Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Рівновага і безробіття

Рівновага на ринку праці існує тоді, коли кількість запитуваної праці дорівнює кількості пропонованого.

Згідно неокласичної концепції воно досягається за рахунок миттєвої реакції ставки заробітної плати на співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. Завдяки гнучкості заробітної плати ринковий механізм забезпечує повну і ефективну зайнятість. Повна зайнятість в даному випадку означає, що кожен бажаючий продати визначену кількість праці за сформованою в даний момент ціною може здійснити своє бажання. Проілюструємо поняття повної та ефективної зайнятості за допомогою рис. 7.5.

Рівновага на ринку праці при повній зайнятості

Мал. 7.5. Рівновага на ринку праці при повній зайнятості

При ставці реальної заробітної плати w0 пропозиція праці повністю відповідає попиту на нього. Але це не означає, що вичерпані всі наявні в даний момент трудові ресурси. Якби ставка заробітної плати піднялася до wv то пропозиція праці зросла б до JV ,. Проте в ситуації, представленої на рис. 7.5, немає безробіття: працездатні (їм відповідає відрізок N0N{) не бажають найматися на роботу при ставці w0.

Зайнятість на рівні Лг0 є ефективною тому, що кожна додаткова одиниця праці дає менший приріст випуску, ніж потрібно коштів для її оплати. Це випливає з того, що крива попиту на працю в умовах досконалої конкуренції одночасно представляє криву граничної продуктивності праці. При використанні, наприклад, додатково (iVj - Nq) одиниць праці виникають економічні втрати, представлені на рис. 7.5 площею заштрихованого трикутника.

Коли в країні з низькою продуктивністю праці (крива зрушена вліво-вниз) робочі пропонують працю за відносно високою ціною (крива iV5 зрушена вліво-вгору), тоді повна зайнятість може поєднуватися з великими обсягами невикористовуваних трудових ресурсів (відрізок N{N0 буде великим). У сучасній економічній теорії така ситуація на ринку праці інтерпретується як безробіття, обумовлена недоліком капіталу. Збільшення капиталовооруженности праці підвищить його граничну продуктивність (змістить криву вправо-вгору), і рівень повної зайнятості в неокласичному розумінні зросте.

Згідно неокласичної концепції рівновага на ринку праці стійко. Якщо ставка реальної заробітної плати дорівнюватиме wv то, по-перше, роботу почнуть шукати працездатні, їм відповідає відрізок ЛГ0 Л ^; по-друге, попит на працю скоротиться до jV2. В результаті виникає безробіття в розмірі (N{ - N2). Конкуренція за робочі місця змусить шукають роботу погодитися на більш низьку оплату праці, і ставка номінальної заробітної плати буде знижуватися до тих пір, поки ставка реальної заробітної плати не прийме значення wQ.

Згідно кейнсіанської концепції ринок праці може стабілізуватися при наявності безробіття. На рис. 7.6 суміщені графіки кейнсіанських функцій попиту на працю і її пропозиції.

Рівновага на ринку праці при безробіттю 168

Мал. 7.6. Рівновага на ринку праці при безробіттю 168

Попит підприємців на працю в розмірі N0 визначився відповідно до величини дійсного попиту, як це було показано на рис. 7.3. Якщо підприємці встановлять ставку номінальної зарплати на максимально допустимому для них рівні W0, то пропозиція праці дорівнюватиме N2 і на ринку праці утворюється надлишок в розмірі (N2-N0). Незважаючи на те що в ситуації, що розглядається, що шукають роботу згодні на більш низьку оплату праці, зменшення ставки заробітної плати нижче W0 не збільшить попит на працю.

З позицій класичної школи в даному випадку ціна праці завищена на величину (1Г0- V{). Але навіть при зниженні її до W{ збережеться безробіття в розмірі (N{ - N0)> яка не усувається під час стихійного взаємодії попиту і пропозиції на ринку праці. В даному випадку ринок праці стабілізується при неефективному рівні зайнятості, так як гранична продуктивність праці перевищує граничні витрати на нього. Площа заштрихованого трикутника на рис. 7.6 представляє економічні втрати від наявності безробіття.

 1. Споживання та інвестиції, модель з параметрами (Тобін)
  Дохід - функція капіталу: Y = К а, інвестиції (Г) дорівнюють приросту капіталу (амортизації немає), витрати складаються з витрат на закупівлю і установку капіталу: С = (Р + з 1, де р - ціна нового капіталу; с - ціна його установки. Нехай ставка відсотка - м Прибуток в період t дорівнює різниці
 2. Спільноти споживачів, альтруїзм
  Альтруїзм - максимізація корисності в разі, коли вона залежить не тільки від обсягу споживання даного індивіда, але також від обсягів споживання деяких інших індивідів. Альтруїст свідомо скорочує своє споживання в їх користь не через якихось «вищих» міркувань, а тому, що в результаті його
 3. Соціальні трансферти
  Дана стаття доходів включає в себе пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування по страхуванню і ряд інших виплат, що мають незначний обсяг. Основним джерелом пенсій та допомог є нарахування на оплату праці, менш значним - бюджети різних рівнів (в частині дитячих допомог і стипендій). Обсяг
 4. Скандинавська модель
  Дана система виходить з активної соціальної політики, що проводиться державою, метою якої є зниження різниці в рівні життя населення. Для цього використовується податкова система, що дозволяє ефективно перерозподіляти ресурси всередині економіки. Скандинавська модель відрізняється високим
 5. Східна модель, японська модель
  На відміну від західної моделі, що орієнтується в цілому на здібності та досягнення окремої людини, східна модель національної економіки базується на розумінні важливості колективної початку в економіці. Жорстка зв'язаність і солідарність членів спільноти, опора на колективні форми господарювання
 6. Що таке цикл?
  Широко поширена думка про те, що економічне життя являє собою не простий і рівний, а скоріше складний коливальний процес. Природу, призначення, типи і форми коливань намагалися описати численні економісти, соціологи, психологи і навіть астрономи і теологи. Справа в тому, що не тільки економіка
 7. Розробка і реалізація державних програм
  Розроблення державних програм передує велика аналітична робота. При аналізі поточної економічної ситуації виявляються проблеми і формуються пріоритети в їх вирішенні, визначаються причини виникнення проблем, дається оцінка використовуваних ресурсів, визначаються характеристики основних параметрів
 8. Роль сектора майна
  У відкритій економіці фінансові активи домашніх господарств можна представити у вигляді суми національних реальних касових залишків (М ), Вітчизняних цінних паперів (В) і іноземних цінних паперів, включаючи девізи (F ). Тримання реальної каси не приносить доходів, прибутковість вітчизняних
© 2014-2022  epi.cc.ua