Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

17.3.2. Диференціація тарифних ставок першого розряду для оплати праці робітників

Традиційний підхід до побудови тарифної системи передбачає використання кількох рівнів тарифних ставок першого розряду, що було введено в тарифну систему 1986 р. і в різних модифікаціях застосовується багатьма підприємствами.
Відповідно названої тарифній системі тарифні ставки першого розряду повинні були диференціюватися за трьома тарифна факторами:
а) за формами оплати праці: окремо встановлювалися тарифні ставки для працівників з відрядною (більш високі) і погодинною оплатою;
б) за окремими професійними групами: встановлювалися різні рівні тарифних ставок враховуючи підвищену інтенсивність роботи окремих професійних груп, наприклад верстатників, або підвищену відповідальність роботи, наприклад, зайнятих на високопродуктивних верстатах або агрегатах;
в) за умовами праці: передбачалися різні рівні тарифних ставок залежно від умов праці.
Для машинобудівних підприємств, наприклад, були встановлені три групи тарифних ставок за професійними групами та видами робіт, диференційовані за формами оплати праці, тобто всього передбачалося шість рівнів тарифних ставок:
? перша група тарифних ставок - для слюсарів-інструментальників і верстатників широкого профілю, які працюють з універсальним обладнанням інструментальних та інших цехів з підготовки виробництва на виготовленні особливо точних, відповідальних і складних прес-форм, штампів, пристосувань, інструменту, приладів та оснащення; для верстатників , які працюють на унікальному обладнанні та виготовляють особливо складну і важливу продукцію; для слюсарів-ремонтників, електромонтерів та наладчиків, які ремонтують, налагоджують і обслуговують особливо складне і унікальне оснащення;
? друга група тарифних ставок - для верстатних робіт з обробки металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах; для робіт по холодному штампуванню металу та інших матеріалів; для робіт з виготовлення та ремонту інструменту і технологічної оснастки;
? третя група тарифних ставок - для інших робіт.

Вкажемо, що диференціація тарифних ставок першого розряду робітників з погодинною оплатою передбачалася раніше діючими (централізованими) тарифними умовами для всіх трьох груп ставок в середньому на рівні 7%; найбільша за розмірами перша група ставок перевищувала другу і третій відповідно на 8 і 21%.
У разі збереження такої диференціації годинні тарифні ставки, визначені на підставі місячної тарифної ставки першого розряду, яка в нашому прикладі становить 409,82 грн. для 40-годинного тижня, матимуть такі значення (в грн.):
перша група ставок:
а) для робітників з погодинною оплатою - 2,93 (409,82:169,227)? 1,21;
б) для робітників з відрядною оплатою - 3,14 (2,93? 1,07);
друга група ставок:
а) для робітників з погодинною оплатою - 2,71 (2,93:1,08);
б) для робітників з відрядною оплатою - 2,9 (2,71? 1,07);
третя група ставок:
а) для робітників з погодинною оплатою - 2,42 (409, 82:169,2);
б) для робітників з відрядною оплатою - 2,59 (2,42? 1,07).
Нині, коли підприємства самостійно формують тарифну систему, наведені вище ознаки диференціації тарифних ставок першого розряду і їх розміри можуть бути прийняті (відтворені) повністю, частково або замінені іншими. Це рішення обробляється під час переговорів про укладення колективного договору і закріплюється в ньому.
Що рекомендується врахувати під час формування «заводський» системи диференціації тарифних ставок першого розряду?
На нашу думку, є недоцільним повністю відтворювати в колективному договорі колишню надмірну диференціацію, яка значною мірою була штучною і обумовлювалися недоліками в організації праці, властивими плановій економіці. Так, недоліки в організації та нормуванні робіт, які виконувалися робітниками з погодинною оплатою, стали колись приводом для виділення тарифних ставок таких робітників і встановлення нижчого їх рівня проти ставок робітників з відрядною оплатою.

Відділення тарифних ставок для цих категорій працівників недоцільно як для підприємств, які мають високий рівень нормування праці незалежно від форм їх оплати (адже завантаженість, інтенсивність праці за таких умов однакова), так і для підприємств, які мають низький рівень нормування праці (на жаль, таких в сучасних умовах більшість). Отже, за ознакою форм оплати диференціація тарифних ставок першого розряду здебільшого є невиправданою.
