Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМакроекономіка → Макроекономіка. Том 2 → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Ринок праці

№51_

Виробництво благ відображається виробничою функцією у = 1ОЛ *0,5; обсяг ефективного попиту дорівнює 20 од., а ставка реальної заробітної плати 2 ден. од.

Визначити обсяг попиту на працю відповідно до неокласичної і кейнсіанської концепціями.

№52

Технологія виробництва відображається виробничою функцією у = ЮЛ /0*, А пропозиція праці - функцією Ns=, 6W.

Вивести функцію сукупної пропозиції.

№53

Виробництво благ відбувається в умовах досконалої конкуренції за технологією, яка відображається функцією у = 70N-N2. Пропозиція праці відображається функцією № = 2W- UP.

На скільки одиниць збільшиться обсяг пропозиції блага, якщо рівень цін підвищиться з 1,5 до 2?

№54_

Статистичні обстеження показують, що в середньому щомісяця кожен третій безробітний влаштовується на роботу, а кожен шістдесятий працює стає безробітним.

Визначити норму природного безробіття (у% з округленням до десятих) при збереженні зазначених змін в структурі трудових ресурсів.

№55

Працездатне населення країни становить 100 млн осіб. До кінця лютого в країні існували умови повної зайнятості, при яких в середньому за місяць 1% зайнятих але різних причин залишав роботу, а 15% безробітних влаштовувалися на роботу. У березні того ж року кон'юнктура в країні погіршилася і відсоток залишають (втрачають) роботу зріс до 1,5, а роботу стали знаходити тільки 10% всіх безробітних. Таке положення зберігалося п'ять місяців (по липень включно). У серпні коефіцієнти, що характеризують рух трудових ресурсів, взяли своє початкове значення.

Визначити динаміку кон'юнктурної безробіття (в млн чоловік) з лютого по грудень.

№56

В ході економічного підйому частка людей, що залишають в одиницю часу роботу, в загальній кількості зайнятих знизилася з 0,012 до 0,008, а частка безробітних, що знаходять роботу, підвищилася з 0,1 до 0,112.

Наскільки зріс національний доход в фазі підйому, якщо коефіцієнт Оукена дорівнює трьом?

№57

Виробництво благ відбувається в умовах досконалої конкуренції але технології, яка відображається функцією y = 10N-N2. Пропозиція праці відображається функцією Ns = 2 W.

№59_

Фірми, максимізує прибуток, працюють за технологією, представленої виробничою функцією у = 9N - 0,5 л /2; обсяг пропозиції праці відображається функцією Ns = 2w.

№ 60

Пропозиція праці відображається функцією Ns= 0,25U 'Технологія виробництва блага відповідає виробничої функції у = ЮЛ /05. Фірми встановлюють ціну блага за методом "витрати плюс»: Р = 1,2nV, де п - середні витрати праці на одиницю блага. Вивести функцію сукупної пропозиції алгебраїчно і графічно.

 1. Складання портфеля з двох різновидів акцій
  При наявності на ринку цінних паперів лише двох акцій А і В область вибору інвестора не зводиться до двох сполученням г А,
 2. Система показників національного доходу
  Крім ВВП, в макроекономічній статистиці розраховуються й інші показники, що характеризують економіку країни або економічну діяльність її громадян в цілому за певний період (рис. 2.3). Одним з часто використовуваних показників поряд з ВВП є валовий національний продукт, який представляє собою
 3. Симетрії та асиметрії в циклах
  Починаючи з 1980 р в економічній літературі і прикладному аналізі домінували лінійні стабільні економетричні моделі бізнес-циклів (по образу моделі Фріша - Слуцького). Бізнес-цикли розглядалися як єдині і універсальні, без урахування особливостей. Однак реальні бізнес-цикли були строго ідентичні.
 4. Сеньйораж і інфляційний податок
  Сеньйораж (S) - це реальна вигода держави від емісії грошей, вона дорівнює відношенню приросту грошової маси (ДМ) і дефлятора (Р). Сеньйораж також розраховують як твір темпу приросту грошової маси (тп = М) і реального обсягу грошової маси (h = М / Р): Інфляційний податок (7) - сума, на яку
 5. Рух по кривій сукупного попиту і зрушення кривої сукупного попиту
  Розглянемо деяку функцію сукупного попиту Yd (P) і її графік, криву сукупного попиту AD. Припустимо, що стан економіки задається в даний момент деякою точкою (Р, Y) на цій кривій. Згадаймо тепер міркування, які привели пас в попередньому розділі до побудови модифікованої кривої Філіпса. Якщо
 6. Розрахунок рівноважного обсягу заощаджень
  Дріб в правій частині рівності (2.153) перетворимо до вигляду, зручного для розрахунку параметрів рівноваги. Випадкові стану вважаємо рівноімовірними Чисельник дробу. З рівності (2.146) отримаємо очікуване значення споживання в старості і відхилення від нього випадкових значень споживання:
 7. Роль ринку праці
  Ринок праці в найпростішої кейнсіанської моделі залишається «за кадром». Все, що ми про нього знаємо, зводиться до існування вільних трудових ресурсів, які дозволяють наростити випуск в разі необхідності (при наявності платоспроможного попиту). Таким чином, в найпростішої кейнсіанської моделі
 8. Рівновага споживача в загальному випадку
  Функція корисності не є лінійної. Прирівняємо нулю похідну функції (2.147) по З А з урахуванням рівності (2.146) і визначення математичного очікування: Коваріація - характеристика статистичного зв'язку двох випадкових змінних, що дорівнює різниці математичного очікування їх творів і твори
© 2014-2022  epi.cc.ua