Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

18.2. Погодинна форма оплати праці

При простий погодинної системі заробіток працівнику нараховується за тарифною ставкою, що відповідає присвоєному тарифному розряду або окладу за фактично відпрацьований робочий час. Облік відпрацьованого часу можна вести в годинах, днях, змінах, тижнях. За способом нарахування заробітної плати дана система підрозділяється на три види: погодинну, поденну і помісячну.
При погодинній оплаті розрахунок заробітної плати проводиться виходячи з годинної тарифної ставки робітника і фактичної кількості відпрацьованих ним годин за розрахунковий період за формулою:
Зпов=Тч? Вч, (18.1)
де Зпов - загальний заробіток робітника-почасового за розрахунковий період, грн.;
Вч - час, фактично відпрацьований робочим за розрахунковий період, ч.;
Тч - годинна тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника, грн.
Приклад. Розрахувати суму заробітної плати в машинобудуванні почасових робітників II, IV, і V розрядів, якщо ними відпрацьовано відповідно 17, 22 і 23 робочих дні по 8 год в день. Годинні тарифні ставки становлять: для II розряду - 2,63 грн.; Для IV розряду - 3,27 грн.; Для V - 3,71 грн.
Виходячи з відпрацьованих днів і тривалості зміни, встановлюємо витрачений робочим час:
II - 17? 8=136 ч.; IV-22? 8=176 ч. ; V-23? 8=184 ч.;
Заробіток кожного робочого на погодинній буде:
II - 136? 2,63=357,68 грн.;
IV-176? 3,27=575,52 грн.;
V-184? 3,71=682,64 грн.
При поденної оплаті заробітну плату розраховують на основі денної тарифної ставки робітника і фактичної кількості відпрацьованих днів (змін):
Зпов=Тд? Вф, (18.2)
де Тд - денна тарифна ставка, яка відповідає розряду робітника, грн.;
Вф - фактично відпрацьований робочим час за розрахунковий період, дн.
Приклад. У лютому робочий, що має денну ставку 20,4 грн. відпрацював 22 зміни. Визначити заробіток робітника на місяць.
Зпов=20,4? 22=448,8 грн.
При місячній оплаті розрахунок заробітної плати здійснюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), числа робочих днів, передбачених графіком роботи на даний місяць, і числа робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у даному місяці, за формулою :

(18.3)


