Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Модель профспілки-монополіста

Профспілка є єдиним продавцем на ринку праці і тому здатний встановлювати ставку зарплати (W), яка максимізує його цільову функцію - середню корисність члена профспілки (W) при заданої функції попиту на працю L {q, w):

де U (w)y U0 - корисність зайнятого і безробітного; q - ціна продукту.

Нехай число зайнятих L менша за чисельність профспілки 10. прирівняємо нулю W ':

де е = - {dL / L) / (Dw / w) - еластичність попиту на працю за ставкою зарплати.

З (11.69) випливає, що обрана профспілкою ставка зарплати не залежить від ціни продукту, ціна впливає лише на зайнятість. Якщо число зайнятих L дорівнює чисельності профспілки то ставка зарплати визначається з умови L (q, w) = L0.

приклад

Отримаємо залежність числа зайнятих від ціни продукту, якщо: Q = 1 oVZ; U = 4w; U0 = 1. Знайдемо функцію попиту на працю і її еластичність (для статечної функції це показник ступеня):

підставами е, U, U0 в (11.69), знайдемо ставку зарплати, підставимо її в формулу попиту на працю, отримаємо залежність числа зайнятих від ціни:

Число зайнятих при ціні 2 одно 31,6. Ставка зарплати дорівнює 1,78 при цінах, при яких число зайнятих менше числа членів профспілки. Якщо все в профспілці 80 членів, то максимальна ціна продукту, що не впливає на ставку зарплати, дорівнює у] 80: 7,9 = 3,18. Якщо ціна дорівнює 4, то ставка зарплати визначається з умови 80 = 25-42 «г2, вона дорівнює 2,24.

 1. Національний фінансовий рахунок
  Метою національного фінансового рахунку, також відомого як «рахунок фінансових потоків», коли він використовується більш широко для реєстрації потоків між різними секторами, є відображення «інвестицій» в фінансові інструменти, боргові зобов'язання і різні форми боргових зобов'язань, а також
 2. Національні рахунки як інформаційна основа макроекономічного планування та прогнозування, національне рахівництво і агрегований ринок
  В результаті вивчення даного розділу студент повинен: знати основні поняття системи національних рахунків; суть методу агрегування; джерела отримання основної статистичної інформації; секторіальних структуру економіки; вміти застосовувати необхідну статистичну інформацію відповідно до управлінським
 3. Національна економіка в світовому масштабі
  Сучасні країни не діють автономно, у світі широко розвинена міжнародна торгівля, країни виступають в ролі експортерів одних товарів і імпортерів інших. Тому національну економіку слід розглядати у взаємозв'язку з усією світогосподарчої системою. Загальносвітові тенденції проявляються через
 4. Мультиплікатор
  При виявленні умов рівноваги на ринку благ (див. Підпункті 3.1.1) ми звернули увагу на характерну особливість макроекономічної концепції Кейнса - виникнення мультиплікативний ефект при зміні автономного попиту. На тому етапі аналізу величина мультиплікатора була визначена при двох спрощують
 5. Монетарний імпульс
  Припустимо, держава збільшує свої витрати за рахунок збільшення дефіциту бюджету, збільшуючи, тим самим, кількість грошей в обігу. У секторі майна це викличе два ефекти: ефект субституції і ефект майна. Помітивши збільшення в своєму майні частки касових залишків, домашнім господарствам доводиться
 6. Монетарна концепція економічних циклів
  Незважаючи на те що в моделі Тевеса присутній ринок грошей, в ній, як і в моделі Самуельсона - Хікса, причиною кон'юнктурних циклів виступають екзогенні зміни попиту на блага. Монетарні концепції економічних циклів пов'язують коливання економічної кон'юнктури з ендогенними змінами
 7. Модель зростання Солоу, основні поняття
  Постійний ефект від масштабу виробництва - збільшення витрат капіталу і праці в кілька разів (X) викликає зростання доходу (У) в те ж саме число раз: Фондоозброєність праці, або капиталовооруженность праці, (k) - відношення витрат капіталу і витрат праці: k = К / L. Даний показник, так само
 8. Модель з інсайдерами та аутсайдерами
  фірма використовує L 0 постійних працівників (інсайдерів) і наймає Lj тимчасових працівників (аутсайдерів) в залежності від ціни продукту q v Зарплата аутсайдера на з одиниць менше, ніж у інсайдера (W). Фірма максимізує середній прибуток, змінюючи число аутсайдерів і зарплату: де Pj - ймовірність
© 2014-2022  epi.cc.ua