Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

інфляція

Поняття інфляції та її відображення в макроекономічній моделі

? інфляція - довгострокове зниження купівельної спроможності грошей. Розрізняють відкриту і приховану, або пригнічену, інфляцію. Відкрита інфляція проявляється в тривалому зростанні рівня цін, прихована - в появі товарного дефіциту.

Відкриту форму інфляція приймає в умовах вільних, рухливих цін, приховану - в умовах жорсткого державного контролю за ними. Від інфляції як процесу слід відрізняти стрибок рівня цін - одноразове його підвищення, яке може стати початком розвитку інфляції, але може і не стати їм.

? Довготривале зниження рівня цін називають дефляцією.

Рівень інфляції при її відкритій формі визначається темпом приросту рівня цін. У практичних розрахунках для оцінки рівня інфляції використовують індекси цін - найчастіше ІСЦ. Інфляція відноситься до числа основних дестабілізуючих факторів ринкової економіки, і чим вище її рівень, тим вона небезпечніша.

Інфляція в кілька десятків відсотків в рік - ознака недостатньо ефективної грошової політики. Для інфляції, що перевищує 50% на рік, американський економіст Філіп Кеган запропонував спеціальний термін - гіперінфляція; її поява знаменує параліч ринкового механізму.

Основним фактором, що переводять помірну інфляцію в гіперінфляцію, є великий (рівний або перевищує ВВП) державний борг.

Професор прикладної економіки в Університеті Джона Хопкінса в Балтіморі Стів Хеіке підрахував, що за останні три століття було 30 гіперінфляції, з яких 27 мало місце в XX ст. Найбільш високий рівень гіперінфляції спостерігався в Угорщині з серпня 1945 по липень 1946 р коли рівень цін за рік виріс в 3,8 - 1027 раз при середньомісячному зростанні в 198 разів. У XXI ст. рекорд гіперінфляції встановила Зімбабве: з липня 2007 по липень 2008 р ціни зросли в 2,3 млн разів. У січні 2009 р влади Зімбабве дозволили громадянам використовувати іноземну валюту замість повністю знецінилася місцевої. Банківські рахунки з балансом від нуля до 175 квадрильйонів зімбабвійських доларів були обміни на 5 доларів США. Суми, що перевищують цю величину, обмінювалися за курсом 35 квадрильйонів зімбабвійських доларів за 1 долар США.

Росія в 1990-х рр. при переході від планової до ринкової економіки пережила дві інфляційні хвилі: довгу в 1992-1996 рр. (В 1992 р ІСЦ зріс в 26,1 рази) і коротку в 1998-1999 рр. (За 1998 р зростання ІСЦ в 1,8 рази; за 1999 - в 1,4 рази). У першому десятилітті третього тисячоліття інфляція в Росії залишилася стабільно високою але порівняно з іншими успішно розвиваються (рис. 10.1).

Річний приріст ІСЦ в ФРН, США та Росії,%

Мал. 10.1. Річний приріст ІСЦ в ФРН, США та Росії,%4

Ці недоліки ІСЦ були відомі давно, але їх реальні практичні наслідки гостро стали відчуватися з переходом в постіндустріальну та інформаційну стадію економічного розвитку. Для обліку ефекту заміни статистичні органи США (Бюро статистики праці, Національне бюро економічних обстежень) з 1999 р перейшли до нової методики визначення індексу цін. Щоб відобразити зміна якості товарів і поява нових різновидів споживчих благ статистики шукають практичні можливості використання концепції гедоністичного ціноутворення. При новому методі розрахунків динаміки цін показники інфляції в США виявилися приблизно на 1 процентний пункт нижче в порівнянні з традиційним методом, а темпи зростання ВВП приблизно на 0,5 процентних пунктів вище. Це необхідно враховувати при міждержавних порівняннях.

Уявлення учасників національного господарства про майбутню динаміку рівня цін або, кажучи інакше, інфляційні очікування входять в число найважливіших параметрів, що визначають їх поведінку. Тому для комплексного аналізу причин виникнення інфляції і її впливу на економічну кон'юнктуру в макроекономічну модель потрібно включити і інфляційні очікування.

