Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 1 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Інвестиційна та ліквідна пастки

При знаходженні в інвестиційній пастці лінія IS стає перпендикуляром (див. рис. 6.6) і слідом за нею перпендикулярне положення займає графік сукупного попиту. Якщо в умовах нашого числового прикладу підприємці будуть визначати обсяг інвестицій не по формулі 1 = 240 - 6 /, а через песимістичної оцінки макроекономічної кон'юнктури обмежаться лише реноваційних інвестиціями в розмірі 100 ден. од., го величина дійсного попиту визначиться з рівняння лінії IS:

Оскільки підприємці не хочуть працювати «на склад», то зайнятість визначається не в результаті взаємодії попиту і пропозиції на ринку праці, а величиною дійсного попиту на ринку блага. При заданій технології для виробництва 660 од. досить використовувати 11 од. праці (82 - 11 - 2 - 112 = 660). Таким чином, реальні показники - випуск і зайнятість - визначаються незалежно від фінансового сектора. У стані інвестиційної пастки існує класична дихотомія. Наочно кон'юнктура інвестиційної пастки представлена на рис. 8.5.

Як ми з'ясували з рішення системи (8.1а), при відсутності песимізму у інвесторів підприємці в умовах розглянутого прикладу пропонують 800 од. благ але ціною Р = 1. Але в стані інвестиційної пастки сукупний попит дорівнює 660 од. при будь-якому рівні цін. Тому на ринку блага існує прихований надлишок.

У відповідності зі своєю функцією попиту на працю для найму 11 од. праці підприємці згодні встановити ставку зарплати в розмірі (82 - 4 - 11) = 38 ден. од. Але якщо робочі погодяться на більш низьку ціну праці (в умовах прикладу ціна пропозиції 11 од. Праці дорівнює (0,5 - 11 + 10) = 15,5 ден. Од., То обсяг попиту на працю не зміниться. При будь-якій його ціною в інтервалі 15,5 < W 38 на ринку праці теж буде надлишок. Через існування класичної дихотомії гнучкість цін не допоможе вийти з інвестиційної пастки: будь-яке переміщення кривої LM не змінить величину дійсного попиту.

Якщо інвестиційна пастка виникає внаслідок песимістичної оцінки перспектив інвесторами, що здійснюють вкладення в реальний капітал, і попит на інвестиції перестає залежати від ставки відсотка, то

інвестиційна пастка

Мал. 8.5. інвестиційна пастка

в ліквідній пастці економіка виявляється через те, що домашні господарства розглядають існуючу ставку відсотка гранично низькою і очікують її підвищення, а значить, і падіння курсу цінних паперів. Тому попит на гроші як майно різко збільшується, у домашніх господарств з'являється абсолютне перевагу ліквідності. Зміна величини національного доходу в межах, що відповідають «кейнсианскому» ділянці лінії LM, практично не впливає на сумарний попит на гроші, так як додаткові потреби в грошах для угод задовольняються за рахунок грошей в складі майна. У стані ліквідної пастки, як і в стані інвестиційної пастки, графік сукупного попиту займає перпендикулярний до осі абсцис положення (див. Рис. 6.9). Тому обидві кон'юнктури схожі.

Щоб в нашому числовому прикладі економіка виявилася в ліквідній пастці, задамо «кейнсіанський» ділянку лінії LM наступним рівнянням: i = 2 при 0 < у < 450 і зрушимо лінію IS вліво за рахунок зниження інвестиційної активності підприємців і державних витрат (нехай / = 80 - 6 /, a G = 46). У цьому випадку величина дійсного попиту визначається однозначно:

Для випуску такої кількості благ досить використовувати 6 од. праці: 82 - 6 - 2 - 62 = 420. Наочно ситуація представлена на рис. 8.6.

ліквіднапастка

Мал. 8.6. ліквіднапастка

Через те що в стані інвестиційної пастки обсяг інвестицій не залежить від ставки відсотка, а в стані ліквідної пастки i = imin = Const, то в обох випадках ефект Кейнса, що зв'язує грошовий сектор з реальним, не виникає. Це проявляється в тому, що при зсуві кривої LM па рис. 8.5 і 8.6 рівноважні значення реального національного доходу і зайнятості не змінюються. У кейнсіанської моделі в цих випадках, як і в класичній моделі, гроші нейтральні.

 1. Короткі висновки
  Гроші з'являються тоді, коли обмін між спеціалізованими виробниками відбувається за відсутності «подвійного збігу» і «точкового ринку». Будучи общепрізнаваемим борговим зобов'язанням, вони дозволяють здійснювати операції при нееквівалентний по цінності обміні благ. Общепрізнаваемость боргу
 2. Короткі висновки
  В системі національного рахівництва формуються найважливіші макроекономічні показники і визначаються їх кількісні значення. Тому з нього і починається кількісний макроекономічний аналіз. Національне рахівництво показує, як економіка функціонувала в минулому. Ця інформація служить для оцінки
 3. Короткі висновки
  Фіскальна стійкість, або платоспроможність держави означає здатність держави в будь-який, навіть як завгодно довгостроковій перспективі виконувати свої заплановані бюджетні витрати без загрози дефолту за своїми борговими зобов'язаннями. Інакше кажучи, відношення державного боргу до номінального
 4. Короткі висновки
  Як ми бачили під час обговорення кривої Філіпса і моделі AD-AS, очікування економічних агентів грають важливу роль, впливаючи на швидкість встановлення рівноваги, можливості держави в проведенні ефективної макроекономічної політики і т. п. При моделюванні очікувань робляться різні припущення
 5. Короткі висновки
  Найпростіша неокласична модель є узагальненням накопичених до кінця XIX ст. поглядів економістів на функціонування економіки. Така модель відповідає певним історичним реаліям того часу, до яких відносяться: відсутність загального виборчого права і, як наслідок, соціальної держави; перевищення
 6. Корекційні цикли
  Стрибкоподібний рух індексів і курсів при тривалих досить стійкі тенденції зростання або падіння неминучі. Всі інтереси і мотиви не можуть постійно йти в одному напрямку, неминучі контртенденції, відступу і бічні тренди. Іноді спрацьовує «втома ринку» слідувати тривалий час однієї тенденції.
 7. Конкурентоспроможність бізнесу
  За оцінками експертів Гарвардського університету, Росія має дуже сильні міжнародні позиції в чорній металургії; сильні - в кольоровій металургії, електроенергетиці, нафтохімії, лісової і оборонної промисловості; посередні - в хімії, авіа- і суднобудуванні, загальному машинобудуванні; слабкі
 8. Ключові показники
  Банківська система в Росії знаходиться на етапі розвитку. Жителі розвинених країн часто беруть кредити, що яскраво описує рівень надання банківських послуг в тій чи іншій країні. Так, у Великобританії загальна споживча заборгованість по співвідношенню до ВВП країни становить близько 78%, в
© 2014-2022  epi.cc.ua