Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель IS - LM

№41_

Споживання домашніх господарств відображається функцією С = 10 + 0,75 //, а попит на інвестиції - функцією / = 50 - 4 /, де г - в процентах. Сукупна пропозиція абсолютно еластична при Р = 1. Попит на гроші для угод дорівнює 10% національного доходу. В обігу перебуває 48 ден. од. На ринках благ і грошей встановилася рівновага.

Визначити обсяг попиту на гроші як майно, якщо прибутковість державних облігацій дорівнює 5%.

№ 42

При незмінному рівні цін Р = 1 домашні господарства споживають 80% наявного доходу, а їх попит на реальні касові залишки відображається функцією / = 0,2 - 62 / ', де i - в процентах. Функція попиту підприємців на інвестиції має вигляд / = 900 - 50 /. Держава закуповує 800 од. благ, використовуючи всю суму прибуткового податку, що стягується з населення але фіксованою ставкою. В обігу перебуває 80 ден. од.

Визначити: а) величину ефективного попиту; б) ставку відсотка; в) обсяг споживання домашніх господарств; г) обсяг інвестицій; д) ставку прибуткового податку.

№ 43_

При постійному рівні цін Р = 1 домашні господарства споживають 80% наявного доходу; обсяг інвестицій підприємці визначають але формулою I = 180 - 3,2 /, де / - у відсотках. Функція попиту населення на реальні касові залишки: / = 0,1 // + + 50 - 4 /. В обігу перебуває 90 ден. од. Ставка прибуткового податку 15%.

Якщо держава буде закуповувати 20 од. благ, то на скільки: а) одиниць збільшиться ефективний попит на блага; б) процентних пунктів підвищиться ставка відсотка; в) одиниць доходи держбюджету будуть перевищувати витрати?

№ 44_

Домашні господарства споживають 80% реального національного доходу. Сірое підприємців на інвестиції відображається функцією I = 100 - 4 /, де i - в процентах. Попит населення на гроші для угод дорівнює 10% реального національного доходу, а попит на гроші як майно відображається функцією Ьїм = 60 - 4 /. В обігу перебуває 50 ден. од.

Якщо рівень цін зросте з 1 до 2,5, то: 1) на скільки одиниць скоротиться: а) сукупний попит на блага; б) попит на блага домашніх господарств; в) попит підприємців на інвестиції; 2) на скільки процентних пунктів підвищиться ставка відсотка?

№ 45_

Сукупна пропозиція блага абсолютно еластична при Р = 1. Споживчий попит відображається функцією С- 40 + 0,6 //, а інвестиційний - функцією I = 100 - 4 /, де г - в процентах. Сірое на гроші відображає функція L = 0,2у + 30 - 2 /. В обігу перебуває 50 ден. од.

№ 46_

Сукупна пропозиція блага абсолютно еластична при Р = 1. Домашні господарства 80% поточного наявного доходу використовують на покупку благ. Інвестиційний попит підприємців відображається функцією / = 900 - 50 /, де / - у відсотках, а попит населення на реальні касові залишки - функцією / = 0,25у + 500 - 62,5 /. У зверненні було 1000 ден. од.

№ 47

На ринку блага попит представлений функцією споживання домашніх господарств С = = 0,75 / і функцією попиту на інвестиції підприємцями 1 = 86 - 4 /, де i - в процентах. Попит на реальні касові залишки відображається функцією / = 0,1 г / + 40 - 2 /; в обігу перебуває 60 ден. од.

№ 48

Попит домашніх господарств на споживчі блага відображається функцією З = 0, БГ /, а на реальні касові залишки / = 0,12у + 30 - /, де i - в процентах. Інвестиційний попит підприємців заданий функцією / = 100 - 5 /, де i - в процентах. В обігу перебуває 40 ден. од.

На яку відстань, виміряний по осі абсцис, зрушаться лінія IS і крива сукупного попиту, якщо держава буде купувати на 20 од. блага? Чим пояснюється відмінність зрушень зазначених ліній?

№ 49

Безліч поєднань г /, /, відповідне рівноваги на ринку благ, описувалося рівнянням i = 10 - 0,02 //. Коли ставка відсотка знизилася до 2, виникло стан ліквідної пастки. На скільки одиниць зміниться обсяг ефективного попиту при скороченні автономних витрат на 3 од.?

№50

В рамках моделі IS - LM провести алгебраїчно і графічно порівняльний аналіз впливу приросту державних витрат на величину ефективного попиту і ставку відсотка в випадках фінансування додаткових витрат за допомогою: а) позики у населення (випуску облігацій); б) позики у центрального банку; в) збільшення податків.

 1. Модель зростання Харрода
  Дохід зростає в умовах динамічного нерівноваги, коли сукупний попит (У 5 = AS) поступово зближується з сукупною пропозицією (У = AD). Передбачається виконання двох умов. 1. Автономні витрати дорівнюють індукованим інвестицій за відсутності тимчасового лага: де з - акселератор, т. е. автономне
 2. Модель з регульованим пропозицією грошей
  У даній моделі виконуються основні припущення моделі мультиплікатора-акселератора з ринком грошей (див. Підпункті 7.2.4), але пропозиція грошей тепер не є екзогенною константою, а регулюється центральним банком. Пропозиція грошей, як і попит на гроші, виражається лінійною функцією двох змінних:
 3. Модель з інвестиціями в r&d (Ромер)
  Дохід є виробнича функція з постійним ефектом від масштабу виробництва, причому продуктивність економіки (Л) зростає з ростом капіталу за рахунок інвестицій в науково-технічні розробки (R&D - research and development). У підсумку виробнича функція набуває зростаючий ефект від масштабу:
 4. Моделювання і прогнозування інвестицій в основний капітал
  Прогнозування загального обсягу виробничих капітальних вкладень відображає логіку розробки середньострокового прогнозу. У середньостроковому прогнозуванні зазвичай переважно використовувати підхід, що веде від ресурсів до реалізації цілей. В першу чергу це пояснюється тривалістю інвестиційного
 5. Модель торгу Неша
  Ми спираємося на модель ефективного контракту: профспілка і фірма ведуть переговори (торг) про чисельність зайнятих членів профспілки (L) і ставкою зарплати (w ). Тут вони прагнуть встановити якісь «справедливі» значення цих показників. Контракт буде свідомо «несправедливий», якщо цільова
 6. Модель Самуельсона - Хікса
  Модель Самуельсона - Хікса включає в себе тільки ринок благ, і тому рівень цін і ставка відсотка передбачаються незмінними; обсяг пропозиції благ абсолютно еластичний. Обсяг споживання домашніх господарств в поточному періоді залежить від величини їхнього доходу в попередньому періоді де З
 7. Модель профспілки-монополіста
  Профспілка є єдиним продавцем на ринку праці і тому здатний встановлювати ставку зарплати (W), яка максимізує його цільову функцію - середню корисність члена профспілки (W) при заданої функції попиту на працю L {q, w): де U (w) y U 0 - корисність зайнятого і безробітного; q - ціна продукту.
 8. Модель олігархії
  Олігархія - економічна система, в якій уряд діє в інтересах групи приватних підприємців і не враховує інтереси інших груп населення. Воно встановлює ставку податку, яка найбільш вигідна для приватного бізнесу. Цільова функція уряду при олігархії - віддача на одиницю капіталу після вирахування
© 2014-2022  epi.cc.ua