Сумнівна і правомірність виділення тарифних ставок першого розряду для робітників, які віднесені до першої і особливо другій професійній групі (верстатників з обробки металу, зайнятих на роботах з холодного штампування і т.п.). Колись, в умовах уніфікації та обмежень розмірів премій, надбавок, виплат, а й так, в наслідок необхідності певної пріоритетності в розмірах ставок робітників названих професійних груп, це, може, і було виправдано. Нині така диференціація виглядає архаїчної.
Недоцільним також є, на наш погляд, диференціація тарифних ставок першого розряду за ознакою умов праці, оскільки вона призводить до встановлення різної за абсолютною величиною компенсації за однаковий рівень відхилення умов праці від нормальних. Ми вважаємо, що компенсація за однаково важкі та шкідливі для здоров'я умови праці повинна бути однаковою для всіх і здійснюватися у формі доплат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3.2. Диференціація тарифних ставок першого розряду для оплати праці робітників "
 1. 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
  диференціації тарифних ставок робітників. Вона являє собою порозрядну систему оплати, як робочих, так і всіх категорій службовців, з встановленням фіксованих в межах розряду тарифних ставок і посадових окладів. Сітка містить 18 розрядів. Диференціація ставок оплати за розрядами здійснюється в ЕТС за ознакою складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників. Всі професії та
 2. 17.3.1. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці
  диференціації тарифних ставок першого розряду, сучасна практика та пропозиції щодо її
 3. 5.4. Особливості оплати праці в охороні здоров'я
  диференціації оплати праці працівників залежно від кваліфікації та кваліфікаційного рівня виконуваних робіт. Вони являють собою сукупність діючих тарифних (кваліфікаційних) розрядів і відповідних кожному розряду тарифних коефіцієнтів. Єдина тарифна сітка, застосовувана в охороні здоров'я, відповідає простий погодинної системі оплати праці. Тарифний розряд,
 4. Тарифна система
  тарифна система. З її допомогою регулюється рівень оплати праці робітників і службовців, переважно зайнятих у державних структурах. Тарифна система (згідно ст. 143 Трудового кодексу РФ) має три складові: - тарифні ставки (оклади), - тарифну сітку - представляє число розрядів і якісні характеристики праці, що належать до кожного з розрядів; - тарифні коефіцієнти -
 5. 84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  тарифними ставками, окладів, премії; 4) доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові роботи, оплата простоїв не з вини робітників. До додаткової заробітної плати відносяться: 1) виплати за опрацьованим час, передбачені законодавством по праці; 2) оплата чергових відпусток, перерв на роботі годуючих матерів; 3) пільгових
 6. Література
  тарифної ставки (окладу) першого розряду єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників організацій бюджетної сфери. »Указ Президента Російської федерації від 20.03.2000 р. № 539. 9. «Про порядок нарахування середнього заробітку в 2000-2001 роках.» Постанова Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 17.05.2000 р. № 38. 10. Положення про умови роботи за
 7. 5.3. Системи заробітної плати
  диференціація і регулювання заробітної плати залежно від якості, характеру та умов праці. Вона дозволяє певною мірою враховувати відмінності у кваліфікації працівників, складність, ступінь відповідальності та інтенсифікації їх праці, умови, в яких ця праця протікає .. Тарифна система оплати праці включає в себе: тарифні ставки (оклади), тарифну сітку, тарифні
 8. 18.2. Погодинна форма оплати праці
  тарифною ставкою, відповідної присвоєному тарифному розряду або окладу за фактично відпрацьований робочий час. Облік відпрацьованого часу можна вести в годинах, днях, змінах, тижнях. За способом нарахування заробітної плати дана система підрозділяється на три види: погодинну, поденну і помісячну. При погодинній оплаті розрахунок заробітної плати проводиться виходячи з годинної тарифної ставки
 9. 5.1. Поняття оплати праці та її функції в рамках використання трудових ресурсів
  тарифної системи розмір тарифної ставки (окладу) першого розряду єдиної тарифної сітки не може бути нижче мінімального розміру оплати праці. У розмір мінімального розміру оплати праці не включаються доплати і надбавки, премії та інші заохочувальні виплати, а також виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, за роботу в особливих кліматичних умовах і на територіях,
