Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
  ЗМІСТ   Наступна »

МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати

вміти

володіти

- навичками розрахунку основних макроекономічних показників.

Основні показники макроекономічної статистики

Сучасна економічна статистика надає макроекономістом великий набір даних, пов'язаних з такими макроекономічними категоріями, як національний дохід, інвестиції, споживання, експорт та імпорт, рівень зайнятості і безробіття, грошова маса, інфляція, система ставок відсотка і т. д. У цьому параграфі основна увага приділено показникам, пов'язаним з національним доходом, а також виміром безробіття та індексу споживчих цін. Дані показники макроекономічної статистики пов'язані з ключовими питаннями макроекономіки, порушеними в гл. 1.

Всі показники економічної статистики діляться на показники потоку і показники запасу. показники запасу вимірюються як кількість аналізованого показника на певний момент часу, на певну дату. Прикладами показників запасу в макроекономічній статистиці є грошова маса (вимірюється на конкретну дату, найчастіше на 1-е число кожного місяця), запас капіталу (капітал, накопичений на конкретну дату), населення країни (зазвичай дається оцінка на початок кожного року), рівень безробіття (вимірюється станом на конкретну дату). показники потоку вимірюються як кількість аналізованого показника за певний часовий інтервал, тому одиниці виміру показників потоку завжди будуть включати вказівку на період, за який вони виміряні. Прикладами показників потоку в макроекономічній статистиці є ВВП (вимірюється в грошових одиницях за період: рублів за рік, рублів за квартал і т. Н.), Інфляція (вимірюється у відсотках за період часу - місяць, квартал, рік).

Для пояснення співвідношення між показниками потоку і запасу зазвичай використовують наступну аналогію. Уявіть собі ванну, в яку наливається вода, і одночасно вода виливається. Вимірювання кількості води у ванні в кожен конкретний момент часу являє собою показник запасу води на відповідний момент. Потік води за якийсь період часу (наприклад, за годину) буде представляти собою різницю між кількістю води, що надійшла в ванну з крана за годину, і кількістю води, витік за цей час з ванної, т. Е. Потік являє собою зміну запасу за період часу. Між різними показниками макроекономічної статистики є відповідна зв'язок. Наприклад, запас капіталу на певну дату може бути обчислений як запас капіталу на попередню дату плюс інвестиції (потік вливань в капітал за аналізований період) мінус амортизація (потік вибуття капіталу за той же період). Розрахувати кількість безробітних на певну дату можна як кількість безробітних на попередню дату плюс кількість людей, які втратили роботу за минулий період часу (потік вливань в пул безробітних), мінус кількість людей, які знайшли роботу за минулий період часу (потік вибуття з пулу безробітних).

 1. Моделі сукупної пропозиції з урахуванням очікувань, модель сукупної пропозиції при фіксованій заробітній платі з очікуваннями з приводу рівня цін
  Розглянемо варіант, який близький кейнсианским моделям (зокрема, до другого варіанту кейнсіанських моделей сукупної пропозиції) - в ньому передбачається, що номінальна заробітна плата W фіксована. Це цілком реалістичне припущення, так як контракти з працівниками зазвичай укладаються на певний
 2. Модель is - lm
  №41_ Споживання домашніх господарств відображається функцією С = 10 + 0,75 //, а попит на інвестиції - функцією / = 50 - 4 /, де г - в процентах. Сукупна пропозиція абсолютно еластична при Р = 1. Попит на гроші для угод дорівнює 10% національного доходу. В обігу перебуває 48 ден. од. На ринках
 3. Моделі RIM, QUMMIR і розрахованої загальної рівноваги CGE
  Практика ринкових умов господарювання і лібералізація економічних відносин переорієнтували інтереси в сфері наукових розробок народногосподарського планування. Величезний вплив грошово-кредитної сфери, необхідність вивчення поведінки господарюючих суб'єктів в ринкових умовах стали об'єктивними
 4. Моделі мультиплікатора-акселератора, модель без лагів
  Лаг - проміжок часу між причиною і наслідком. На практиці економічні суб'єкти зазвичай приймають рішення про обсяг споживання і інвестицій, грунтуючись на величині доходу в попередні періоди, т. Е. З урахуванням тимчасового лага. Однак в даній моделі ми для простоти вважаємо, що лага немає
 5. Модель глобального рівноваги
  Узагальнимо найпростішу кейнсіанську модель рівноваги на випадок глобальної економіки. Аналогом доходу країни (ВВП) тут служить вектор, що складається з доходів всіх країн, а аналогом граничної схильності до заощадження - матриця, що характеризує норму заощадження в кожній країні і інтенсивність
 6. Модель акселератора
  Крім реальної ставки відсотка, на оптимальний обсяг інвестицій впливають і інші фактори. Ми бачили, що вони включають норму амортизації, загальний вид виробничої функції і накопичене кількість капіталу, вартість капіталу, а також загальну оцінку економічної кон'юнктури. Останнє тісно пов'язане
 7. Міжнародний бізнес, світові ринки і конкурентоспроможність національної економіки, транснаціональні компанії і банки - головні актори глобальної економіки
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати ключові чинники конкурентоспроможності національної економіки; вміти аналізувати галузеву і регіональну структуру світових ринків; володіти навичками дослідження міжнародного бізнесу та його ролі в національній економіці. Актуальні
 8. Метод матриці взаємодій
  Дозволяє планомірно досліджувати результати потенційної взаємодії елементів в прогнозованої сукупності подій. Він вимагає методичного опитування щодо потенційного впливу однієї події (якщо воно має відбутися) на інші події, що розглядається сукупності, причому бажано знати спосіб і сили зв'язку
© 2014-2022  epi.cc.ua