Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка

Макроекономіка

Одна з найважливіших відмінних рис нашого підручника - екскурси в історію макроекономіки, що дозволяють зрозуміти логіку появи різних моделей та їх модифікацій, історико-політичний контекст, який зумовив певний набір передумов. Крім того, для більшості моделей ми постаралися сформулювати всі основні передумови. Як правило, багато причини виникнення тієї чи іншої моделі не виражені явно. У більшості випадків ми посилаємося на оригінальні роботи, в яких розглядалися ті чи інші теорії та моделі, щоб зацікавлений читач міг звернутися до першоджерела. Ознайомлення з оригінальними роботами є важливою частиною процесу навчання.

Основні поняття макроекономіки, учасники макроекономічних відносин
    Основні поняття макроекономіки
        Предмет і основні проблеми макроекономіки
            Предмет макроекономіки
            Основні проблеми макроекономіки
        Становлення макроекономічної теорії: коротка історична довідка
        Метод макроекономіки
        Макроекономічні агенти і ринки: модель кругообігу доходів і витрат
            Макроекономічні агенти і ринки
            Модель кругообігу доходів і витрат
    Макроекономічна статистика
        Основні показники макроекономічної статистики
        Валовий внутрішній продукт
            Реальний ВВП і дефлятор ВВП
            Критика ВВП, його альтернативи
            Система показників національного доходу
        Індекс споживчих цін
        Безробіття
    Учасники макроекономічних відносин
        Репрезентативний споживач
            Функція споживання
            Довгострокова і короткострокова функції споживання
            Міжчасового оптимізація
            Гіпотеза життєвого циклу модільяні
            Гіпотеза перманентного доходу фрідмана
            Інші пояснення поведінки споживача
        Репрезентативне виробник
            Виробнича функція
            Розподіл національного доходу
            Інвестиційна функція
            Моделювання інвестицій
            Реальна ставка відсотка як рентна ціна капіталу
            Модель акселератора
        Держава
            Поняття і цілі грошово-кредитної політики держави
            Поняття і цілі фіскальної політики
            Основні інструменти фіскальної політики
Основні макроекономічні ринки
    Ринок продуктів і послуг. Ринок заощаджень і інвестицій (фінансовий ринок)
        Основне макроекономічне тотожність
        Ринок продуктів і послуг
            Пропозиція - ВВП але доданої вартості
            Попит - ВВП за видатками
        Макроекономічна модель фінансового ринку
            Неформальні теорії
        Фінансовий ринок
    Ринок праці
        Попит і пропозиція праці
            Попит на працю - рішення компанією оптимізаційної задачі
            Пропозиція праці
        Рівновага на ринку праці і безробіття
            Рівновага і «природний» рівень безробіття
            Види безробіття
        Вплив інститутів на ринок праці
    Б ринок грошей
        Поняття грошей
        Попит на гроші
        Пропозиція грошей
        Рівновага і кількісна теорія грошей
            Рівновага на ринку грошей
        Інфляція
Основні моделі макроекономіки
    Найпростіша неокласичної модель
        Історичний контекст та учасники
            Історичний контекст і передумови моделі
            Учасники моделі і їх ролі
        Ринки та встановлення рівноваги
            Ринки в найпростішої неокласичної моделі
            Визначальна роль ринку праці
        Властивості рівноваги
            Макроекономічна політика
    Найпростіша кейнсіанська модель
        Історичний контекст та учасники
            Історичний контекст і передумови розробки моделі
            Учасники моделі і їх ролі
        Ринки та встановлення рівноваги
            Набір ринків в моделі
            Роль ринку праці
        Властивості рівноваги
            Макроекономічна політика
    Модель is-lm
        Історичний контекст, діючі агенти і ринки
            Історичний контекст і передумови розробки моделі
            Учасники моделі і їх ролі
            Ринки моделі
        Рівновага і стійкість
            Визначення рівноваги
        Макроекономічна політика
        Критика моделі is-lm та пропоновані альтернативи
Сукупний попит і сукупна пропозиція
    Кривої філліпса
        Крива філіпса
        Модифікована крива філліпса
            Економічна політика і «втрачена крива»
        Довгострокова крива філліпса
        Критика довгострокової кривої філіпса і альтернативні варіанти кривої філіпса
    Сукупний попит і сукупна пропозиція
        Сукупний попит
            Найпростіша функція сукупного попиту
            Висновок кривої сукупного попиту з моделі is-lm
            Рух по кривій сукупного попиту і зрушення кривої сукупного попиту
        Найпростіші моделі сукупної пропозиції
            Кейнсіанські моделі сукупної пропозиції
            Сукупна пропозиція при фіксованому рівні номінальної заробітної плати
            «Неокласична» крива сукупної пропозиції
        Моделі сукупного пропозиції з урахуванням очікувань
            Модель сукупної пропозиції при фіксованій заробітній платі з очікуваннями з приводу рівня цін
            Модель сукупної пропозиції фрідмана
            Модель сукупної пропозиції з негнучкими цінами
            Зв'язок сукупної пропозиції та. Модифікованої кривої філіпса
    Модель ad-as і економічна політика
        Економічна політика в моделі ad-as
            Економічна політика в короткостроковому і довгостроковому періоді
            Економічна політика в проміжному періоді
        Інфляція попиту та інфляція пропозиції
            Ефект пігу і дефляція боргу
    Очікування і економічна політика
        Адаптивні очікування в моделі ad-as
            Адаптивні очікування з приводу рівня цін
            Адаптивні очікування з приводу рівня інфляції
        Раціональні очікування
            Критика лукаса
            Огляд дискусії в зв'язку з моделюванням очікувань
        Модель барро - гордона - проблема тимчасової неузгодженості цілей
            Рівновага неша
            Динамічний процес руху до рівноваги але неша
        Основні дискусійні питання макроекономічної політики
© 2014-2022  epi.cc.ua