 10. 17.1 . Тарифна система: сутність, основні положення, функції
  диференціації заробітної плати залежно від складності роботи та її умов. За змістовної характеристиці тарифна система - це сукупність нормативних матеріалів, за допомогою яких визначається рівень заробітної плати працівників залежно від складності роботи (кваліфікації, відповідальності) та умов праці. До основних елементів тарифної системи відносять тарифні сітки, тарифні
 11. 17.4.3. Єдина гнучка тарифна система
  диференціації тарифних умов оплати праці всіх категорій персоналу та підвищення стимулюючої ролі тарифної системи. Істотним є запобігання конфронтації позицій робітників, з одного боку, і керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців (далі - службовців) - з другої, з питань диференціації тарифних ставок і посадових окладів, яка досить часто
 12. . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
  диференціації доходів найбільш і най-менш забезпечених груп населення; | рекомендувати передбачати у проектах федерального бюджету та бюджетах усіх рівнів кошти на оплату праці працівників бюджетної сфери відповідно до чинного законодавства, не допускаючи зниження рівня середньої заробітної плати в бюджетних галузях нижче 85% середньої заробітної плати у промисловості;
 13. Стаття 34. Тарифні пільги
  тарифні преференції) щодо товарів встановлюються цим Законом та. не можуть носить індивідуального характеру ... Тарифні пільги надаються виключно за рішенням Уряду Російської Федерації ... При цьому під тарифної пільгою (тарифної преференцією) розуміється що надається ... пільга у відношенні товару, переміщуваного через митний кордон Російської Федерації, у вигляді
 14. 6.3.3. Галузеві та територіальні тарифні угоди
  диференціація оплати за кваліфікаційними групами і категоріями працівників не передбачається. Це питання, як правило, переноситься з галузевого рівня домовленостей на рівень підприємства. З цим можна було б погодитися, якби одночасно з наданням прав самостійного рішення підприємствам була надана науково-методична допомога в об'єктивній оцінці реально існуючих
 15. § 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  тарифної системи - сукупності нормативів, які регулюють рівень заробітної плати робітників і службовців (рис. 10.2.). Тарифна система включає перш за все тарифні ставки - розміри оплати праці працівників за годину або день. Ці величини заробітку розподіляються у тарифній сітці - шкалою, визначальною ставлення тарифних ставок робітників другого, третього і наступного розрядів '(залежно від
 16. 44. Диференціація доходів населення
  диференціація заробітної плати та диференціація сімейного стану працівників. Однак диференціацію заробітної плати і диференціацію доходів не можна оцінювати з одних і тих же позицій. У першому випадку економічна нерівність відповідає поняттю соціальної справедливості в рамках даного суспільного ладу і є умовою прогресу, у другому випадку нерівність складається в
 17. Оплата праці
  диференціації в заробітній платі, яка відображає індивідуальні відмінності в результатах праці, а також у рівні кваліфікації та досвіду працівників; - використання різних планів групового (бригадного) стимулювання , що встановлює зв'язок між кінцевими результатами діяльності бригади чи іншого трудового колективу (приріст виробництва, продуктивності праці і т.д.) і
 18. Стаття 36. Надання тарифних преференцій
  тарифних квот на преференційний ввезення (вивезення) щодо товарів: походять з держав, що утворюють разом з Російською Федерацією зону вільної торгівлі або митний союз або підписали угоди, що мають на меті створення такої зони або такого союзу; які з країн, що користуються національною системою преференцій Російської
 19. 20. Відрядні системи оплати праці
    тарифних ставок або посадових окладів, які визначаються трудовими угодами і договорами. На основі посадового окладу (тарифної ставки) і норми праці розраховується відрядна розцінка, яка визначається як відношення посадового окладу (тарифної ставки) до норми праці. На основі відрядної розцінки розраховується відрядний заробіток це відношення фактичного обсягу роботи, виконаним
 20. 19. Погодинної системи оплати праці
    тарифних розрядів у суворій відповідності з їх кваліфікацією і складності виконуваних робіт, а також привласнення фахівцям і службовцям посадових окладів у суворій відповідності з дійсно виконуваними ними посадовими обов'язками. На базі цієї форми виділяють наступні види погодинної оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна і погодинна з нормованим завданням. При
© 2014-2022  epi.cc.ua