Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Реальний ВВП і дефлятор ВВП

Розглянутий нами показник ВВП вимірюється в поточних ринкових цінах, за номінальною вартістю, а тому також називається номінальним ВВП. Зміна ВВП від року до року може відбутися як за рахунок зміни фізичних обсягів випуску товарів та послуг, так і за рахунок зміни цін. Щоб відокремити ефект зміни цін від ефекту зміни фізичних обсягів випущеної продукції та послуг, вдаються до розрахунку реального ВВП. При розрахунку реального ВВП використовують ціни якогось року, обраного в якості базового:

де Pq- ціна товару i у базовому періоді 0. Тим самим реальний ВВП вимірює вартість випуску в постійних цінах обраного базового року (рис. 2.2). Чим більше змінюються ціни, тим більше стає відмінність між номінальним і реальним ВВП в міру віддалення від базового року.

ВВП Росії в 1995-2014 рр. (До 1998 р трлн руб., Після 1998 р млрд руб.)

Мал. 2.2. ВВП Росії в 1995-2014 рр.1 (До 1998 р трлн руб., Після 1998 р млрд руб.):

---номінальний; ...- реальний; - сезонно згладжений

rHrHrHrHrH ^ CNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNMM

роки

На основі номінального і реального ВВП, розрахованих для конкретного року, можна визначити, як змінився загальний рівень цін в економіці в порівнянні з базовим роком. Для цього розраховують дефлятор ВВП як частка від ділення номінального ВВП на реальний для розглянутого року:

На практиці при розрахунку ВВП припадає також вирішувати ряд проблем, пов'язаних з появою нових продуктів і послуг та забезпеченням сумісності даних, розрахованих за різними розділами вироблених товарів в різні роки (особливо при розрахунку реального ВВП і дефлятора ВВП). Поява нових товарів і послуг може призводити також до появи цілих нових галузей, які повинні бути оперативно включені в рамки офіційної статистики. Крім того, слід зазначити, що номінальний ВВП відрізняється сезонними коливаннями (традиційно зростання цього показника припадає на четвертий квартал року, а зниження - на перший). Тому економісти частіше оперують сезонно згладженим показником ВВП, в якому сезонні коливання рівномірно перерозподілені але році.

Це цікаво

Своєчасне включення нових галузей в офіційну статистику дозволить уникнути таких казусів, як в Нігерії в початку 2014 року, коли в офіційну статистику було додано відразу 13 нових секторів, що дозволило збільшити оцінку ВВП майже в два рази.

Слід також зазначити, що показник ВВП (номінальний або реальний) визначає загальний обсяг доходів (витрат) в економіці країни, однак більш індикативним з точки зору оцінки добробуту є показник ВВП на душу населення, який розраховується як ВВП (номінальний або реальний), поділений на чисельність населення. При міжнародних порівняннях використовують ВВП або ВВП на душу населення різних країн, перерахований в одну валюту, найчастіше - в долари США. Однак простий переклад показників з однієї валюти в іншу не дає уявлення про порівнянності рівня життя, так як останній залежить від рівня цін і заробітної плати в країні. Щоб зробити ВВП або ВВП на душу населення ще більш порівнянним при міждержавних порівняннях, використовують показник ВВП або ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС, англ.purchasing power parity, РРР), який дозволяє врахувати відмінності у купівельній спроможності національних грошових одиниць. Детальніше поняття паритету купівельної спроможності см. В гл. 15.

Надалі для аналізу макроекономічних явищ ми будемо користуватися однопродуктовие моделями, т. Е. Моделями, в яких і випускається, і споживається лише один умовний продукт, що характеризує ВВП в реальному обчисленні. Така умовність припустима саме тому, що в рамках курсу, що вивчається макроекономіки структура ВВП практично не важлива. Відповідно в ролі дефлятора цін буде виступила-

пать (номінальна) ціна цього умовного продукту (далі поняття «ціна» і «рівень цін» використовуються як синоніми).

 1. Розрахунок рівноважного обсягу заощаджень
  Дріб в правій частині рівності (2.153) перетворимо до вигляду, зручного для розрахунку параметрів рівноваги. Випадкові стану вважаємо рівноімовірними Чисельник дробу. З рівності (2.146) отримаємо очікуване значення споживання в старості і відхилення від нього випадкових значень споживання:
 2. Розрахунок основних макроекономічних показників економіки
  Для макроекономічного аналізу і характеристики розвитку економіки країн використовується ряд показників системи національних рахунків. Розглянемо національні рахунки 1 Росії в 2013 р Рахунок товарів і послуг (Табл. 4.2) є своєрідною зведеною таблицею. Як і всі рахунки, він складається з двох
 3. Росія на міжнародній арені проблеми і перспективи
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - ключові компоненти експорту та імпорту російської економіки; вміти - аналізувати валютний курс і перспективи рубля як міжнародної валюти; володіти - навичками дослідження різних підходів до розуміння конкурентоспроможності російської
 4. Різні підходи до аналізу національної економіки, економічна теорія
  Багатогранність національної економіки, переплетення економічних, соціальних, культурних, технологічних, духовних, психологічних закономірностей в поведінці економічних агентів, складність процесів, що відбуваються всередині національної економіки і при її взаємодії з іншими національними
 5. Рівновага споживача в загальному випадку
  Функція корисності не є лінійної. Прирівняємо нулю похідну функції (2.147) по З А з урахуванням рівності (2.146) і визначення математичного очікування: Коваріація - характеристика статистичного зв'язку двох випадкових змінних, що дорівнює різниці математичного очікування їх творів і твори
 6. Рівновага на ринку благ в кейнсіанської моделі
  Щоб виявити умови рівноваги на ринку благ крім факторів, що визначають обсяг сукупного попиту, потрібно знати, як формується обсяг пропозиції на даному ринку. З причин, названим на початку цього розділу, будемо вважати, що обсяг пропозиції абсолютно еластичний. На практиці така ситуація складається
 7. Рівновага і безробіття
  Рівновага на ринку праці існує тоді, коли кількість запитуваної праці дорівнює кількості пропонованого. Згідно неокласичної концепції воно досягається за рахунок миттєвої реакції ставки заробітної плати на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Завдяки гнучкості заробітної плати
 8. Ринок праці
  №51 _ Відповідно до неокласичної концепцією обсяг попиту на працю визначається умовою максимізації прибутку при досконалої конкуренції: За Кейнсом обсяг попиту на працю визначається величиною ефективного попиту. Тому обсяг попиту на працю розраховується з рівняння 20 = ION 05 => № = 4. № 52
© 2014-2022  epi.cc.ua