягу випуску продукції за рахунок збільшення чисельності працюючих:
±? Оч=(1237-1232)? 4301,9=+21,5 тис.грн.
Зміна обсягу випуску продукції за рахунок збільшення виробітку:
±? Ов=(4369,4-4301,9)? 1237=+63,5 тис. грн .
Обидва чинники в нашому прикладі надали позитивний вплив на зміну обсягу виробництва і в сукупності забезпечили зростання обсягу випуску продукції на 105 тис. грн. (5405 - 5300); або (21,5 +83,5).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.2.2 Аналіз впливу виробітку на зміну обсягу виробництва продукції "
 1. 7. Індексний метод
  аналізі господарської діяльності використовуються індекси базисні, що показують зміна явища щодо базисного періоду, і ланцюгові, що характеризують зміну явища щодо попереднього періоду. Наприклад, аналізується зміна обсягу товарної продукції (Т) за чотири місяці - Т1, Т2, Т3, Беручи в якості базисного періоду один місяць, отримуємо для кожного 1 го місяця базисний I
 2. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць. Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу впливу використання робочого часу на продуктивність праці. На рівень і динаміку середньомісячної виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого впливають кілька факторів: 1) середньогодинна
 3. 6. Метод ланцюгових підстановок
  аналізу зміни узагальнюючого економічного показника під впливом багатьох виробничих факторів. Наприклад, проаналізуємо відхилення фактичного річного обсягу товарної продукції (Тф) від планового значення (Тп) під впливом таких факторів, як змінна чисельність робітників (а), число робочих днів у році (в), середня тривалість робочої зміни (с) і годинна вироблення одного робочого
 4. 10.5. Аналіз ефективності праці
  аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення одного працюючого НДІ представлені в табл. 10.17. Таблиця 10.17 Вихідні дані для аналізу впливу факторів на середньорічну вироблення працюючих НДІ {foto187} Кількісна оцінка впливу факторів, що обумовлюють зміна середньорічний вироблення одного працюючого НДІ в розмірі +667,9 тис. руб., Або 354 дол. США, наведена в табл.
 5. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  аналізі продуктивності праці слід встановити ступінь виконання плану і динаміку зростання, причини зміни рівня продуктивності праці (зміна обсягу продукції і чисельності, використання засобів механізації та автоматизації, наявність або усунення внутрізмінних і цілоденних простоїв, стан нормування праці тощо). Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на
 6. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  аналіз результативності праці в процесі виробництва товарів і послуг. Рівень продуктивності праці виражається двома показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці
 7. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і прибутку можна визначити взаємозв'язок між витратами і прибутком
 8. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 9. 44. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналіз прибутку від реалізації продукції в порівнянні з попереднім
 10. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  впливом зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві і зміни частки підприємств з різним рівнем витрат на одиницю продукції в загальному обсязі випуску: характеризує вплив на собівартість зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві: характеризує вплив на собівартість зміни частки підприємств з різним рівнем витрат на одиницю продукції в загальному
 11. 21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці
  аналіз показників продуктивності праці (див. п.
 12. Питання 62. Аналіз впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції
  впливу окремих факторів на зміну собівартості продукції здійснюється за допомогою індексного методу. Індекс витрат на виробництво можна представити як добуток індексу собівартості і індексу фізичного обсягу продукції: {foto192} де z1, z0 - собівартість одиниці продукції в звітному і базисному періодах; q1, q0 - обсяг виробленої продукції в звітному і базисному періодах.
 13. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  вироблення продукції (нормо-години);? T - фактичні витрати робочого часу на виробництво всієї продукції; {foto94} - середня вироблення в нормо-годинах. Даний індекс називається трудовим індексом продуктивності праці. Якщо показник загального обсягу різнорідної продукції виражений в грошовому вираженні, то індекс продуктивності праці будується за формулою: {foto95} де? Qp0 -
 14. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва. Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміну в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 15. Аналіз
  аналіз і синтез. При аналізі відбувається уявне розкладання явища на складові частини і виділення окремих його сторін з метою виявити те специфічне, що відрізняє їх один від одного. Це важливо для вирішення подальшої завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес
 16. 21.3 Аналіз використання робочого часу та трудомісткості продукції
  аналізу: звіт з праці, баланс робочого часу одного робітника, дані відділу кадрів, фотографії робочого дня. Аналіз зручно проводити, звівши необхідні дані в таблицю за типом табл. 21.4 за матеріалами якої здійснимо оцінку ефективності використання робочого часу. Розгляд даних, наведених у табл. 21.4, дозволяє зробити висновок про те, що на підприємстві робочий час
 17. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  аналізі динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 -
© 2014-2022  epi.cc.ua