Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Основні позначення

В - вітчизняні облігації

С - обсяг споживання домашніх господарств

За - обсяг автономного споживання домашніх господарств

С - гранична схильність споживання за доходом

ц, - гранична схильність споживання по майну

D - державний борг

Е - реальний обсяг експорту

е - обмінний курс національної грошової одиниці

F - іноземні облігації

G - реальний обсяг державних витрат

Н - грошова база

i - ставка відсотка

/ - обсяг чистих інвестицій

Ihr - обсяг валових (брутто) інвестицій

Iin - обсяг чистих (нетто) інвестицій

К - обсяг капіталу

L - номінальний попит на гроші

/ - реальний попит на гроші

/ - граничний попит на гроші для угод і через обережності - граничний попит на гроші як майно М - номінальне пропозицію грошей N - кількість праці (робочий час, число працюючих) п - тими приросту трудових ресурсів Р - вітчизняний рівень цін Pz - закордонний рівень цін <2, - кількість благ i-го виду q - середня продуктивність праці R - валютні резерви центрального банку г - норма прибутковості капітального активу S - обсяг заощаджень Sa - обсяг автономних заощаджень S - гранична схильність до заощадження Т - сума податків Ту - ставка прибуткового податку і - норма безробіття

V - швидкість обігу грошей

W - ставка номінальної (грошової) заробітної плати w - ставка реальної заробітної плати

Y - номінальний національний дохід у - реальний національний дохід

yv - наявний національний доход

yF - національний дохід повної зайнятості Z - обсяг імпорту

Z - гранична схильність до споживання імпортних благ

б - дефіцит державного бюджету

у = 1 + G + Е - приплив в народногосподарський кругообіг

^ = 5 + Т + Z - відтік з народногосподарського кругообігу

до - темп інфляції

т? ' - очікуваний темп інфляції

у - капиталовооруженность праці

про - середня продуктивність капіталу

v - обсяг майна

Xе - очікуване значення показника х

х( = (xt -xt_x) / Xt_x - темн приросту показника х

ВВП - валовий внутрішній продукт

ВНП - валовий національний продукт

НД - національний дохід

ПП - проміжний продукт

СОІ - сукупний суспільний продукт

ЧІП - чистий національний продукт

 1. Попит на гроші по Баумоль - Тобіну
  Трансакційні витрати - витрати при вкладенні і зняття грошей з рахунків: грошовий еквівалент часу, витраченого в черзі, транспортні витрати, комісія за банківську операцію і ін. Витрати цього виду не враховуються в теорії попиту на гроші Кейнса. Річний дохід (F) домогосподарства отримують
 2. Попит на гроші
  Досить поширене і давно усталене думка, що попит людей на гроші безмежний, засноване на непорозуміння. Той, хто так вважає, насправді має на увазі, що на бажану їм суму грошей він купив би будинок, автомобіль та інші потрібні йому блага. Тим самим прагнення мати якомога більше благ або як
 3. Попит і пропозиція праці, попит на працю - рішення компанією оптимізаційної задачі
  Почнемо аналіз ринку праці з боку попиту. Попит на працю пред'являється в макроекономіці репрезентативним виробником, який вирішує завдання вибору оптимальної кількості праці при заданій кількості капіталу К. За аналогією з рішенням аналогічної задачі в гл. 4, маємо наступне. Фірма повинна
 4. Поняття обмінного курсу
  Ми вже неодноразово використовували поняття обмінного курсу. Визначимо його більш формально. Обмінний курс (у вітчизняній літературі його також іноді називають валютним курсом) показує, в якій пропорції валюта однієї країни обмінюється на валюту іншої країни. Є дві основні системи вказівки
 5. Показники сукупного споживання
  Не всі частини сукупного випуску можуть бути використані для споживання і поліпшення добробуту людей. Тому крім показників сукупного виробництва в національній економіці використовуються індикатори сукупного споживання. 1. Національний дохід (НД) являє собою суму факторних доходів, отриманих
 6. Побудова інтегральної кривої
  Запишемо рівняння (9.18) і (9.22) в наступному вигляді: Розділивши ліві і праві частини цих рівнянь друг на друга, отримаємо Інтеграл рівняння (1) дорівнює де Л - інтегральна постійна. Позначимо: [l-r | (a + n)] / r | = G і ~ (A + y) = h; тепер рівність (3) набуває вигляду а після введення
 7. Підстроювання цін
  Розглянемо два варіанти поведінки фірми: встановити єдину для ринку ціну або оптимальну для себе ціну з урахуванням єдиної ціни. Попит на продукт г-го виробника (Q,) пропорційний доходу (У) і скорочується зі зростанням відносної ціни (Р ; / Р ), А рівноважна реальна зарплата (W / Р) є статечна
 8. Передмову
  Наслідки наших дій чекають нас попереду на нашому шляху. Г. П. Щедровицький Національна економіка будь-якої країни є складною господарську, соціальну, технологічну і культурноорганізаціонную систему, особливу спільність людей, які проживають на певній території і знаходяться в особливих економічних
© 2014-2022  epi.cc.ua