де Тм - місячний посадовий оклад (ставка працівника), грн.;
Вг - час роботи по графіком за даний місяць;
Вф - час, фактично відпрацьований працівником у даному місяці.
Приклад. Розрахувати суму заробітної тати робочого, якщо його місячний оклад 578,6 грн., На місяць за графіком слід було працювати 22 зміни по 8 ч., фактично відпрацьовано 20 змін по 8 год, два дні робочий хворів.
Зпов==526,0 грн.
Сутність почасово-преміальної системи заробітної плати полягає в тому, що проста погодинна система доповнюється преміями за виконання певних кількісних і якісних показників роботи. До заробітної плати робітника-почасового за тарифною ставкою доплачується премія за конкретні досягнення у праці за заздалегідь встановленими показниками преміювання (наприклад, за виконання і перевиконання виробничих завдань, підвищення якості продукції, що випускається, економію сировини, матеріалів, палива, інструменту тощо) .
Приклад. Підривник рудника (IV розряду, основна тарифна ставка при шестигодинному робочому дні - 20,7 грн.) Відпрацював - за місяць 24 зміни. За виконання план з видобутку руди премія виплачується в розмірі 15% від заробітку; за кожен відсоток перевиконання плану - 1,5% від заробітку, за економію матеріалу - 40% від його вартості. План виконаний на 108%, зекономлено матеріалів на 32 грн. Визначити загальний заробіток.
Проста погодинна заробітна плата робітника складе
Зпов=20,7? 24=496,8 грн.
Розмір премії за в'толненіе і перевиконання проізеодстеенного завдання:
15 +1,5? 8=27%
496,8? 0,27=134,14 грн.
Розмір премії за економію матеріалів
32? 0, 4=12,80 грн.
Загальний заробіток підривника складе
Зпов=496,8 +134,14 +12,8=643,74 грн.
Почасово-преміальна система з використанням нормованих завдань поєднує позитивні елементи відрядної і погодинної форм заробітної плати. Нормовані завдання встановлюють виходячи з максимального використання виробничих потужностей і висловлюють, як правило, в заданій кількості нормо-годин роботи, або в заданому обсязі роботи (у кількості одиниць продукції) на певний період часу (зміну, тиждень, місяць).
Нормоване завдання може бути встановлено як окремому працівникові (індивідуальне нормоване завдання) так і ланці, бригаді (колективне нормоване завдання).
Заробітна плата робітника при почасово-преміальною системою з використанням нормованого завдання складається з трьох частин:
- погодинної заробітної плати, що нараховується пропорційно відпрацьованому часу і включає такі елементи: оплату за тарифом, доплати і надбавки, якщо робітник має на них право;
- додаткової оплати за виконання нормованих завдань, що нараховується у відсотках до почасової частини заробітної плати залежно від умов виконання нормованих завдань;
- премії відповідно до прийнятого на підприємстві положенням, що нараховується у відсотках до вихідної тарифної ставки і нечисленними доплати і надбавки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. Погодинна форма оплати праці "
 1. Кому вигідна погодинна оплата?
  Заробітна плата в умовах ринку створює нові стимули (спонукання до дії) праці працівників. Це досягається за допомогою, насамперед, двох основних форм заробітної плати: погодинної і відрядної. Погодинна заробітна плата визначає розмір винагороди залежно від відпрацьованого часу. У цьому випадку підраховується величина оплати за 1 годину, день, тиждень, місяць, а потім множиться
 2. 19. Погодинної системи оплати праці
  Погодинна заробітна плата - це така її форма, при якій розмір плати за працю працівника залежить від часу роботи, припускаючи належне виконання ним посадових функцій. За цією системою розмір оплати праці за певний період часу залежить тільки від виду вимог, що пред'являються до працівника на даному робочому місці. Погодинна оплата орієнтується тільки на ступінь складності праці,
 3. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  Оплата праці - це регулярно одержувана винагорода за вироблену продукцію, надані послуги або за відпрацьований час (включаючи оплату щорічних відпусток, святкових днів та іншого невідпрацьованого часу), яке оплачується відповідно до трудовим законодавством і колективними трудовими договорами. До завданням статистики оплати праці належать: 1) визначення фонду заробітної
 4. Форми і види заробітної плати
  . Вчені-економісти виділяють номінальну і реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, одержувана за виконання деякої трудової послуги. Реальна заробітна плата виражається в тій кількості товарів, які можуть бути куплені на номінальну заробітну плату. У реальній заробітній платі проявляється купівельна спроможність, яка залежить від рівня цін в
 5. 84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  Існують два види заробітної плати: основна та додаткова. До основної відносяться: 1) оплата, нарахована працівникам за відпрацьований час; 2) кількість і якість виконаних робіт; 3) оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладів, премії; 4) доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові роботи, оплата простоїв не з
 6. Форми заробітної плати
  В економіці багатьох країн одержали поширення дві основні форми заробітної плати: - погодинна; - відрядна . Погодинна заробітна плата застосовується, як правило, на підприємствах з регламентованим технологічним, режимом. При цьому розмір винагороди залежить від відпрацьованого часу. В основі системи лежить погодинна оплата праці, яка множиться на кількість опрацьованого
 7. Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ
  1. Сутність заробітної плати. Заробітна плата виступає як винагорода за працю і є ціною праці при його купівлі-продажу. Заробітна плата в сучасній теорії розглядається двояко: 1) як загальний заробіток людини, в який включаються гонорари, премії, різні винагороди за працю; 2) як ставка або ціна, що виплачується за використання одиниці праці фіксований період
 8. 5.2. Форми заробітної плати
  Вибір форми оплати праці повністю залежить від набору трудових ресурсів у розрізі категорій працюючих, їх професійної підготовки та специфіки виду робіт. Формування штатного розкладу дозволяє визначити прийнятну форму оплату праці в рамках трудового Кодексу РФ. За Трудовому Кодексу передбачаються дві основні форми заробітної плати працівників. Відрядна - оплата за кожну
 9. Терміни і поняття
  Ринок праці Функції ринку праці: соціальна, економічна, що розміщує, селективна, стимулює Види ринків: гнучкий і жорсткий, перспективний, прогнозний та поточний, рівноважний, дефіцитний, надлишковий Моделі ринків: зовнішній (професійний) та внутрішній Попит на працю Пропозиція праці: ринкове і індивідуальне Вибір між дозвіллям і роботою Заробітна плата: реальна і
 10. Оплата праці
  Існує декілька найбільш поширених форм оплати праці, що використовуються в ринковій економіці, в тому числі і в Росії. Серед них погодинна оплата праці, при якій розміри заробітної плати працівника практично залежать від відпрацьованого ним часу і його тарифної ставки (окладу). Для робочих часто встановлюються годинні ставки. Відрядна форма передбачає оплату праці працівників по
 11. 2. Прийняття рішень та вирішення проблем
  . В організаціях нового типу оплата праці організовується на конкурсній основі для того, щоб зацікавити в конкретній роботі найбільш гідних кандидатів. Працівник може розраховувати на отримання вищої зарплати, у випадку якщо він опанує кількома суміжними спеціальностями. При такій системі зарплата кожного члена робочої групи безпосередньо залежить від рівня його кваліфікації і числа
© 2014-2022  epi.cc.ua