Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1

Макроекономіка. Том 1

У цьому виданні збережені виправдали себе в педагогічному відношенні структура і послідовність викладу курсу макроекономіки: від аналізу взаємодії макроекономічних суб'єктів на окремих ринках через макроекономічні моделі функціонування національної економіки до розгляду суті стабілізаційної політики держави і її наслідків. У той же час більшість глав істотно перероблено з метою вдосконалення методики викладу розглянутих проблем, додавання нових положень і поновлення ілюстративного матеріалу.

Основні позначення
    Предмет і метод макроекономічного аналізу
        Макроекономіка як розділ економічної науки
        Особливості макроекономічного аналізу
            Агрегування
            Макроекономічні взаємозв'язки
            Загальна економічна рівновага
        Вихідні поняття
        Чи не відправити ВВП у відставку?
    Народногосподарський кругообіг і національне рахівництво
        Народногосподарський кругообіг
        Система національного рахівництва
        Історичний екскурс
        Міжгалузевий баланс Росії за 2011 р
Рівновага на окремих ринках
    Ринок благ
        Сукупний попит і його структура
            Попит домашніх господарств
            Попит підприємницького сектора
            Попит держави та решти світу
        Рівновага на ринку благ в кейнсіанської моделі
            Мультиплікативні ефекти
            Розширене умова рівноваги
        Модифіковані кейнсіанські функції споживання
    Ринок грошей
        Сутність і функції грошей
            Як з'явилися гроші і що з ними стали робити
            Структура грошової маси
        Створення і знищення грошей банківською системою
            Центральний банк
            Комерційні банки
        Попит на гроші
            Попит на гроші для угод і з мотивів обережності
            Попит на гроші як майно (спекулятивний мотив)
            Попит на гроші і рівень цін
        Рівновага на ринку грошей
        Відмирають чи гроші?
    Ринок фінансів
        Структура ринку фінансів і система ставок відсотка
        Прибутковість і ризик портфеля цінних паперів
            Складання портфеля з двох різновидів акцій
            Портфель з n різновидів акцій
            Оптимальний портфель ризикових цінних паперів
            Оптимальна структура змішаного фінансового портфеля
        Попит на гроші в теорії портфеля
        Оптимізація структури портфеля з n різновидів ризикових цінних паперів
    Спільне рівновагу на ринках благ, грошей і капіталу (модель is - lm)
        Умова спільного рівноваги
        Взаємодія ринків благ і фінансів при зміні екзогенних параметрів
            Наслідки зсуву лінії is
            Наслідки зсуву лінії lm
        Функція сукупного попиту
        Динамічна модель is - lm
    Ринок праці
        Рівновага на ринку праці і безробіття
            Попит на працю
            Пропозиція праці
            Рівновага і безробіття
        Теорія природного безробіття
        Кон'юнктурна безробіття. Крива оукена
        Функція сукупної пропозиції
        Модель ефективної заробітної плати шапіро - стігліца
    Загальна економічна рівновага
        Неокласична модель оер
            Реальний сектор
            Грошовий сектор
        Кейнсіанська модель оер
            Фіксована ціна праці
            Інвестиційна та ліквідна пастки
            Мультиплікатор
        Неокласичний синтез
            Порівняння неокласичної і кейнсіанської моделей оер
            Ефект реальних касових залишків
            Портфельний підхід
            Теорія кредитного фонду
        Модель оер вальраса
        Модель оер патинкина
    Теорія економічних циклів
        Поняття економічного циклу
        Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора
            Модель самуельсона - хікса
            Модель тевеса
        Монетарна концепція економічних циклів
        Модель калдора
        Економічний цикл як наслідок боротьби за розподіл національного доходу
            Модель крафта - вайзе
            Модель гудвіна
        Побудова інтегральної кривої
    Інфляція
        Поняття інфляції та її відображення в макроекономічній моделі
        Динамічна функція сукупної пропозиції
            Відсутність інфляційних очікувань
            Наявність інфляційних очікувань
        Динамічна функція сукупного попиту
        Модель інфляції
            Інфляція попиту
            Інфляція пропозиції
        Економетричні моделювання інфляції
        Соціально-економічні наслідки інфляції
            Перерозподіл доходу між населенням і державою
            Перерозподіл доходу між працею і капіталом
            Неефективна алокація виробничих ресурсів
        Антиінфляційна політика
        В країні бідних мільйонерів
© 2014-2022  epi.cc.ua