Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Національна економіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Концентрація і конкурентне середовище

Взаємодії фірм являють собою певну систему відносин мікрорівня, яка включає в себе:

Взаємодії фірм можна розглядати в двох аспектах: горизонтальному - як відносини між контрагентами одного рівня і вертикальному - як відносини між контрагентами послідовних стадій виробничого і розподільного процесів. Крім того, взаємодії фірм передбачають врахування не тільки реально діючих, які вже перебувають на ринку агентів, але і потенційно можливих конкурентів і партнерів - фірм, які легко, зі зміною умов, можуть увійти в галузь.

Конкурентні стратегії російських фірм

Емпіричні дослідження конкурентних стратегій фірм в російській економіці (табл. 8.7, 8.8) показують високий ступінь ринковості в поведінці компанії: велика частина підприємств для реалізації продукції робили типово ринкові методи - контроль цін (65%); модифікація товарного набору (45%); взаємодія з дилерами (29%); реклама (24%). Подібні варіанти стратегічного поведінки характерні для ринків з переважанням монополістичної конкуренції та олігополії з диференційованим продуктом.

Таблиця 8.7

Оцінка методів конкуренції російськими підприємствами

метод

%

перехоплюють замовників

42,7

Переманюють кваліфіковані кадри

22,5

перехоплюють постачальників

21,6

Перехоплюють необхідні ресурси

21,1

збивають ціни

18,5

Змушують приєднатися до більш великій фірмі

9,7

Погрожують прямими насильницькими діями

3,1

Таблиця 8.8

Заходи, що вживаються підприємствами для поліпшення збуту

продукції

міра

%

Змінили профіль виробництва

6

змінили асортимент

45

Стримували зростання цін

65

Вдавалися до активної реклами

24

Працювали з посередниками

29

Вийшли на зарубіжні ринки

5

Намагалися досягти державних замовлень

5

Проблем зі збутом немає

5

Нічого не робили, так як все марно

4

Чому фірми, що зазнають збитки, не виходять з неприбуткової діяльності? Згідно з даними опитувань, для цього є важливі причини (табл. 8.9). Вирішальною причиною, значимість якої особливо зростає в кризові періоди, є проблема зайнятості. Багато працівників беруть довгострокові кредити (наприклад, іпотечні), виховують дітей. Втрата роботи для них означала б серйозне падіння рівня життя, а можливо, і крах всіх їх життєвих надій. Сильні традиції патерналізму змушують працівників сподіватися на власне підприємство, а підприємство - виконувати ці сподівання співробітників.

Фактори, що ускладнюють вихід підприємства з неприбутковою

діяльності

фактор

%

Необхідно підтримувати зайнятість

46,7

Дана сфера є вирішальною для подальшої діяльності

22,2

Необхідно підтримувати відносини з постачальниками

18,6

Інвестований капітал ще не окупився

5,4

Відносини з місцевою владою

4,8

Можливі збитки соціального іміджу компанії

4,8

Конкуруючі компанії не виходять з даної сфери

3,0

Історичне значення даного виду діяльності

3,0

Другий і третій за значимістю фактори відображають роль підприємства в своїй продуктового ланцюжка, взаємини з постачальниками і споживачами своєї продукції. Це говорить про те, що підприємства стали відповідальними партнерами в господарському житті і намагаються вести себе добросовісним чином в економічних процесах.

 1. Макромодель ефективної зарплати (Шапіро - Стігліц)
  Всі наймані працівники отримують рівну зарплату, але при цьому кожен працівник або сумлінно трудиться, або «ухиляється» від роботи, т. Е. На ринку праці є сумлінні і недобросовісні працівники. Сумлінний працівник витрачає фіксовані трудові зусилля, які ми вимірюємо величиною прожиткового мінімуму
 2. Макроекономічні взаємозв'язки
  В результаті макроекономічного агрегування взаємозв'язку функціонування національної економіки представляється, як зазначалося вище, у вигляді господарської діяльності чотирьох суб'єктів, що взаємодіють один з одним на чотирьох агрегованих ринках. Внаслідок розглянутої специфіки державної
 3. Макроекономічна статистика, основні показники макроекономічної статистики
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати основні показники макроекономічної статистики; основні дискусійні питання щодо показників макроекономічної статистики; вміти розраховувати ВВП трьома основними способами; визначати рівень безробіття та інфляції; інтерпретувати
 4. Лінійні моделі економічного зростання
  Лінійні моделі зростання в значній мірі стояли в основі плану Маршалла. Вони надихнули багатьох економістів до стимулювання економічного зростання через кредит. Його використовували для пожвавлення економіки Європи після Другої світової війни. Це передбачало досягнення економічного зростання
 5. Критика ВВП, його альтернативи
  Коли створювалися основи макроекономічної статистики, акцент робився на тому, щоб систематично вимірювати зайнятість, безробіття, сукупний випуск, сукупний дохід і тому подібні показники в економіці, використовуючи стандартну методологію розрахунку. Валовий внутрішній продукт не враховує деякі
 6. Кредитні шоки
  У неокласичних моделях проблема імпульсу вирішувалася через грошові шоки, які вели до непередбачених цінових змін, причому моделі зовнішнього впливу на хід циклу доповнювалися моделями поширення імпульсів. З кінця 1990-х рр. робилися спроби включити державну політику в модель циклу в якості
 7. Короткі висновки
  Як комбінації цілей проведення стабілізаційної політики у відкритій економіці виступає подвійне рівновагу - спільне рівновагу на всіх макроекономічних ринках країни при повній зайнятості і нульовому сальдо її платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу країни дорівнює нулю, якщо чистий експорт
 8. Короткі висновки
  В системі національного рахівництва формуються найважливіші макроекономічні показники і визначаються їх кількісні значення. Тому з нього і починається кількісний макроекономічний аналіз. Національне рахівництво показує, як економіка функціонувала в минулому. Ця інформація служить для оцінки
© 2014-2022  epi.cc.ua