Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Вибір оптимального часу інвестування

Якщо інвестиційний проект має позитивні характеристики з точки зору запропонованих методів відбору, це ще не означає, що він повинен бути здійснений негайно. Проект може придбати ще більшу цінність, якщо відстрочити його здійснення на якийсь час. Однак якщо проект і відкидається зараз, то його здійснення може стати прийнятним в майбутньому. При наявності різних можливостей здійснення проекту оптимальний час інвестування вибирається таким, щоб максимізувати наведену вартість проекту.

Крім того, деякі проекти доцільно завершувати раніше їх потенційно можливих термінів. Для того щоб оцінити, чи слід здійснювати проект повністю або ж потрібно обмежитися декількома роками, застосовується метод залишкової вартості. Даний метод передбачає визначення чистої залишкової вартості (без амортизації) проекту в кінці кожного року реалізації проекту. Якщо проект здійснюється повністю, його чиста залишкова вартість наприкінці терміну дорівнює нулю. Якщо проект здійснюється меншу кількість років, то його приведена вартість буде включати поряд з наведеними грошовими надходженнями попередніх років наведену чисту залишкову вартість. За рахунок цього компонента загальна приведена вартість проекту з укороченим терміном здійснення може бути позитивною (і проект варто здійснювати), в той час як повне здійснення проекту може дати негативну величину наведеної вартості.

Оптимальний термін здійснення проекту в цьому випадку визначається при порівнянні величин чистої залишкової вартості на кінець цього року і щорічних грошових надходжень. Якщо ці величини приблизно рівні, то даний рік і є оптимальним роком завершення проекту. Остаточно рішення приймається на основі обчислення приведеної вартості проекту з укороченим терміном здійснення. Якщо приведена вартість є величиною позитивною, проект слід здійснювати менше число років (оптимальне). Якщо ж цей показник виявляється негативним, проект слід відхилити в будь-якому випадку.

Таким чином, кожен з методів оцінки та відбору інвестиційних проектів має свої позитивні і негативні сторони, які визначають сферу його застосування. У загальному випадку доцільно використовувати різні способи, так як кожен з них характеризує проект зі своєї точки зору.

Термін окупності дає уявлення про період, необхідному для відшкодування початкових витрат. Тому його бажано використовувати там, де період повернення інвестицій відіграє першорядну роль, наприклад при аналізі довгострокових проектів.

Середня віддача на капітал показує, скільки в середньому може принести один рубль, вкладений в проект. У зв'язку з цим середня віддача на капітал може служити додатковим засобом оцінки прибутковості проекту, зокрема проектів, що вимагають великих вкладень в умовах сильної обмеженості ресурсів.

Наведена вартість характеризує приріст капіталу компанії, отриманий в результаті здійснення проекту. Наведену вартість як метод відбору доцільно використовувати в тих випадках, коли довгострокова стратегія компанії полягає в максимізації вартості акціонерного капіталу, наприклад, з метою збільшення розмірів дивідендів, що виплачуються акціонерам. Наведена вартість є найкращим способом оцінки інвестиційних проектів при необмеженості фінансових ресурсів.

Внутрішня віддача на капітал показує відносну величину приросту вартості капіталу компанії. Цей метод слід застосовувати в тих випадках, коли компанія визначилася у виборі цільової віддачі на капітал (критерію порівняння), а підрахунок приведеної вартості проекту через невизначеність реальної норми дисконтування утруднений.

Індекс прибутковості дає уявлення про приведеної вартості грошових надходжень за проектом в розрахунку на одиницю витрат, пов'язаних з його здійсненням. Індекс прибутковості є найкращим методом оцінки та відбору проектів в умовах рівності наведених вартостей (або внутрішніх віддачі на капітал) взаємовиключних проектів. Індекс прибутковості найчастіше застосовується не для оцінки індивідуального проекту, а для ранжирування проектів за ступенем переваги в умовах обмеженості ресурсів компанії.

 1. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  У цьому розділі ми розглянули кількісну оцінку ступеня чутливості попиту і пропозиції до параметрів ринку. Реакція споживачів і виробників на зміни цін цільових і пов'язаних товарів, доходів, цін ресурсів, витрат на рекламу і інших компонентів галузі може бути узагальнена в концепції еластичності
 2. Чому вчить ця глава, контрольні питання, вправа для самостійної роботи
  В цьому розділі показаний багатосторонній і неоднозначний світ економічної теорії. Мікроекономіка може виступати в сучасному світі як філософського фундаменту пізнання навколишнього світу, як особливий інструмент аналізу економічної дійсності, як сфера діяльності і як образ мислення. Загальна
 3. Чому вчить ця глава, контрольні питання
  У цьому розділі міститься введення в мікроекономічний аналіз. Дослідження економічного життя людей на основі інструментарію мікроекономіки можливо тоді, коли застосовуються одні і ті ж базові поняття. До них відносяться концепції альтернативних витрат, граничного аналізу, рівноваги, кругообігу
 4. Бюджетне обмеження споживача
  Бюджетне обмеження є максимальну суму грошей, яку людина готова витратити на придбання наявних в магазинах товарів і послуг за тими цінами, які запитують продавці. Ми припускаємо, що індивід не може купити товарів більше, ніж на ту суму грошей, яку він має. Витрати споживача не можуть перевищувати
 5. Асиметрична інформація на ринку товарів і послуг, модель Акерлоф
  На товарних ринках може існувати асиметрія інформації щодо якості товару, що продається. Як правило, продавці більш поінформовані про якість свого товару, ніж покупці. Особливо це стосується товарів тривалого користування. Нехай ми маємо справу з ринком, на якому можливі два види товарів -
 6. Альтернативні витрати і можливості економіки
  Припустимо, що жителі якоїсь країни можуть використовувати свої природні та людські ресурси для виробництва двох груп товарів: засобів виробництва і предметів споживання. побудуємо графік виробничих можливостей (Рис. 2.5). Мал. 2.5. Графік виробничих можливостей економіки По осі абсцис будемо
 7. Зміна вартості грошей на міжчасового ринку
  Ще однією особливістю міжчасового ринку є можлива зміна вартості грошової одиниці з плином часу. У тих випадках, коли відбувається зниження вартості грошей, говорять про наявність явища інфляції. Збільшення вартості грошей свідчить про присутність дефляції. Розглянемо, яким чином зміна вартості
 8. Взаємодоповнюючі товари (вчинені комплементи)
  Такі товари - це товари, які споживаються разом і в постійній пропорції: стілець і стіл; права і ліва рукавички; фотоапарат і фотоплівка, плеєр і дві батарейки. Корисність споживача приносить тільки набір з певними пропорціями. Тому функція даного товарного набору записується в такий спосіб:
© 2014-2022  epi.cc.ua