Оскільки функція сукупного попиту відображає чинники, що забезпечують спільне рівновагу на ринках благ і грошей, а функція сукупної пропозиції характеризує процеси, що відбуваються на ринку праці, і технологію виробництва, то макроекономічна модель в стислому вигляді може бути представлена як модель взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції. Саме такий вид макроекономічної моделі буде використаний в цьому розділі.

Виведені в параграфах 6.3 і 7.4 функції сукупного попиту і сукупної пропозиції на ринках благ дозволяють визначити, якими будуть їхні обсяги при різних фіксованих рівнях цін. Так як інфляція означає безперервне зростання цін, то для її включення в макроекономічну модель необхідно встановити зв'язок між темпом приросту рівня цін (Pf -Pt-i) / Pt-i = rct і обсягами сукупного попиту y? (nt) і совокуп- ного пропозиції yfг), Т. Е. Побудувати динамічні макроекономічні функції попиту і пропозиції.

 1. Кон'юнктурна безробіття. Крива Оукена
  Фактична або спостерігається безробіття зазвичай не дорівнює природною. У періоди економічного буму попит на робочу силу настільки великий, що число людей, що залишають виробництво, скорочується в порівнянні зі звичайною нормою 5, а частка безробітних, які влаштовуються на роботу, перевищує
 2. Концентрація і конкурентне середовище, конкурентні стратегії фірм
  Взаємодії фірм являють собою певну систему відносин мікрорівня, яка включає в себе: відносини між діючими продавцями на ринку; відносини між продавцями і покупцями; відносини між реальними і потенційними продавцями. Взаємодії фірм можна розглядати в двох аспектах: горизонтальному - як відносини
 3. Конкурентоспроможність національної економіки в глобальну епоху, загальне розуміння проблеми
  Як відрізнити велику державу від звичайного держави? Американський дослідник Р. Кохейн пропонує такий підхід: «Велика держава - це держава, лідери якого вважають, що воно може самостійно здійснювати широке, можливо, вирішальний вплив на міжнародну систему; середня держава - це держава, чиї
 4. Компроміс між доходом і інфляцією, модель узгодженого рівноваги (Кідланд - Прескотт)
  При формуванні економічної політики уряд прагне отримати на найближчих виборах максимальне число голосів виборців, тому включає в свою цільову функцію два показника, найбільш значущі для населення: реальний ВВП, або дохід (У), який визначає рівень доходів і зайнятості населення; темп інфляції
 5. Ключові економічні показники, загальні положення ключових показників
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати - відмінність між номінальними і реальними показниками; вміти - оцінювати реальний стан національної економіки за період часу; володіти - методикою оцінки можливостей і обмежень економічних індикаторів. Актуальні питання глави: Які
 6. Кейнсіанство
  Класичний і кейнсіанський підхід є дві основні традиції в макроекономіці. Класичний підхід пов'язаний з ім'ям А. Сміта і заснований на концепції «невидимої руки», що приводить суспільство до максимального добробуту. Заробітна плата і ціни на всіх ринках швидко і автоматично коригуються через
 7. Жорстку умову платоспроможності
  Як ми вже згадували, загальноприйнятого критерію фіскальної стійкості не існує. Розглянемо для початку в якості простого і досить грубого наближення умова сталості відносної величини боргу до ВВП: b t _ x = b t . Його можна назвати жорсткою умовою платоспроможності. Тоді з формули (18.4) випливає
 8. Інвестиційна та ліквідна пастки
  При знаходженні в інвестиційній пастці лінія IS стає перпендикуляром (див. рис. 6.6) і слідом за нею перпендикулярне положення займає графік сукупного попиту. Якщо в умовах нашого числового прикладу підприємці будуть визначати обсяг інвестицій не по формулі 1 = 240 - 6 /, а через песимістичної
© 2014-2022  epi.cc.ua