Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

мультиплікатор

При виявленні умов рівноваги на ринку благ (див. Підпункті 3.1.1) ми звернули увагу на характерну особливість макроекономічної концепції Кейнса - виникнення мультиплікативний ефект при зміні автономного попиту. На тому етапі аналізу величина мультиплікатора була визначена при двох спрощують передумовах: 1) приріст сукупного попиту не супроводжується зростанням ставки відсотка; 2) при сформованому рівні цін підприємці можуть запропонувати будь-який обсяг благ.

В ході аналізу взаємодії ринків благ і грошей (див. Параграф 6.2) ми виявили, що грошовий ринок пригальмовує мультиплікативний ефект, так як при заданому пропозиції грошей збільшення автономного попиту підвищує ставку відсотка, стримуючи інвестиційну активність. На додаток до цього врахуємо тепер, що приріст пропозиції благ, необхідний для відновлення рівноваги після збільшення автономних витрат, може супроводжуватися підвищенням рівня цін.

При зміні рівня цін записана в збільшеннях функція сукупного попиту (див. Вираз (6.2)) набирає вигляду

Величину приросту сукупного пропозиції при зміні рівня цін являє ефект виробництва (див. Вираз (7.8)). З нього випливає, що

Підставивши вираз (8.3) в формулу (8.2) і розкривши значення а і b, після перетворень отримаємо

Співмножник, що стоїть перед dA у формулі (8.4), є мультиплікатор повної кейнсіанської моделі. Він показує, наскільки зросте величина рівноважного національного доходу при збільшенні автономного попиту на одиницю. Другий доданок знаменника визначає міру гасіння мультиплікативного ефекту ринками грошей і праці: підвищення рівня цін, необхідне для збільшення пропозиції благ, скорочує реальні касові залишки, підвищуючи ставку відсотка і знижуючи попит на інвестиції; в результаті стимулюючий вплив приросту автономних витрат зменшується.

Через великої кількості факторів, що визначають значення мультиплікатора повної моделі, не можна однозначно сказати, більше він або менше одиниці. Можна лише відзначити, що приріст автономного попиту тим більше збільшить обсяг виробництва і зайнятість, чим менше:

За допомогою мультиплікатора повної кейнсіанської моделі можна також представити у алгебраїчній формі наслідки збільшення номінальної кількості грошей. Якщо в стані ОЕР зросте пропозиція грошей, то домашні господарства використовують їх на покупку облігацій, так як при заданій величині доходу попит на гроші для угод фіксований. Збільшення попиту на облігації підвищить їх курс і знизить ставку відсотка. Визначимо величину її зниження, записавши в збільшеннях умова рівноваги на грошовому ринку при фіксованих значеннях рівня цін і національного доходу = 1; у = Г /0)

Наочно це представлено на рис. 8.7.

Величина зниження i в разі збільшення М при фіксованій велічінеу

Мал. 8.7. величина зниження i в разі збільшення М при фіксованій велічінеу

В результаті такого зниження ставки відсотка попит на інвестиції зросте на

Помноживши цю величину на мультиплікатор повної моделі (р), дізнаємося, наскільки зросте дійсний попит в результаті збільшення реальної пропозиції грошей на одиницю:

З зіставлення виразів (8.5) і (8.6) випливає, що «віддача» додаткового рубля державних витрат у стільки разів перевищує «віддачу» додатково емітується грошової одиниці, у скільки разів гранична схильність до переваги ліквідності більше граничної схильності до інвестування

 1. Основні фонди: наявність і якість
  Період 2000-х рр. відзначається певним зростанням загальної величини основних фондів в Росії (табл. 6.7). Якщо ми порівняємо ситуацію початку 2000-х рр. з періодом 1990-х рр., ми побачимо явну позитивну тенденцію. До 2013 року обсяг основних фондів в російській економіці зріс в півтора рази
 2. Основні етапи становлення інформаційної макроекономіки, теорія продуктивних сил., концепція інстинкту майстерності
  Продуктивний характер розумової праці вперше був обгрунтований в книзі Ф. Ліста «Національна система політичної економіки» (1841). Він назвав продуктивними силами здатність нації виробляти багатство і вважав цю здатність нескінченно важливіше самого багатства. Стан економіки Лист розглядав
 3. Основи національної економіки
  Економіка сучасного типу являє собою цілісну систему національного господарства, що розвивається за своїми специфічними законами і піддану особливим тенденціям стохастичною динаміки. Вважається, що національна економіка як самостійна організація та окрема галузь знань зародилася завдяки промислової
 4. Оптимальні траєкторії в моделі Рамсея
  Модель Рамсея є моделлю екзогенного зростання. Вона має схожу структуру з моделлю Солоу, зокрема, в ній виконуються вже відомі нам співвідношення: випуск, що задається неокласичної виробничої функцією, ділиться на споживання та інвестиції, запас капіталу дорівнює де р - це норма амортизації
 5. Очікування і економічна політика
  В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен: знати поняття і найпростіші способи моделювання адаптивних очікувань; поняття раціональних очікувань; зміст критики Лукаса; передумови, учасників та їх ролі, основні ринки і основні висновки моделі Барро - Гордона; основні дискутованих
 6. Німецька модель
  Німецька (або німецька) модель виходить з досягнення сталого економічного розвитку за рахунок поєднання всіх форм господарської діяльності. Держава проводить активну соціальну політику, а акцент робиться на розвитку дрібного підприємництва. Трудовий аскетизм, трудоголізм, завзятий і, можливо
 7. Неокласичний підхід
  У відповідності з поглядами класичної школи ринок сам по собі встановлює рівновагу між попитом і пропозицією. Регулюючої процедурою є процес змагання цін, який змінює і постійно оптимізує пропорції. В процесі вибору покупець постійно порівнює ціни / якість і вибирає оптимальні варіанти. Класична
 8. Неокейнсіанська і неокласична школи., неокейнсіанство і рівновагу ринку
  При розробці циклів і криз неокейнсіанства використовувало останні досягнення як неокласичної, так і монетарної економічних шкіл. Основна увага приділялася проблемам недосконалості і асиметрії інформації, а також раціональних очікувань. Неокейнсианство і неокласична школа широко використовували
© 2014-2022  epi.cc.ua